Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22. nr.; 2001, 11., 21. nr.; 2005, 2. nr.; 2006, 1., 24. nr.; 2007, 15. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2., 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2011, 117. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 48. nr.; 2017, 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. panta otro daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) depozīta iepakojuma apsaimniekošana."

2. Papildināt 7. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Padome nolikumā nosaka regulatora amatpersonas tiesības pieņemt lēmumu regulatora vārdā un šīs amatpersonas kompetences apjomu."

3. Izslēgt 10. panta ceturto daļu.

4. Izslēgt 18.1 panta septītās daļas 4. punktu.

5. Papildināt likumu ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

48. pants. Administratīvie pārkāpumi regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā

(1) Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences, reģistrācijas vai reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no četrpadsmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem ieņemt noteiktus amatus vai bez tā.

(2) Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai no piecdesmit sešām līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

(3) Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšanu, ja pārkāpums ietekmējis lietotāju tiesības saņemt regulētus sabiedriskos pakalpojumus, piemēro naudas sodu juridiskajai personai līdz 10 procentiem no tās iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma attiecīgajā regulējamā nozarē.

(4) Par pienākuma vai prasību neizpildi attiecībā uz tarifa vai depozīta sistēmas dalības maksas piemērošanu vai tarifu projekta vai depozīta sistēmas dalības maksas projekta iesniegšanu regulatoram piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai no piecdesmit sešām līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

(5) Par pienākuma vai prasību neizpildi attiecībā uz tarifa piemērošanu vai tarifu projekta iesniegšanu regulatoram, ja pārkāpums ietekmējis lietotāju tiesības saņemt regulētus sabiedriskos pakalpojumus, piemēro naudas sodu juridiskajai personai līdz 10 procentiem no tās iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma attiecīgajā regulējamā nozarē.

(6) Par atsevišķas grāmatvedības uzskaites nekārtošanu katram regulējamā sabiedriskā pakalpojuma veidam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai no piecdesmit sešām līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

49. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu atbilstoši šā panta otrajā daļā noteiktajai kompetencei par šā likuma 48. pantā minētajiem pārkāpumiem veic regulators.

(2) Siltumapgādē, sadzīves atkritumu apglabāšanas, ūdenssaimniecības un depozīta iepakojuma apsaimniekošanas jomā regulators piemēro administratīvo sodu par šā likuma 48. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Elektronisko sakaru un pasta jomā regulators piemēro administratīvo sodu par šā likuma 48. panta pirmajā un sestajā daļā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"28. Šā likuma grozījumi par 7. panta trešās daļas papildināšanu, 10. panta ceturtās daļas un 18.1 panta septītās daļas 4. punkta izslēgšanu, kā arī IX nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

29. Šā likuma 2. panta otrās daļas 7. punkts stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

30. Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. martam izdod grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem", nosakot pakalpojuma veidu, kuru nepieciešams regulēt depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 30. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 11. februārī

25.02.2020