Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 171

Rīgā 2020. gada 31. martā (prot. Nr. 20 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likuma 3. panta sesto daļu,
7. panta trešo daļu un 19. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 181. nr.; 2016, 124. nr.; 2018, 168. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 32. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ārzemniekam, kuram ir vairākas valstiskās piederības vai ir izveidota tiesiskā saikne ar vairākām valstīm darba tiesisko attiecību vai izglītības jomā, jāiesniedz visu attiecīgo valstu kompetento institūciju izsniegtie dokumenti par ģimenes stāvokli."

2. Izteikt 98. punktu šādā redakcijā:

"98. Vēsturisko reģistru ierakstu pirmos eksemplārus glabā republikas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļā, kura atrodas novada administratīvajā centrā, otros - republikas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļā, kura atrodas novada administratīvajā centrā, vai Tieslietu ministrijā."

3. Papildināt noteikumus ar 134.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"134.14. bērnam tautības ierakstu maina uz tēva vai mātes tautības ierakstu pēc tēva vai mātes tautības ieraksta maiņas. Tautības ieraksta maiņai nepieciešama bērna piekrišana, ja viņš sasniedzis divpadsmit gadu vecumu."

4. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 3. septembra
noteikumiem Nr. 761

   
  (iestādes nosaukums)

Pārskats
par 20__. gada ___ pusgadā reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem

(ziņas sniedzamas par iepriekšējo pusgadu)

1. Dzimšanas reģistru skaits _____________

 t. sk. ar termiņa nokavējumu, kas ilgāks par mēnesi, _____________

2. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits bez ziņām par bērna tēvu _____________

3. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits bez ziņām par bērna vecākiem (atradeņi) ____________

4. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits ar paternitātes atzīšanu _____________

5. Trīspusējo paternitātes atzīšanas iesniegumu skaits _____________

6. Dzimšanas reģistru ierakstu skaits ar paternitātes noteikšanu (pamatojoties uz tiesas spriedumu) ___________

7. Reģistrēto laulību skaits _____________

 t. sk. baznīcā _____________

 ar ārzemniekiem _____________

 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām _____________

8. Samazināts laulības vecums (gadījumu skaits) _____________

9. Šķirto laulību skaits _____________

10. Miršanas reģistra ierakstu skaits _____________

 t. sk. ar termiņa nokavējumu _____________

11. Atkārtoti izsniegto apliecību skaits _____________

12. Iekasētās valsts nodevas summa _____________

Iestādes vadītājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

03.04.2020