Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 22

Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 6. punktu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 114. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 157., 200. nr.; 2017, 5. nr.; 2018, 128., 201. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 6. punktu un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 114. panta piekto daļu".

2. Izteikt 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Sistēmas pārzinis būvniecības procesa uzraudzības, tiesiskuma, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un ēku energosertifikācijas funkciju izpildei, kā arī elektroniskās informācijas uzskaites ieviešanai būvlaukumā un tās izmantošanai nodrošina:".

3. Papildināt noteikumus ar 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveidošanu, uzturēšanu, datu glabāšanu un izsniegšanu, kā arī kompetentajām iestādēm paredzētu tiešsaistes piekļuvi."

4. Papildināt noteikumus ar 4.12., 4.13. un 4.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12. galvenie būvdarbu veicēji, kuriem ir pienākums nodrošināt darba laika uzskaiti būvlaukumā, izmantojot elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu, un iesniegt datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē;

4.13. apakšuzņēmēji, kuriem galvenā būvdarbu veicēja būvlaukumā ir pienākums darba laika uzskaitei lietot elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu un iesniegt informāciju vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē;

4.14. nodarbinātās personas būvlaukumos, kur darba laika uzskaitei lieto elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu."

5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur elektronisko vidi šādu procesu, reģistru, datubāzes darbības un elektronisko pakalpojumu atbalstam:

6.1. būvniecības process, tai skaitā būvniecības ierosināšana, būvatļaujas saņemšana, būvniecības dokumentu aprite, būves nodošana ekspluatācijā;

6.2. būvkomersantu klasifikācija;

6.3. būvkomersantu reģistrs;

6.4. būvspeciālistu reģistrs;

6.5. būvinspektoru reģistrs;

6.6. dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs;

6.7. neatkarīgu ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā;

6.8. vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze;

6.9. ēku energosertifikācijas datu aprite."

6. Papildināt 15. punkta ievaddaļu aiz vārda "informāciju" ar vārdiem "vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi".

7. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Šo noteikumu 15. punktā minētajos reģistros un vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē iekļaujamo datu apjomu un saturu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības, mājokļu un ēku energoefektivitātes jomā, kuri reglamentē reģistru darbību, likumam "Par nodokļiem un nodevām" un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem."

8. Papildināt noteikumus ar 17.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.8. vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē izmanto šo noteikumu 15.1., 24.2.1.1., 26.1.7. apakšpunktā, 27. punktā, 28.1., 28.2., 28.4. apakšpunktā, 30. un 31. punktā minēto informāciju."

9. Papildināt V nodaļu ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētājs atbild par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes datu drošu saglabāšanu un nemainīgumu, kā arī datu pieejamību, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus."

10. Papildināt noteikumus ar 36.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.6. datus no vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes."

11. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Sistēma Centrālajai statistikas pārvaldei tiešsaistē sniedz datus, kas nepieciešami normatīvajos aktos par oficiālo statistiku noteikto funkciju izpildei."

12. Papildināt VI nodaļu ar 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5 un 42.6 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Sistēma normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei Valsts darba inspekcijai tiešsaistē sniedz datus atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 112. panta otrajā daļā noteiktajiem izmantošanas mērķiem.

42.2 Sistēma Ekonomikas ministrijai tiešsaistē sniedz anonimizētus vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes datus atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 112. panta trešajā daļā noteiktajiem izmantošanas mērķiem.

42.3 Sistēma normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei sistēmas pārzinim tiešsaistē sniedz datus atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 112. panta otrajā daļā noteiktajiem izmantošanas mērķiem.

42.4 Sistēma galvenajam būvdarbu veicējam tiešsaistē skatīšanās režīmā sniedz vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes datus, ko attiecīgais galvenais būvdarbu veicējs iesniedzis iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.

42.5 Sistēma apakšuzņēmējam tiešsaistē skatīšanās režīmā sniedz vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē iekļautos datus par būvdarbu līgumiem, ko tas noslēdzis ar saviem apakšuzņēmējiem, un par tā darbiniekiem - būvlaukumā nodarbinātajām personām.

42.6 Sistēma būvlaukumā nodarbinātajai personai tiešsaistē skatīšanās režīmā sniedz vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē par to iekļautos datus."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

16.01.2020