Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 587

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu"

Izdoti saskaņā ar Energoefektivitātes likuma
8. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 211. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. vienošanās dalībnieks - komersantus pārstāvoša organizācija, komersants, pašvaldība, plānošanas reģions vai pašvaldības pārstāvoša organizācija, kas brīvprātīgi apņemas sasniegt paredzēto enerģijas ietaupījuma mērķi, īstenojot konkrētus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus atbilstoši noslēgtās vienošanās nosacījumiem;".

2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Atbildīgā ministrija ne retāk kā reizi gadā publicē savā tīmekļvietnē aicinājumu komersantiem, tos pārstāvošajām organizācijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem vai pašvaldības pārstāvošām organizācijām noslēgt vienošanos ar atbildīgo ministriju par energoefektivitātes uzlabošanu."

3. Papildināt 10.5. apakšpunktu aiz vārda "vienošanos" ar vārdiem "kā arī atbalsta atmaksas nosacījumus".

4. Papildināt 11.5. apakšpunktu aiz vārda "vienošanos" ar vārdiem "kā arī atbalsta atmaksas nosacījumus".

5. Papildināt 12.5. apakšpunktu aiz vārda "vienošanos" ar vārdiem "kā arī atbalsta atmaksas nosacījumus".

6. Papildināt III nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Vienošanās starp atbildīgo ministriju un plānošanas reģionu vai pašvaldības pārstāvošu organizāciju ietver:

12.1 1. plānošanas reģiona vai pašvaldības pārstāvošas organizācijas enerģijas ietaupījuma mērķi;

12.1 2. plānošanas reģiona vai pašvaldības pārstāvošas organizācijas energoefektivitātes plānu, kas ir atsevišķs dokuments vai cita dokumenta sastāvdaļa;

12.1 3. plānošanas reģiona vai pašvaldības pārstāvošas organizācijas pienākumu informēt pārstāvētās pašvaldības par energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem;

12.1 4. plānošanas reģiona vai pašvaldības pārstāvošas organizācijas pienākumu sniegt informāciju atbildīgajai ministrijai par vienošanās izpildes gaitu;

12.1 5. nosacījumus attiecībā uz atbalsta iespējām energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar vienošanos, kā arī atbalsta atmaksas nosacījumus;

12.1 6. citu informāciju, kas nepieciešama noslēgtās vienošanās izpildei."

7. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Ja vienošanās dalībnieks nenodrošina energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu uzraudzību vai ziņošanu par enerģijas ietaupījumu vai neizpilda citus vienošanās nosacījumus, vienošanās tiek izbeigta šādā kārtībā:

17.1. atbildīgā ministrija nosūta vienošanās dalībniekam atgādinājumu, kurā aicina vienošanās dalībnieku iesniegt šo noteikumu 14. punktā minēto ziņojumu, vai pieprasījumu iesniegt informāciju par vienošanās nosacījumu izpildi, norādot iesniegšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem;

17.2. ja vienošanās dalībnieks neievēro šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, atbildīgā ministrija izbeidz vienošanos, izslēdzot vienošanās dalībnieku no vienošanās reģistra;

17.3. ja energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem ir piešķirts atbalsts vienošanās ietvaros un vienošanās dalībnieks neievēro šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, atbildīgā ministrija pieprasa atmaksāt piešķirto atbalstu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

13.12.2019