Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.08.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 599

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 22. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu

1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapu (turpmāk – veidlapa) paraugus izglītības jomā, kā arī to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādu veidlapu paraugus izglītības jomā:

2.1. veidlapa Nr. VS-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām" (turpmāk – veidlapa Nr. VS-1) (1. pielikums);

2.2. veidlapa Nr. VSP-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām pirmsskolas izglītības programmām" (turpmāk – veidlapa Nr. VSP-1) (2. pielikums).

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

3. Veidlapas aizpilda šādi respondenti:

3.1. veidlapu Nr. VS-1 aizpilda vispārējās izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes), kā arī profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas;

3.2. veidlapu Nr. VSP-1 aizpilda izglītības iestādes (izņemot vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

4. Veidlapas aizpildāmas saskaņā ar tajās minētajiem norādījumiem.

5. Respondenti katru gadu veidlapas aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 4. oktobrim.

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

6. Veidlapas par 2019./2020. mācību gadu respondenti aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2020. gada 15. janvārim.

6.1 Veidlapas par 2020./2021. mācību gadu respondenti aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2020. gada 30. novembrim.

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumus Nr. 486 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 169. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599

(Pielikums grozīts ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

 

Veidlapa Nr. VS-1

Pārskats par
izglītības iestādē īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām
20__./20__. m. g. sākumā

 

 
   
Reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu reģistrā  
Izglītības iestādes nosaukums 
Republikas pilsēta Novads 
Novada teritoriālā vienība (pilsēta vai pagasts) 
Adrese, pasta indekss 
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts) 
Mācību valoda 
Direktora vārds, uzvārds Tālrunis 
Juridiskais statuss 
 

Veidlapas aizpildītājs:

vārds, uzvārds tālr. nr. e-pasts 
 

I. Izglītojamo skaits un to sadalījums vispārējās (t. sk. speciālās) izglītības programmās

1.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

Rindas kodsRādītāja nosaukums1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀT. sk. meitenes
AB1234567891011121314
100Dzim-
šanas gads
20__. g. un jaunāki              
101____. g.              
102____. g.              
103____. g.              
104____. g.              
105____. g.              
106____. g.              
107____. g.              
108____. g.              
109____. g.              
110____. g.              
111____. g.              
112____. g.              
113____. g.              
114____. g.              
115____. g.              
11619__. g. un vecāki              
117K O P Ā              
118no tiempārcelti nākamajā klasē ar vērtējumu no 1 līdz 3              
119bija noteikti papildu mācību pasākumi              
120apguvuši divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu              
121Palika uz otru gadu              
122Atskaitīti no izglītības iestādes 01.09.20__.–31.08.20__.              
123 t. sk. turpina mācības citā izglītības iestādē              
124Izglītojamo – ārzemnieku skaits              
125 t. sk. meitenes              
126Izglītojamie – ārzemnieki, kuri atskaitīti no izglītības iestādes 01.09.20__.–31.08.20__.              

1.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

Rindas kodsRādītāja nosaukums1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀ
AB12345678910111213
130Dzim-
šanas gads
20__. g. un jaunākas             
131____. g.             
132____. g.             
133____. g.             
134____. g.             
135____. g.             
136____. g.             
137____. g.             
138____. g.             
139____. g.             
140____. g.             
141____. g.             
142____. g.             
143____. g.             
144____. g.             
145____. g.             
14619__. g. un vecākas             
147K O P Ā             
148Palika uz otru gadu             

1.3.  20__./20__. mācību gada 9. un 12. klašu beidzēji

Rindas kodsRādītāja nosaukumsBeidza 9. klasi*Beidza 12. klasi
KOPĀar apliecībuar liecībuKOPĀar atestātuar liecību
AB123456
150KOPĀ      
151 t. sk. meitenes      

* Speciālās izglītības iestādes un klases norāda tos 9. klašu beidzējus, kuri ieguva pamatizglītību.

1.4. Izglītojamo atbrīvošana no valsts pārbaudījumiem 20__./20__. mācību gadā

Rindas kodsRādītāja nosaukumsPar pamatizglītības kursuPar vidējās izglītības kursu
kopāt. sk. no visiem pārbaudījumiemkopāt. sk. no visiem pārbaudījumiem
AB1234
155Ģimenes ārsta atzinums    
156Apguva speciālās izglītības programmu, kurā paredzēta izglītojamā atbrīvošana no valsts pārbaudījuma kārtošanas    
157Citi iemesli    

2.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. mācību gada sākumā

Rindas kodsRādītāja nosaukums1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀT. sk. meitenes
AB1234567891011121314
200Dzim-
šanas gads
20__. g. un jaunāki              
201____. g.              
202____. g.              
203____. g.              
204____. g.              
205____. g.              
206____. g.              
207____. g.              
208____. g.              
209____. g.              
210____. g.              
211____. g.              
212____. g.              
213____. g.              
214____. g.              
215____. g.              
21619__. g. un vecāki              
217K O P Ā              
218Otrgadnieki              
219Bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni              
220Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri apgūst vispārējās izglītības programmu              
221Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē un apgūst speciālās izglītības programmu              
222Izglītojamo – ārzemnieku skaits              
223 t. sk. apmaiņas programmas ietvaros              
224Klātienes izglītojamo skaits              
225Klašu skaits              
226Klašu komplektu skaits              
227Klašu skaits, kurās integrētie izglītojamie ar speciālām vajadzībām apgūst speciālās izglītības programmas              
228Neklātienes izglītojamo skaits              
229Neklātienes klašu skaits              
230Tālmācības izglītojamo skaits              
231Tālmācības klašu skaits              

2.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__. mācību gada sākumā

Rindas kodsRādītāja nosaukums1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀ
AB12345678910111213
235Dzim-
šanas gads
20__. g. un jaunākas             
236____. g.             
237____. g.             
238____. g.             
239____. g.             
240____. g.             
241____. g.             
242____. g.             
243____. g.             
244____. g.             
245____. g.             
246____. g.             
247____. g.             
248____. g.             
249____. g.             
250____. g.             
25119__. g. un vecākas             
252K O P Ā             
253Otrgadnieces             

2.3. Izglītojamie vispārējās (t. sk. speciālās) izglītības iestādēs

Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopā
AB1
254Pagarinātās dienasgrupas 
255izglītojamie 
    
Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopāT. sk. meitenes
AB12
256Mājas apmācība1.–4. kl.  
2575.–6. kl.  
2587.–9. kl.  
25910.–12. kl.  
260Izglītība ģimenē1.–4. kl.  
2615.–6. kl.  
262Izglītojamo skaits, kuri uzturas internātā, tajā nenakšņojot  

2.4. Izglītojamie speciālās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus

Rindas kods Kopā
AB1
263Izglītojamo skaits, kuri izmanto internāta pakalpojumus (nakšņo internātā) 
264Izglītojamo skaits, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss 

II. 20__./20__. mācību gadā vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtie izglītojamie

2.5.  10. klasē uzņemto izglītojamo skaita sadalījums

Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopāT. sk. meitenes
AB12
270Izglītojamo skaits, kuri uzņemti 10. klasē kopā (bez otrgadniekiem)  
271 t. sk. beidza pamatizglītības programmuiepriekšējā mācību gadā  
272agrāk  

2.6.  20__./20__. m. g. uzņemti 10. klasē

Rindas kodsRādītāja nosaukumsUzņemti
10. kl.
Dzimšanas gads
____. g. un jaunāki____. g.____. g.____. g.____. g.____. g.____. g. un vecāki
AB12345678
275KOPĀ        
276 t. sk. meitenes        
277No jauna uzņemti        
278 t. sk. meitenes        
279Atkārtoti uzņemti        
280 t. sk. meitenes        
281Turpina mācības        
282 t. sk. meitenes        

2.7.  20__./20__. m. g. uzņemti 11. klasē

Rindas kodsRādītāja nosaukumsUzņemti
11. kl.
Dzimšanas gads
____. g. un jaunāki____. g.____. g.____. g.____. g.____. g.____. g. un vecāki
AB12345678
283KOPĀ        
284 t. sk. meitenes        
285Atkārtoti uzņemti        
286 t. sk. meitenes        
287Turpina mācības        
288 t. sk. meitenes        

2.8.  20__./20__. m. g. uzņemti 12. klasē

Rindas kodsRādītāja nosaukumsUzņemti
12. kl.
Dzimšanas gads
____. g. un jaunāki____. g.____. g.____. g.____. g.____. g.____. g. un vecāki
AB12345678
289KOPĀ        
290 t. sk. meitenes        
291Atkārtoti uzņemti        
292 t. sk. meitenes        
293Turpina mācības        
294 t. sk. meitenes        

3.1. Izglītojamo – ārzemnieku skaita sadalījums pa valstīm

Rindas kods KOPĀ1.–6. kl.7.–9. kl.10.–12. kl.
kopāt. sk. meiteneskopāt. sk. meiteneskopāt. sk. meitenes
AB1234567
300Izglītojamo – ārzemnieku skaits       
  t. sk. pa valstīm:       
301        
302        
303        
304        
305        
306        
307        

3.2. Remigrējušo izglītojamo skaits vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās

Rindas kodsRādītāja nosaukumsSkaits 
AB1 
310Remigrējušie izglītojamie  

4. Izglītojamo skaita sadalījums pa vispārējās izglītības programmām

Rindas kodsProgrammas kodsProgrammas nosaukumsPazīme*1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀT. sk. meitenes
ABCD1234567891011121314
400                 
401                 
402                 
403                 
404                 
405                 
406                 
407                 
408                 
409                 
410                 
411                 
412                 

* Tālmācības programma.

5.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

Rindas kodsRādītāja nosaukumsDarba likmju skaitsNo tām (1. aile) vakancesDarbiniekiNo tiem (3. aile) ar šo mācību gadu uzsākuši darbu jaunie pedagogiNo kopējā skaita (3. aile)
kopāt. sk. sievietesamatu sāk pildīt paralēli studijāmamatu sāk pildīt pēc kvalifikācijas iegūšanasstrādā nepilnu slodzit. sk. sievietes
AB12345678
500Kopā        
501 Pedagogi        
502  no tiem ārzemnieki        
503  izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki        
504  skolotāji        
505no tiem 1.–4. klasē        
5065.–6. klasē        
5077.–9. klasē        
50810.–12. klasē        
509  profesionālās izglītības skolotāji        
510  pagarinātās dienas grupas skolotāji        
511  internāta, dienesta viesnīcas skolotāji        
512  pirmsskolas izglītības skolotāji        

513

no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai

        
514  pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi        
515  skolotājs logopēds        
516  speciālais pedagogs        
517  sociālais pedagogs        
518  pedagoga palīgs        
519  interešu izglītības skolotājs        
520  izglītības psihologs        
521  sporta metodiķis        
522  bibliotekārs        
523  pārējie pedagogi        
524 Pārējie darbinieki        

5.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

Rindas kodsDarbiniekiAr vidējo izglītībuAr augstāko izglītībuNo pedagogu skaita
(3. aile) zinātņu doktori
ar vispārējo vidējo izglītībuar profesionālo vidējo izglītībuno tiem
(9. –10. aile) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
ar augstāko pedagoģisko izglītībut. sk. pedagoģijas maģistriar citu augstāko izglītībut. sk. citi maģistri
AB910111213141516
501Pedagogi        
502 no tiem ārzemnieki        
503 izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki        
504 skolotāji        
505no tiem 1.–4. klasē        
5065.–6. klasē        
5077.–9. klasē        
50810.–12. klasē        
509 profesionālās izglītības skolotāji        
510 pagarinātās dienas grupas skolotāji        
511 internāta, dienesta viesnīcas skolotāji        
512 pirmsskolas izglītības skolotāji        
513no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai        
514 pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi        
515 skolotājs logopēds        
516 speciālais pedagogs        
517 sociālais pedagogs        
518 pedagoga palīgs        
519 interešu izglītības skolotājs        
520 izglītības psihologs        
521 sporta metodiķis        
522 bibliotekārs        
523 pārējie pedagogi        

5.3. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes

Rindas kodsDarba slodzesPedagogu skaitsSkolotāju skaits
kopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievietes
AB1234
530Kopā    
531 t. sk. darba slodze mazāka par 0,25 no likmes    
532 0,25–0,49    
533 0,50–0,74    
534 0,75–0,99    
535 1,00–1,334    
536 > 1,334    

5.4. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām

Rindas kodsVecuma grupasPedagogu skaitsSkolotāju skaitsNo skolotājiemProfesionālās izglītības skolotāju skaits
1.–4. kl.5.–6. kl.7.–9. kl.10.–12. kl.
kopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievietes
AB1234567891011121314
540Kopā              
541 24 gadi un jaunāki              
542 25–29 gadi              
543 30–34 gadi              
544 35–39 gadi              
545 40–44 gadi              
546 45–49 gadi              
547 50–54 gadi              
548 55–59 gadi              
549 60–64 gadi              
550 65 gadi un vecāki              
551No kopējā skaita –
pensijas vecumā
              

6. Izglītības iestādes finansējums 20__. gadā

Rindas kodsFinansējuma avotiSumma (euro)
AB1
600Kopējais finansējums 
601 t. sk. no valsts budžeta 
   no tā (601. rinda): 
602bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
603vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
604interešu izglītības pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
605mācību līdzekļiem 
606speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izmaksām 
607ēdināšanai 1.–4. klasei 
608citiem izdevumiem 
609 no pašvaldības budžeta 
   no tā (609. rinda): 
610pedagogu darba samaksai 
611uzturēšanas izdevumiem 
612 maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
613 ārvalstu piešķirtais finansējums 
614 citi avoti 

7.1. Telpu platība

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

7.2. Telpu piemērotība izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanai

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

8. Datortehnika izglītības iestādē

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

9. Izglītojamo skaits, kuri apgūst atsevišķus mācību priekšmetus pamatizglītībā

Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopā1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.
AB12345678910
900Ētika          
901Ētika un kristīgā mācība          
902Kristīgā mācība          
903Konfesionālā ticības mācība          

10. Fakultatīvās nodarbības

Rindas kodsRādītāja nosaukumsStundu skaits nedēļāIzglītojamo skaitsT. sk. izglītojamie
1.–4. klasē5.–9. klasē10. klasē11. klasē12. klasē
AB1234567
1000Fakultatīvās nodarbības:       
1001padziļināta mācību priekšmeta apguve       
1002mācību priekšmetu apguve ārpus izglītības programmu paraugiem       
1003 t. sk. konfesionālā ticības mācība       
1004 veselības mācība       
1005mākslinieciskā pašdarbība       
1006 t. sk. kori       
1007 tautas deju kolektīvi       
1008 teātris       
1009 folkloras kopas       
1010mazākumtautību valodas apguve       

1011

nodarbības, kas saistītas ar attiecīgās etniskās kultūras izzināšanu (mazākumtautību izglītības programmās)       
1012Eiropas Savienības jautājumu apguve       
1013citas (norādīt)       
1014        

11. Izglītojamo skaits, kuri, vispārējās izglītības iestādē īstenojot vispārējās pamatizglītības/vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu, apgūst mācību priekšmeta saturu latviešu valodā, mazākumtautību valodā vai bilingvāli

Rindas kods

Mācību priekšmeta nosaukums

Apgūst

latviešu valodā/
mazākumtautību valodā/
bilingvāli

Kopā

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

10. kl.

11. kl.

12. kl.

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1100

               

1101

               

1102

               

1103

               

1104

               

1105

               

1106

               

1107

               

1108

               

1109

               

1110

               

1111

               

1112

               

1113

               

1114

               

1115

               

12. Izglītojamo skaita sadalījums vispārējā vidējā izglītībā pa atsevišķiem mācību priekšmetiem

Rindas kodsMācību priekšmetiIzglītojamo skaits, kuri apgūst mācību priekšmetu
10. klase11. klase12. klase
AB123
1200Pirmā svešvaloda   
1201Otrā svešvaloda   
1202Trešā svešvaloda   
1203Ceturtā svešvaloda   
1204Informātika   
1205Programmēšanas pamati   
1206Tehniskā grafika   
1207Veselības mācība   
1208Fizika   
1209Ķīmija   
1210Bioloģija   
1211Dabaszinības   
1212Ekonomika   
1213Filozofija   
1214Ģeogrāfija   
1215Psiholoģija   
1216Politika un tiesības   
1217Mājsaimniecība   
1218Ētika   
1219Kulturoloģija   
1220Mūzika   
1221Vizuālā māksla   
1222Astronomija   
1223Loģika   
1224Matemātiskā analīze   
1225Komerczinības   
1226Kultūras vēsture   
1227Reliģiju vēsture   
1228Mākslas vēsture   
1229Pasaules literatūra   
1230Mākslinieciskā pašdarbība   
1231    
1232    
1233    
1234    
1235    

13. Svešvalodu apguve

Rindas kodsSvešvalodaKopā1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.
AB12345678910111213
1300Angļu valoda             
1301 t. sk. kā pirmā valoda             
1302 kā otrā valoda             
1303 kā trešā valoda             
1304 kā ceturtā valoda             
1305Vācu valoda             
1306 t. sk. kā pirmā valoda             
1307 kā otrā valoda             
1308 kā trešā valoda             
1309 kā ceturtā valoda             
1310Franču valoda             
1311 t. sk. kā pirmā valoda             
1312 kā otrā valoda             
1313 kā trešā valoda             
1314 kā ceturtā valoda             
1315Krievu valoda             
1316 t. sk. kā pirmā valoda             
1317 kā otrā valoda             
1318 kā trešā valoda             
1319 kā ceturtā valoda             
1320Cita valoda             
1321 t. sk. kā pirmā valoda             
1322 kā otrā valoda             
1323 kā trešā valoda             
1324 kā ceturtā valoda             
               
Rindas kods Kopā1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.
AB12345678910111213
1325Izglītojamo skaits, kuri apgūst tikai vienu svešvalodu             
1326Izglītojamo skaits, kuri apgūst divas svešvalodas             
1327Izglītojamo skaits, kuri apgūst trīs svešvalodas             
1328Izglītojamo skaits, kuri apgūst četras svešvalodas             

III. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās

14. Bērnu skaits

Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopāBērnu sadalījums pēc dzimšanas gada
20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.
un vecāki
AB12345678910
1400Bērnu skaits          
1401 t. sk. meitenes          
1402No kopējā skaita (1400. rinda) – bērni ar speciālām vajadzībām          
1403 t. sk. meitenes          

15. Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

Rindas kodsProgrammas kodsProgrammas nosaukumsMācību valodaGrupu skaitsBērnu skaitst. sk. 20__. g. un agrāk dzimušie bērniIntegrēti
(jā/nē)
ABCD1234
1500       
1501       
1502       
1503       

16. Remigrējušo bērnu skaits

Rindas kodsRādītāja nosaukumsSkaits 
AB1 
1600Remigrējušo bērnu skaits  

IV. Izglītojamo skaits un tā sadalījums profesionālās izglītības programmās

17. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

Rindas kods 20__. g. un jaunāki___. g.___. g.___. g.___. g.19__. g. un vecākiKopā
AB1234567
1700KOPĀ       
1701 t. sk. meitenes       

18.  20__./20__. mācību gada beidzēji

Rindas kods KOPĀT. sk. ar atbilstošu kvalifikāciju
AB12
1800KOPĀ  
1801 t. sk. meitenes  

19. Uzņemto izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. sākumā

Rindas kods 20__. g. un jaunāki___. g.___. g.___. g.___. g.19__. g. un vecākiKopā
AB1234567
1900KOPĀ       
1901 t. sk. meitenes       

20. Visu izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. sākumā

Rindas kods 20__. g. un jaunāki___. g.___. g.___. g.___. g.19__. g. un vecākiKopā
AB1234567
2000KOPĀ       
2001 t. sk. meitenes       

21. Izglītojamo skaita sadalījums pa izglītības programmām

Rindas kodsProgrammas kodsProgrammas nosaukumsKvalifikācijaKurssKopāT. sk. meitenes
ABCDE12
2100      
2101      
2102      

Iesniedzot šo oficiālās statistikas veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

DATI SAGATAVOTI UN IESNIEGTI ELEKTRONISKI UN IR DERĪGI BEZ PARAKSTA.

Norādījumi veidlapas Nr. VS-1 aizpildīšanai

Pārskatu mācību gada sākumā sagatavo visas izglītības iestādes, kuras īsteno vai līdz iepriekšējā mācību gada beigām īstenoja vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas.

Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskatu iesniegšanu ir atbildīgs attiecīgās iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm aizpilda pārskata 1. un 6. sadaļu.

Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un direktora rīkojumiem.

Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē 5. septembrī.

Izglītības iestāde, kurā mācības notiek vienā valodā, pārskatā norāda attiecīgo mācību valodu (piemēram, latviešu, krievu, poļu, ukraiņu). Izglītības iestāde, kurā ir vairākas mācību valodas plūsmas, par katru plūsmu sagatavo atsevišķu veidlapu. Izglītības iestāde, kura pārskatu sagatavo par katru plūsmu atsevišķi, pārskata 5.1.–6. un 14.–21. sadaļu aizpilda tikai vienā veidlapā – pamatpārskatā – par to mācību plūsmu, kurā ir lielāks izglītojamo skaits (izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, var veidoties vairāki pārskati atkarībā no mācību valodas un izglītības ieguves formas; pamatpārskats ir tas, kurā ir lielāks izglītojamo skaits).

Ja vispārējās izglītības iestādē ir atvērtas speciālās izglītības klases (izglītojamiem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem), klases, kurās tiek īstenotas vakara (maiņu) izglītības programmas, neklātienes izglītības programmas vai tālmācības programmas (vidusskolā, ģimnāzijā vai valsts ģimnāzijā), vai ja vispārējās izglītības iestāde īsteno izglītības programmas ieslodzījuma vietās, tad par šīm klasēm aizpilda atsevišķu veidlapu, neieskaitot rādītājus pamatpārskatā. Atsevišķajā veidlapā nav jāaizpilda 5.1.–6. un 14.–21. sadaļa – tās katra izglītības iestāde aizpilda tikai vienu reizi.

Ja speciālās izglītības iestādē tiek īstenotas vispārizglītojošās programmas, tad par šīm klasēm aizpilda atsevišķu veidlapu, neieskaitot rādītājus speciālās izglītības iestādes pamatpārskatā. Atsevišķajā veidlapā nav jāaizpilda 5.1.–6. un 14.–21. sadaļa – tās katra izglītības iestāde aizpilda tikai vienu reizi.

Ja vispārējās izglītības programma tiek īstenota profesionālās izglītības iestādē, tad šī iestāde aizpilda pārskata 1.4. un 9.13. sadaļu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599

(Pielikums grozīts ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

 Veidlapa Nr. VSP-1

 

Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām pirmsskolas izglītības programmām
20__./20__. m. g. sākumā

 

 
   
Reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu reģistrā  
Izglītības iestādes nosaukums 
Republikas pilsēta Novads 
Novada teritoriālā vienība (pilsēta vai pagasts) 
Adrese, pasta indekss 
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts) 
Mācību valoda 
Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds Tālrunis 
Juridiskais statuss 
 

Veidlapas aizpildītājs:

vārds, uzvārds tālr. nr. e-pasts 
 

1. Bērnu skaits

Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopāBērnu sadalījums pēc dzimšanas gada
20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g20__. g. un vecāki
AB12345678910
100Bērnu skaits          
101 t. sk. meitenes          
102No kopējā skaita (100. rinda) – bērni ar speciālām vajadzībām          
103 t. sk. meitenes          

2. Bērnu – ārzemnieku skaits sadalījumā pa valstīm

Rindas kodsValstsBērnu skaitsT. sk. meitenes
AB12
200   
201   
202   
203   
204   
205   
206   
207   

3. Remigrējušo bērnu skaits

Rindas kodsRādītāja nosaukumsSkaits
AB1
300Remigrējušo bērnu skaits 

4. Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

Rindas kodsProgrammas kodsProgrammas nosaukumsMācību valodaGrupu skaitsBērnu skaitsT. sk. 20__. g. un agrāk dzimušie bērniIntegrēti
(jā/nē)

 

ABCD1234
400       
401       
402       
403       
404       
405       
406       
407       
408       

5.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

Rindas kodsRādītāja nosaukumsDarba likmju skaitsNo tām (1. aile) vakancesDarbinieki
kopāt. sk. sievietest. sk. (no 3. ailes) grupās, kurās ir trīsgadīgi vai vecāki bērni
AB12345
500KOPĀ     
501 Pedagogi     
502 No pirmsskolas izglītības skolotāju skaita (505. rinda) – pirmsskolas izglītības skolotāji bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai     
503 t. sk. izglītības iestādes vadītājs     
504 izglītības metodiķis, izglītības iestādes vadītāja vietnieks     
505 pirmsskolas izglītības skolotājs     
506 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs     
507 pirmsskolas izglītības sporta skolotājs     
508 skolotājs logopēds     
509 interešu izglītības skolotājs     
510 speciālās izglītības skolotājs     
511 speciālais pedagogs     
512 izglītības psihologs     
513 pedagogu palīgi     
514 pārējie pedagogi     
515 Pārējie darbinieki     
516 t. sk. aukles un skolotāju palīgi     

5.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

Rindas kodsRādītāja nosaukumsAr vidējo izglītībuAr augstāko izglītībuNo pedagogu skaita (3. aile) zinātņu doktori
ar vispārējo vidējo izglītībuar profesionālo vidējo izglītībuno tiem
(6.–7. aile) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
ar augstāko pedagoģisko izglītībut. sk. pedagoģijas maģistriar citu augstāko izglītībut. sk. citi maģistri
A 678910111213
501Pedagogi        
502 No pirmsskolas izglītības skolotāju skaita (505. rinda) – pirmsskolas izglītības skolotāji bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai        
503 t. sk. izglītības iestādes vadītājs        
504 izglītības metodiķis, izglītības iestādes vadītāja vietnieks        
505 pirmsskolas izglītības skolotājs        
506 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs        
507 pirmsskolas izglītības sporta skolotājs        
508 skolotājs logopēds        
509 interešu izglītības skolotājs        
510 speciālās izglītības skolotājs        
511 speciālais pedagogs        
512 izglītības psihologs        
513 pedagogu palīgi        
514 pārējie pedagogi        

5.3. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām

Rindas kodsVecuma grupasPedagogu skaits
kopāt. sk. sievietes
AB12
530KOPĀ  
531 t. sk. 24 gadi un jaunāki  
532 25–29 gadi  
533 30–34 gadi  
534 35–39 gadi  
535 40–44 gadi  
536 45–49 gadi  
537 50–54 gadi  
538 55–59 gadi  
539 60–64 gadi  
540 65 gadi un vecāki  
541No kopējā skaita – pensijas vecumā  

5.4. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes

Rindas kodsDarba slodzesPedagogu skaits
kopāt. sk. sievietes
AB12
550KOPĀ  
551 t. sk. darba slodze mazāka par 0,25 no likmes  
552 0,25–0,49  
553 0,50–0,74  
554 0,75–0,99  
555 1,00–1,334  
556 > 1,334  

6. Izglītības iestādes finansējums 20__. gadā

Rindas kodsRādītāja nosaukumsSumma (euro)
AB1
600Iestādes kopējais finansējums 
601 t. sk. no valsts budžeta: 
602 no 601. rindas – bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
603 no 601. rindas – mācību līdzekļiem 
604 no pašvaldības budžeta: 
605 no 604. rindas – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
606 no 604. rindas – izglītības iestādes uzturēšanas izdevumi 
607 vecāku iemaksa: 
608 no 607. rindas – ēdināšanas izdevumi 
609 ārvalstu piešķirtais finansējums 
610 citi avoti 

7. Datortehnika izglītības iestādē

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

8. Telpu platība

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

Iesniedzot šo oficiālās statistikas veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

DATI SAGATAVOTI UN IESNIEGTI ELEKTRONISKI UN IR DERĪGI BEZ PARAKSTA.

Norādījumi veidlapas Nr. VSP-1 aizpildīšanai

Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un iestādes vadītāja rīkojumiem.

Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskatu iesniegšanu ir atbildīgs attiecīgās iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm aizpilda pārskata 6. sadaļu.

Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē 5. septembrī.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599

(Pielikums svītrots ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599

(Pielikums svītrots ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

28.08.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.