Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma "Ozolsalas" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai

1. pants. (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai — nekustamā īpašuma "Ozolsalas" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 007 0817, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000129030), sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 8070 007 0817) daļu 0,8398 hektāru platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 1. pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2. pielikumā.

2. pants. Šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala daļa atsavināma Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3. pants. Satiksmes ministrija šā likuma 1. panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes gabala daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 19. decembrī.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2019. gada 30. decembrī
Likuma "Par nekustamā īpašuma "Ozolsalas"
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta
"E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"
1. pielikums
Nekustamā īpašuma "Ozolsalas" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 8070 007 0817) atsavināmās daļas robežu shēma

Atsavināmais zemes gabals – 0,8398 hektāri

Likuma "Par nekustamā īpašuma "Ozolsalas"
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta
"E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"
2. pielikums
Nekustamā īpašuma "Ozolsalas" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 8070 007 0817) atsavināmās daļas robežu apraksts
Nr. p. k.

 

Robežposmu numurs saskaņā ar plānuPlāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
1.59–4No zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 0679, 8070 007 0217 un 8070 007 0817) kopējā robežpunkta uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0217) robežu līdz zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 0217, 8070 007 0368 un 8070 007 0817) kopējam robežpunktam
2.4–55Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0368) robežu
3.55–45Uz ziemeļiem pa ceļa vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0368) robežu
4.45–73Uz dienvidaustrumiem pa ceļa vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0368) robežu līdz zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 0368, 8070 007 1441 un 8070 007 0817) kopējam robežpunktam
5.73–5Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līnijām līdz zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 1441, 8070 007 1442 un 8070 007 0817) kopējam robežpunktam
6.5–6Uz ziemeļrietumiem pa sauszemes līnijām līdz zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 0676 un 8070 007 0817) kopējam robežpunktam
7.6–5.2Uz ziemeļaustrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0676) robežu līdz zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 0676, 8070 007 0679 un 8070 007 0817) kopējam robežpunktam
8.5.2–59Uz ziemeļaustrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8070 007 0679) robežu līdz zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 0679, 8070 007 0217 un 8070 007 0817) kopējam robežpunktam
31.12.2019