Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21. nr.; 2000, 15., 19. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 20. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 22. nr.; 2008, 23. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 112., 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2015, 127. nr.; 2018, 65., 132. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 17. panta pirmās daļas 2. punktu ar vārdiem "un tā apguves plānotie rezultāti mācību jomā vai daļā no jomas".

2. Papildināt 30. pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Izglītības iestāde var īstenot tās izstrādātu pamatizglītības programmu, kas kādā no mācību jomām vai daļā no jomas nosaka augstākus izglītības satura apguves plānotos rezultātus par valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajiem vispārējās izglītības obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem. Izglītības iestāde ir tiesīga pretendēt uz papildu valsts budžeta finansējumu šādas izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai, ja pamatizglītības programma, kā arī sasniegtie rezultāti izglītības satura apguvē triju gadu periodā attiecīgajā mācību jomā atbilst Ministru kabineta prasībām.

(7) Ministru kabinets nosaka prasības to pamatizglītības programmu izstrādei, kuras kādā no mācību jomām vai daļā no jomas nosaka augstākus izglītības satura apguves plānotos rezultātus par valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajiem vispārējās izglītības obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem, prasības izglītības satura apguvē sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomā vai daļā no jomas, kā arī nosacījumus un kārtību, kādā piešķir papildu valsts budžeta finansējumu šo pamatizglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai."

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 28. punktā vārdus un skaitli "grozījumi 17. panta pirmajā daļā (par vispārējās izglītības programmas satura jauniem noteikumiem)" ar vārdiem un skaitļiem "grozījumi 17. panta pirmajā daļā, kas pieņemti 2018. gada 21. jūnijā (par vispārējās izglītības programmas satura jauniem noteikumiem), grozījumi 17. panta pirmās daļas 2. punktā likuma 2020. gada 1. februāra redakcijā (par izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem mācību jomā vai daļā no jomas)";

papildināt pārejas noteikumus ar 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"41. Šā likuma 30. panta sestā daļa stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī. Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. martam izdod šā likuma 30. panta septītajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.

42. Izglītības iestādes, kuras 2020. gada 1. februārī īsteno profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas un pamatizglītības programmas ar padziļinātu mācību priekšmetu apguvi un saņem papildu valsts budžeta finansējumu šo programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai, ir tiesīgas turpināt saņemt šo finansējumu līdz 2023. gada 31. augustam atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas ir spēkā 2020. gada 31. janvārī."

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 9. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. janvārī

01.02.2020