Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 664

Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 34. §)
Noteikumi par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji
Izdoti saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma
9. panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka atlīdzības apmēru par amata pienākumu pildīšanu Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – fonds) padomē fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

2. Atlīdzības apmērs fonda padomes loceklim, kas ir nevalstiskās organizācijas pārstāvis, ir 118,96 euro par vienu fonda padomes sēdi. Atlīdzība ietver samaksu par sagatavošanos un piedalīšanos fonda padomes sēdē, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

3. Fonda padomes loceklim, kas ir nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kompensē ceļa izdevumus ne vairāk kā 40 euro par sēdi, pamatojoties uz šos izdevumus apliecinošiem dokumentiem (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas iegādes izdevumus apliecinoši dokumenti).

4. Šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto atlīdzību fonds izmaksā mēneša laikā pēc fonda padomes sēdes.

5. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
01.01.2020