Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 95

Rīgā 2020. gada 18. februārī (prot. Nr. 7 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"

Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma
12. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 218. nr.; 2017, 26., 248. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. atbilstības un kvalitātes kritērijus atbilstoši atklāta projektu konkursa mērķim, kā arī projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši kritērijiem;".

2. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma vērtēšanas posmi:

10.1. vērtēšana atbilstoši atbilstības kritērijiem. Tās mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniedzējs un projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes kritēriju pārbaudei;

10.2. vērtēšana atbilstoši kvalitātes kritērijiem."

3. Svītrot 11. un 12. punktu.

4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Projekta iesniegumus atbilstoši nolikumā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem vērtē aģentūras izveidota konkursa komisija. Konkursa komisijas nolikumu pēc saskaņošanas ar ministriju apstiprina aģentūras direktors."

5. Svītrot 15., 16. un 17. punktu.

6. Izteikt 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc konkursa komisijas vērtējuma saņemšanas atbilstoši tam pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu ar nosacījumu vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Ar lēmuma pieņemšanu tiek noslēgts atklātais projektu konkurss.

19. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā iegūtais vērtējums ir zemāks par 60 procentpunktiem no kvalitātes kritēriju kopējā punktu skaita, aģentūra pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu."

7. Svītrot 22.1. apakšpunktu.

8. Izteikt 22.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4. novērst projekta iesniegumā norādītajā informācijā pretrunas, kas neietekmē projekta iesnieguma vērtējumu atbilstoši kvalitātes kritērijiem."

9. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu ar nosacījumu vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu aģentūra 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam, izmantojot oficiālo elektronisko adresi."

10. Papildināt noteikumus ar 30.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.12. termiņš, kādā iesniedzams projekta iesniegums (darbu saturs) par projekta īstenošanas otro posmu, un projekta iesnieguma izvērtēšanas kārtība (ja attiecināms)."

11. Aizstāt 32. punktā vārdus "piecu darbdienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

12. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Aģentūra 30 darbdienu laikā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas veic noslēguma maksājumu, izņemot šo noteikumu 32.3. apakšpunktā minētos gadījumus, vai izraksta rēķinu par neattiecināmo izmaksu vai neizlietotā finansējuma atmaksāšanu."

13. Izteikt 34.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.9. iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un priekšmetu iegādes izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;".

14. Aizstāt 37. punktā vārdu "piecus" ar skaitli "10".

15. Izteikt 43.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. izvērtē projekta īstenotāja sagatavotos līgumā noteiktos pārskatus. Aģentūrai ir tiesības veikt līgumā noteikto pārskatu pārbaudi izlases veidā."

16. Svītrot pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

21.02.2020