Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 11

Daugavpils 2020. gada 19. martā (prot. Nr. 13, 18. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 19. marta lēmumu Nr. 159

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošo komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, ja kā lietotājs ir pieslēdzies videokonferencei. Piedaloties balsojumā, komitejas loceklis nosauc savu vārdu un uzvārdu un balsojumu. Komitejas protokolists nodrošina videokonferences protokolēšanu.".

2. Papildināt ar 70.1 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Domes deputāts uzskatāms par klātesošo domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, ja kā lietotājs ir pieslēdzies videokonferencei. Piedaloties balsojumā, domes deputāts nosauc savu vārdu un uzvārdu un balsojumu. Protokolu lietvedības pārzine nodrošina videokonferences protokolēšanu.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 19. marta saistošo noteikumu Nr. 11 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmo daļu, kas noteic, ka pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus, nolikumā nosakāma kārtība, kādā notiks domes komiteju un domes sēžu norise videokonferences režīmā.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:

- nolikums papildināts ar 41.1 punktu, nosakot domes komiteju sēžu norisi videokonferences režīmā;

- nolikums papildināts ar 70.1 punktu, nosakot domes sēžu norisi videokonferences režīmā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

20.03.2020