Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6

Daugavpilī 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 9, 7. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 12. marta lēmumu Nr. 119

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Svītrot 11.1. apakšpunktu.

2. Svītrot 16.4. apakšpunktu.

3. Svītrot 16.9. apakšpunktā vārdus "pašvaldības kapitālsabiedrību".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 12. marta saistošo noteikumu Nr. 6 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmo daļu, kas noteic, ka pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus, ir nepieciešams:

- precizēt biedrību (nodibinājumu), kurās pašvaldība ir dalībnieks, sarakstu;

- precizēt domes priekšsēdētāja kompetenci atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. pantā noteiktajam.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek svītrots nolikuma 11.1. apakšpunkts, 16.4. apakšpunkts un 16.9. apakšpunktā vārdi "pašvaldības kapitālsabiedrību".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

13.03.2020