Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 160

Rīgā 2020. gada 24. martā (prot. Nr. 17 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma
40. panta septīto daļu un
Statistikas likuma
21. panta 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 104. nr.; 2018, 49. nr.; 2019, 32., 114. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot pielikuma 17.11. apakšpunktu.

2. Papildināt pielikumu ar 105.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"105.21. BIOSTATISTIĶIS 2120  21"

3. Svītrot pielikuma 162.65. apakšpunktu.

4. Svītrot pielikuma 162.78. apakšpunktu.

5. Izteikt pielikuma 162.90. apakšpunktu šādā redakcijā:

"162.90. RADIOLOGS 2212  90"

6. Papildināt pielikumu ar 162.107. un 162.108. apakšpunktu šādā redakcijā:

"162.107. NEIROFIZIOLOGS 2212  107
162.108. Invazīvais RADIOLOGS 2212  108"

7. Papildināt pielikuma 290. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "sastādīt patentpieteikumus" ar vārdiem "sniegt mediācijas pakalpojumu, tai skaitā tiesas ieteikto mediāciju; ievērot Sertificētu mediatoru ētikas kodeksa normas, sertificētu mediatoru kopsapulces un padomes lēmumus".

8. Papildināt pielikumu ar 290.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"290.13. Sertificēts MEDIATORS 2619  14"

9. Svītrot pielikuma 353. punkta ievaddaļā vārdus "koordinēt lidostās sniegtos virszemes apkalpošanas pakalpojumus".

10. Svītrot pielikuma 353.44. apakšpunktu.

11. Aizstāt pielikuma 489. punktā vārdus "palīdz vadītājiem, struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem" ar vārdiem "palīdz vadītājiem un citām personām to profesionālās darbības veikšanā".

12. Papildināt pielikuma 490. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "sagatavot dažādu veidu ar pamatdarbību saistītus pārskatus vadītāja uzdevumā" ar vārdiem "kārtot ar deputāta darbību saistītos jautājumus".

13. Papildināt pielikumu ar 490.45. apakšpunktu šādā redakcijā:

"490.45. DEPUTĀTA PALĪGS 3343  55"

14. Papildināt pielikuma 512. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "veicot normatīvajos aktos paredzētās darbības" ar vārdiem "konsultēt par mediācijas piemērotību dažādu domstarpību un konfliktu risināšanā; organizēt un vadīt mediācijas procesus; sagatavot apliecinājumus par mediācijas rezultātu; pēc pušu lūguma piedalīties rakstveida vienošanās noformēšanā".

15. Papildināt pielikumu ar 512.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"512.13. MEDIATORS 3411  13"

16. Papildināt pielikuma 619. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "veikt izlidojošo un ielidojošo reisu apkalpošanu" ar vārdiem "plānot un uzraudzīt lidojumu apkalpošanu; vadīt un vērtēt lidostas operatīvos procesus un virszemes apkalpošanas personālu; organizēt un uzraudzīt virszemes apkalpošanā izmantojamās tehnikas ekspluatāciju un bagāžas apriti".

17. Papildināt pielikumu ar 619.32. un 619.33. apakšpunktu šādā redakcijā:

"619.32. Lidojuma KOORDINATORS 4323  37
619.33. Lidostas operatīvo procesu KOORDINATORS 4323  38"

18. Svītrot pielikuma 1074. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "strādāt ar lidostā virszemes apkalpošanā izmantojamo tehniku, kuras pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas".

19. Svītrot pielikuma 1074.7. apakšpunktu.

20. Aizstāt pielikuma 1081. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "strādāt ar lidostā virszemes apkalpošanā izmantojamo tehniku, kuras pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas" ar vārdiem "strādāt ar lidostā virszemes apkalpošanā izmantojamo tehniku; veikt gaisa kuģa atledošanas un pretapledošanas pasākumus".

21. Papildināt pielikumu ar 1081.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1081.13. Lidmašīnu atledošanas SPECIĀLISTS 8332  13"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

27.03.2020