Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 631

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 56. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28. panta otro daļu un 28.1 panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 189., 205. nr.; 2010, 150. nr.; 2012, 142. nr.; 2013, 158., 234. nr.; 2014, 82. nr.; 2015, 250. nr.; 2016, 137. nr.; 2017, 128., 204. nr.; 2018, 84., 90. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 10.2. apakšpunktā vārdus "Ekonomikas ministriju" ar vārdiem "Būvniecības valsts kontroles biroju (turpmāk - birojs)";

1.2. aizstāt 28.2 punktā un 35.1 punkta ievaddaļā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.3. aizstāt 35.2 punktā vārdus "ministrija līdz" ar vārdiem "birojs līdz";

1.4. aizstāt 35.3 punktā vārdu "ministrija" ar vārdu "birojs";

1.5. aizstāt 40., 40.2, 40.3, 42.1 un 44. punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.6. izteikt 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Lai pārliecinātos par šo noteikumu 40. punktā minētajā pārskatā sniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, birojs ir tiesīgs pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc biroja pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju. Ja pārskatā sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.";

1.7. aizstāt 44.2 un 44.3 punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.8. izteikt 44.4 punktu šādā redakcijā:

"44.4 Ja tirgotāja rīcībā ir informācija par iespējamu koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to informē biroju. Lai pārliecinātos par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību, birojs ir tiesīgs pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc biroja pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju.";

1.9. izteikt 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Birojs izveido kontroles grupu, kas ir tiesīga pārbaudīt koģenerācijas elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un iesniegtās informācijas ticamību. Komersantam ir pienākums nodrošināt kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas elektrostacijai. Pārbaudes ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam pārbaudes īstenošanai nepieciešamo informāciju. Informāciju, kas kontroles grupai nepieciešama šo noteikumu 45.9 punktā minētā pārbaudes akta sagatavošanai, komersants var iesniegt birojā 10 darbdienu laikā pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes vai - pēc komersanta lūguma - 20 darbdienu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas pārbaude veikta bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants var pierādīt objektīvus apstākļus, kādēļ informācija nevar tikt iesniegta 10 darbdienu laikā.";

1.10. aizstāt 45.2 punkta ievaddaļā vārdu "ministrija" ar vārdu "birojs";

1.11. izteikt 45.3 punktu šādā redakcijā:

"45.3 Ja birojs pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes konstatē, ka koģenerācijas elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst informācijai, kas norādīta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, vai koģenerācijas elektrostacijā nav paredzēta saražotās siltumenerģijas nodošana lietderīgas siltumenerģijas lietotājam, birojs mēneša laikā pēc šo noteikumu 45.9 punktā minētā pārbaudes akta saņemšanas no komersanta pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.";

1.12. aizstāt 45.4, 45.6, 45.8, 45.9, 45.10, 46., 46.1 un 46.2 punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.13. izteikt 46.3 punktu šādā redakcijā:

"46.3 Ja ministrija vai birojs iepriekšējo triju gadu laikā komersantam ir nosūtījis trīs brīdinājumus saskaņā ar šo noteikumu 44., 44.1, 44.3 punktu vai 45.2 1., 45.2 2., 45.2 3., 45.2 4. vai 45.2 5. apakšpunktu un birojs konstatē komersanta vai tā koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību kādam no šo noteikumu 44., 44.1, 44.3 punktā vai 45.2 1., 45.2 2., 45.2 3., 45.2 4. vai 45.2 5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.";

1.14. aizstāt 47., 47.1 un 49. punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.15. papildināt 49.1 punkta trešo teikumu aiz vārda "Ministrija" ar vārdiem "vai birojs";

1.16. aizstāt 49.2 un 51.3 punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.17. aizstāt 51.4 punktā vārdus "ministrija ir tiesīga" ar vārdiem "birojs ir tiesīgs";

1.18. aizstāt 51.5 2. apakšpunktā vārdu "ministrijas" ar vārdu "biroja";

1.19. papildināt 54.3 1. apakšpunktu aiz vārda "ministrijas" ar vārdiem "vai biroja";

1.20. papildināt 54.3 2. apakšpunktu aiz vārda "ministrija" ar vārdiem "vai birojs";

1.21. aizstāt 56.1, 56.2, 56.3, 56.5, 56.7, 56.8, 56.12, 56.14, 56.15, 56.20, 56.21 un 56.29 punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.22. papildināt 99. punkta otro teikumu aiz vārdiem "un ministrijai" ar vārdiem un skaitļiem "vai pēc 2020. gada 1. janvāra sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un birojam";

1.23. aizstāt 5. pielikuma I sadaļā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.24. aizstāt 8. pielikuma 16.1. apakšpunktā vārdu "ministrijā" ar vārdu "birojā".

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

01.01.2020