Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 89

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 67. §)

Grozījums Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 169; 2013, Nr. 20; 2018, Nr. 110; 2019, Nr. 147) grozījumu un aizstāt 10.1. apakšpunktā vārdus "daudzbērnu ģimeņu" ar vārdiem "ģimeņu atbalsta".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 89 "Grozījums Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz aktualizēt Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" esošo datubāzes, kas satur informāciju par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas pilsētas pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem, (turpmāk - Datubāze) nosaukumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Rīgas domes 2019. gada 30. oktobra lēmumu Nr. 2674 "Par grozījumiem Rīgas domes 23.05.2017. lēmumā Nr. 5290 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru"" tika mainīts Datubāzes nosaukums no "Daudzbērnu ģimeņu reģistrs" uz "Ģimeņu atbalsta reģistrs". Saskaņā ar minētā lēmuma 3. punktu ir sagatavoti grozījumi iepriekšminētajos saistošajos noteikumos, lai termini tiktu lietoti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

01.01.2020