Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 95

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 132. §)

Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr. 84, Nr. 195; 2017, Nr. 233) šādus grozījumus:

1. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

26. Par saistošo noteikumu 4.-9. punktā un 11.-13. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

27. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

27.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;

27.2. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

27.1 Saistošo noteikumu 27. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt tās institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

28. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības attiecīgās izpilddirekcijas izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā.

29. Saistošo noteikumu 13.1-17. punktā noteikto prasību izpildi kontrolē un lēmumus pieņem Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija.

29.1 Ja Rīgas domes Īpašuma departamenta darbinieki konstatē, ka būve netiek uzturēta atbilstoši saistošo noteikumu 13. punkta prasībām, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 159.2. apakšpunktā minēto lēmumu pieņem Rīgas domes Īpašuma departaments."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 95 "Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi", aizstājot naudas sodu euro ar naudas soda vienībām, kā arī tiek noteikts Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu pilnvarojums atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 47. pantam, grozāmajos saistošajos noteikumos lietotā terminoloģija tiek saskaņota ar Administratīvās atbildības likumā lietoto terminoloģiju.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar saistošiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi, lai Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" atbilstu Administratīvās atbildības likumam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

01.07.2020