Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 80

Rīgā 2020. gada 11. februārī (prot. Nr. 6 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
19. panta pirmo, trešo un ceturto daļu,
20. pantu, 24. panta otro daļu, 26. panta otro daļu,
27. panta otro daļu, 29. pantu, 30. panta pirmo
un otro daļu, 31. panta otro daļu, 33. un
34. pantu, 35. panta pirmo daļu un
42. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2011, 65., 192. nr.; 2012, 121., 197. nr.; 2013, 153., 208. nr.; 2014, 216. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1.1.1 apakšpunktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonas";

1.2. papildināt 1.2.1 un 1.6. apakšpunktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonai";

1.3. papildināt 1.12. apakšpunktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonu";

1.4. papildināt 1.15. apakšpunktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonai";

1.5. papildināt II1 nodaļas nosaukumu, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 un 5.7 apakšpunktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonas";

1.6. izteikt 5.8 punktu šādā redakcijā:

"5.8 Pabalstu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi vai valsts drošības iestādes amatpersonas nāves gadījumā izmaksā:

5.8 1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, ja mirusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi;

5.8 2. Ieslodzījuma vietu pārvalde, ja mirusi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi;

5.8 3. attiecīgā valsts drošības iestāde, ja mirusi valsts drošības iestādes amatpersona.";

1.7. papildināt 5.9 punktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonas";

1.8. papildināt noteikumus ar 6.1 11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1 11. veicot dienesta pienākumus, kas saistīti ar izlūkošanas, pretizlūkošanas vai operatīvās darbības pasākumu veikšanu un valsts noslēpuma aizsardzību.";

1.9. papildināt noteikumus ar 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Lēmumu par pabalsta piešķiršanu valsts drošības iestāžu amatpersonām pieņem attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs mēneša laikā pēc ārstniecības iestādes sagatavotas izziņas saņemšanas par veselības bojājuma smaguma pakāpi vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma saņemšanas par valsts drošības iestādes amatpersonai piešķirto invaliditātes grupu.";

1.10. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Lēmumu, ko pieņēmis attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs, sagatavo divos eksemplāros (izņemot gadījumu, kad lēmums tiek sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti) - pa vienam eksemplāram:

8.1 1. attiecīgajai valsts drošības iestādei, kurā amatpersona pilda dienesta (amata) pienākumus;

8.1 2. valsts drošības iestādes amatpersonai.";

1.11. papildināt noteikumus ar 9.1, 9.2, 9.3 un 9.4 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi valsts drošības iestādes amatpersonai atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumam nosaka ārstniecības iestāde, ar kuru valsts drošības iestāde noslēgusi vienošanos. Veselības bojājuma smaguma pakāpi nosaka, pamatojoties uz akta kopiju par nelaimes gadījumu darbā, valsts drošības iestādes amatpersonas iesniegtajiem ārstniecības iestāžu medicīniskās dokumentācijas izrakstiem par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma ārstēšanu un citiem dokumentiem.

9.2 Šo noteikumu 9.1 punktā minētos dokumentus valsts drošības iestādes amatpersonas gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai attiecīgā valsts drošības iestāde nosūta ārstniecības iestādei pēc minētās amatpersonas ārstēšanās pabeigšanas.

9.3 Valsts drošības iestādes amatpersonai ir pienākums pēc valsts drošības iestādes pieprasījuma lūgt attiecīgā speciālista atzinumu vai veikt papildizmeklējumus, kas nepieciešami nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma noteikšanai, un iesniegt attiecīgajai valsts drošības iestādei minētā atzinuma un papildizmeklējumu rezultātus.

9.4 Pēc nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanas ārstniecības iestāde sagatavo izziņu par veselības bojājuma smaguma pakāpi atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumā minētajiem kritērijiem. Ja gūta atkārtota trauma ar to pašu lokalizāciju un ir saglabājušās iepriekš gūtās traumas sekas, to norāda minētajā izziņā. Ārstniecības iestādes sagatavoto izziņu nosūta attiecīgajai valsts drošības iestādei.";

1.12. aizstāt 10. punktā vārdus "(darbiniekam) nosaka" ar vārdiem "(darbiniekam), izņemot valsts drošības iestādes amatpersonu, nosaka";

1.13. papildināt III1 nodaļas nosaukumu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonai";

1.14. papildināt 22.2 punktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersona";

1.15. izteikt 22.5 punktu šādā redakcijā:

"22.5 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 22.4 punktā minēto dokumentu saņemšanas institūcija noskaidro nelaimes gadījuma apstākļus, ja nelaimes gadījums noticis ārpus dienesta pienākumu izpildes laika, un:

22.5 1. sagatavo atzinumu, kuru veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai nosūta CMEK un institūcijai, kas izmaksā pabalstu, ja nelaimes gadījums noticis Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi;

22.5 2. sagatavo aktu par nelaimes gadījumu, un amatpersonas iesniegtos dokumentus par nelaimes gadījumā gūtajiem veselības bojājumiem un to ārstēšanu nosūta ārstniecības iestādei, ar kuru valsts drošības iestāde noslēgusi vienošanos, veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai, ja nelaimes gadījums noticis valsts drošības iestādes amatpersonai.";

1.16. papildināt 22.6 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts drošības iestādes amatpersonai ārstniecības iestāde, ar kuru valsts drošības iestāde noslēgusi vienošanos, pamatojoties uz aktu (kopija) par nelaimes gadījumu, kā arī ārstniecības iestāžu medicīniskās dokumentācijas izrakstiem par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma ārstēšanu un papildu dokumentiem par personas apskati vai izmeklējumu (ja šādas darbības ir nepieciešamas), mēneša laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas nosaka nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi.";

1.17. papildināt 22.7 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts drošības iestādes amatpersonai nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi nosaka un izziņu sagatavo šo noteikumu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12. un 13. punktā noteiktajā kārtībā.";

1.18. izteikt 22.8 punktu šādā redakcijā:

"22.8 Institūcija lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 22.7 punktā minētā atzinuma vai izziņas saņemšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pieņem Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pieņem Ieslodzījuma vietu pārvalde. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu valsts drošības iestāžu amatpersonām pieņem attiecīgā valsts drošības iestāde. Pabalstu piešķir, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi vai valsts drošības iestādes amatpersona guvusi šo noteikumu 1. pielikumā minēto veselības bojājumu.";

1.19. papildināt 39. punktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersona";

1.20. papildināt 41., 42. un 43. punktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonas";

1.21. papildināt XII nodaļas nosaukumu, 67. un 68. punktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonai";

1.22. papildināt 69., 70., 71., 75. un 77. punktu aiz vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersona";

1.23. papildināt noteikumus ar 123., 124., 125. un 126. punktu šādā redakcijā:

"123. Ja valsts drošības iestāžu amatpersonas laulātajam un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem ir radušās tiesības saņemt pabalstu minētās amatpersonas nāves gadījumā laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 13. februārim, tad šo noteikumu 5.1 punktā minētais iesniegums ir iesniedzams līdz 2020. gada 13. augustam. Minēto iesniegumu iesniedz līdz 2021. gada 13. februārim, ja institūcija līdz 2020. gada 13. augustam ir rakstveidā informēta par objektīviem apstākļiem, kas liedza laikus iesniegt iesniegumu.

124. Ja valsts drošības iestādes amatpersonai ir radušās tiesības saņemt nelaimes gadījuma pabalstu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 13. februārim, tad šo noteikumu 22.2 un 22.3 punktā minēto iesniegumu iesniedz līdz 2020. gada 14. martam.

125. Ja valsts drošības iestādes amatpersonai ir radušās tiesības saņemt pārcelšanās pabalstu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 13. februārim, tad šo noteikumu 39. un 43. punktā minēto iesniegumu iesniedz līdz 2020. gada 14. aprīlim.

126. Ja valsts drošības iestādes amatpersonai ir radušās tiesības saņemt kompensāciju sakarā ar laulātā ienākumu zaudēšanu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 13. februārim, tad šo noteikumu 75. punktā minēto iesniegumu iesniedz līdz 2020. gada 14. martam."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 14. februārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

14.02.2020