Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 685

Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 65. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
4. panta ceturto daļu, 10. panta ceturto,
septīto, desmito un trīspadsmito daļu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 6. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Ekonomikas ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Būvniecības valsts kontroles birojs" (attiecīgā locījumā);

1.2. svītrot 34. punktā vārdus "kompetento iestādi un";

1.3. svītrot 48. punktā vārdus "kompetentajai iestādei";

1.4. izteikt 49. un 50. punktu šādā redakcijā:

"49. Licencēšanas komisijas sastāvu apstiprina Ministru kabinets. Licencēšanas komisijā iekļauj trīs pārstāvjus no Būvniecības valsts kontroles biroja un pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un dienesta, ja nepieciešams, pieaicinot pārstāvjus no citām institūcijām, kā arī nozares ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Ja licences laukums ir noteikts jūrā, licencēšanas komisijā papildus iekļauj pa vienam pārstāvim no Jūras administrācijas un Krasta apsardzes dienesta.

50. Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs ir Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvis, un komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir Ekonomikas ministrijas pārstāvis.";

1.5. izteikt 108. punktu šādā redakcijā:

"108. Būvniecības valsts kontroles birojs pēc šo noteikumu 107.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē tā atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām. Ja iesniegtā informācija un dokumenti atbilst minētajām prasībām, Būvniecības valsts kontroles birojs izsniedz licenci ogļūdeņražu meklēšanai, nemainot sākotnējās licences darbības laiku. Būvniecības valsts kontroles birojs 15 dienu laikā pēc licences izsniegšanas nosūta tās kopiju dienestam un centram.";

1.6. svītrot 122. punktā vārdus "kompetentajai iestādei";

1.7. svītrot 127. punktā vārdus "kompetentajai iestādei";

1.8. svītrot 141. punktā vārdus "un kompetentajai iestādei";

1.9. izteikt 154. punktu šādā redakcijā:

"154. Kompetentā iestāde var iebilst pret operatora iecelšanu. Būvniecības valsts kontroles birojs var pieprasīt, lai licenciāts ieceļ piemērotu alternatīvu operatoru vai pats uzņemas operatora pienākumus.";

1.10. svītrot 155. punktā vārdus "Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija par to informē";

1.11. aizstāt 171. punktā vārdus "Ekonomikas ministrija licenciātam nav pieprasījusi" ar vārdiem "Būvniecības valsts kontroles birojs licenciātam nav pieprasījis";

1.12. svītrot 182. punktā vārdus "Ekonomikas ministrijai";

1.13. svītrot 196. punktā vārdus "un Ekonomikas ministrijai";

1.14. svītrot 201., 209., 210. un 212. punktā vārdus "Ekonomikas ministrijai";

1.15. svītrot 218., 220. punktā, 223.1. apakšpunktā un 236. punktā vārdus "Ekonomikas ministrijai un";

1.16. svītrot 237. punktā vārdus "Ekonomikas ministrijai";

1.17. svītrot 247., 250. un 251. punktā vārdus "Ekonomikas ministrijā vai";

1.18. svītrot 266.1. apakšpunktā vārdus "un Ekonomikas ministrijā";

1.19. svītrot 268. punktā vārdus "un Ekonomikas ministrijas";

1.20. svītrot 269. punktā vārdus "Ekonomikas ministriju";

1.21. izteikt 270.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"270.1. šo noteikumu 268. punktā minētajā gadījumā - dienesta un kompetentās iestādes amatpersonu nogādāšanu uz iekārtu vai kuģi, kas saistīts ar naftas un gāzes nozares darbībām, un no tā (tostarp iestāžu vai personu aprīkojuma pārvadāšanu) jebkurā pieņemamā laikā, kā arī izmitināšanu, ēdināšanu un citas uzturēšanās vajadzības saistībā ar iekārtu apmeklējumiem, lai palīdzētu dienestam un kompetentajai iestādei veikt pārraudzību (tostarp inspekcijas, izmeklēšanas un izpildi);";

1.22. izteikt 303. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"303. Ja licences laukumā ir ierīkoti ogļūdeņražu izpētes vai ieguves urbumi un uzbūvētas būves, kas izmantojamas ogļūdeņražu ieguvē, licenciāts ne vēlāk kā 60 dienas pirms ogļūdeņražu izpētes vai ieguves darbu pārtraukšanas iesniedz kompetentajā iestādē darbu pārtraukšanas plānu, ja:";

1.23. svītrot 305. punktā vārdus "Ekonomikas ministrijai";

1.24. izteikt 306. punktu šādā redakcijā:

"306. Ja licenciāts atsakās no licences vai paredz izbeigt iekārtas, urbuma vai būvju izmantošanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tas nekavējoties par to paziņo kompetentajai iestādei. Paziņojumā ietver informāciju atbilstoši šo noteikumu 303. punktam un norāda iemeslu, kādēļ tiek izbeigta iekārtas vai urbuma lietošana."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs S. Ģirģens

01.01.2020