Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 98., 113. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 223., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 192.A nr.) šādus grozījumus:

1. 9. pantā:

izslēgt septīto daļu;

izslēgt astotajā daļā vārdus "šā panta septīto daļu un".

2. Papildināt 27.2 pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja Regulators konstatējis, ka universālā pasta pakalpojuma sniedzējs nepilda tam noteiktās universālā pasta pakalpojuma saistības (ja ir notikušas ievērojamas atkāpes no universālā pasta pakalpojuma saistībās noteiktajām prasībām), nepamatoti neievēro tās un pēc Regulatora lūguma nenovērš konstatētos pārkāpumus, Regulators sešu mēnešu laikā rīko konkursu, lai noteiktu jaunu universālā pasta pakalpojuma sniedzēju. Regulators konkursa uzvarētājam nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības un atceļ līdzšinējam universālā pasta pakalpojuma sniedzējam noteiktās universālā pasta pakalpojuma saistības."

3. Papildināt likumu ar XIV nodaļu šādā redakcijā:

"XIV nodaļa
Administratīvie pārkāpumi pasta pakalpojumu sniegšanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

56. pants. Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšana pasta pakalpojumu sniegšanā

Par vispārējās atļaujas noteikumos norādīto lietotāju tiesību pārkāpšanu pasta pakalpojumu sniegšanā Regulatora kompetencē esošajos jautājumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit sešām līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

57. pants. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšana

Par universālā pasta pakalpojuma sniedzējam normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz tarifa piemērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit sešām līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

58. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 56. un 57. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Regulators."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Šā likuma grozījums par 9. panta septītās daļas izslēgšanu, grozījums 9. panta astotajā daļā, ar kuru tiek izslēgti vārdi "šā panta septīto daļu un", kā arī 27.2 panta 4.1 daļa un XIV nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 16. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. janvārī

13.02.2020