Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 110

Rīgā 2020. gada 25. februārī (prot. Nr. 8 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 85. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Specifiskā atbalsta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 12 572 584 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 10 686 696 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 885 888 euro."

2. Svītrot 5. un 8. punktu.

3. Aizstāt 9. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "2021. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2022. gada 30. jūnijam".

4. Aizstāt 9.1.1. un 9.2. apakšpunktā skaitli "160" ar skaitli "200".

5. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Plānojot šo noteikumu 22.1.1. un 22.1.2. apakšpunktā minētās izmaksas, kas pamatotas ar darba līgumu un rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības personāls un projekta īstenošanas personāls tiek piesaistīts uz normālu darba laiku vai nepilnu darba laiku vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām."

6. Izteikt 27. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Projektu īsteno līdz 2022. gada 30. jūnijam."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

28.02.2020