Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.; 2002, 2. nr.; 2003, 6., 16. nr.; 2005, 10. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 62., 205. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 123. nr.; 2017, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. 24. pantā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) dzīvus dzīvniekus, ja vajadzīgo rezultātu iegūšanai Eiropas Savienības tiesību aktos ir atzīta cita metode vai testēšanas stratēģija, kas nav saistīta ar dzīvu dzīvnieku izmantošanu, neskarot Latvijas Republikas normatīvos aktus, ar kuriem aizliedz noteiktus metožu veidus;";

papildināt 5. punktu ar vārdiem "tostarp cilvēkveidīgos pērtiķus".

2. Papildināt 24.1 pantu pēc vārdiem "primātus, kas nav cilvēkveidīgie primāti" ar vārdiem "izņemot cilvēkveidīgos pērtiķus".

3. Papildināt 24.2 pantu pēc vārdiem "primātus, kas nav cilvēkveidīgie primāti" ar vārdiem "izņemot cilvēkveidīgos pērtiķus".

4. Papildināt likumu ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X nodaļa
Administratīvie pārkāpumi dzīvnieku aizsardzības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

53. pants. (1) Par mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanas noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz divdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

(2) Par tādu mājas (istabas) dzīvnieku piedalīšanos sacensībās, tirgos un izsolēs, kā arī demonstrēšanu publiskās izstādēs, kuriem izdarīta izskatu pārveidojoša operācija, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz divdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

54. pants. (1) Par dzīvnieku pārvadāšanu bez izsniegtas dzīvnieku pārvadātāja atļaujas, kvalifikācijas sertifikāta par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā vai transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par mājas (istabas) dzīvnieku pārvadāšanas sabiedriskajā transportlīdzeklī prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit divām līdz simt naudas soda vienībām.

55. pants. (1) Par izmēģinājumu dzīvnieku izmantošanu procedūrā, ja tā veikta pretrunā ar izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

(2) Par dzīvnieku izmantošanu procedūrā bez Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas izmēģinājuma projekta atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

56. pants. (1) Par tādu normatīvo aktu pārkāpšanu, kuri regulē savvaļas sugu dzīvnieku ieguvi, iegādi, turēšanu nebrīvē, atsavināšanu vai turēšanu pārdošanai vai apmaiņai un piedāvāšanu tirdzniecībā, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā noteikto prasību un zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai noteikto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par savvaļas sugas dzīvnieka (gan savvaļā iegūta, gan nebrīvē audzēta) apmācīšanu un izmantošanu kā atrakciju dzīvnieku un tā izrādīšanu publiski kā atrakciju dzīvnieku piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

57. pants. Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām.

58. pants. Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz trīssimt septiņdesmit piecām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit divām līdz sešsimt naudas soda vienībām.

59. pants. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrdesmit līdz septiņsimt naudas soda vienībām, nosakot dzīvnieku turēšanas tiesību aizliegumu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

60. pants. (1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 54. panta otrajā daļā, 57. un 58. pantā (ja ar pārkāpumu nodarīts kaitējums cilvēkam) minētajiem pārkāpumiem līdz lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija vai pašvaldības administratīvā inspekcija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 58. pantā (ja ar pārkāpumu nodarīts kaitējums cilvēkam) minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 53., 54. un 55. pantā, 56. panta pirmajā un trešajā daļā, 57. un 58. pantā (ja ar pārkāpumu nodarīts kaitējums dzīvniekam), kā arī 59. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 56. panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Dabas aizsardzības pārvalde.

(5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 56. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvās lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai pašvaldības policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pārtikas un veterinārais dienests vai Dabas aizsardzības pārvalde."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Šā likuma X nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 10. decembrī

24.12.2019