Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 10. nr.; 2007, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47., 68., 74., 205. nr.; 2013, 61. nr.; 2016, 249. nr.; 2017, 203. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 120., 214. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

"14. pants. Latvijas Zinātnes padome

(1) Latvijas Zinātnes padome ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Latvijas Zinātnes padomes nolikumu.

(2) Latvijas Zinātnes padome īsteno valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, pildot šādas funkcijas:

1) stratēģiska zinātnes politikas ieviešana un zinātnes stratēģiskā komunikācija;

2) zinātnisko pētījumu programmu plānošana un īstenošana;

3) zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana publiskā un privātā sektora vajadzībām;

4) starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana un koordinēšana.

(3) Latvijas Zinātnes padomes direktoru, kas ir starptautiski atzīts zinātnieks ar pieredzi zinātniskās institūcijas vai tās struktūrvienības, vai Latvijas Zinātnes padomei līdzvērtīgas organizācijas vadītāja amatā, konkursa kārtībā uz pieciem gadiem amatā ieceļ un no amata atbrīvo izglītības un zinātnes ministrs. Viena un tā pati persona par Latvijas Zinātnes padomes direktoru var būt ne ilgāk kā divus termiņus pēc kārtas.

(4) Latvijas Zinātnes padomes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā."

2. Izslēgt 15. pantu.

3. Papildināt 17. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) pieaicināt ekspertus un veidot darba grupas šajā likumā noteikto Latvijas Zinātnes padomes funkciju izpildei."

4. Izslēgt 18.1 pantu.

5. 34. panta trešajā daļā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārda "izvērtē" ar vārdu "administrē";

aizstāt otrajā teikumā vārdus "Studiju un zinātnes administrācija" ar vārdiem "Latvijas Zinātnes padome".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 34. un 35. punktu šādā redakcijā:

"34. Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. janvārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Studiju un zinātnes administrācijas likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 30. jūnijam, nodrošinot šā likuma 18.1 panta otrajā daļā minēto uzdevumu nodošanu Latvijas Zinātnes padomei.

35. Šā likuma 14. panta jaunā redakcija, grozījumi par šā likuma 15. un 18.1 panta izslēgšanu, grozījumi 17. panta pirmajā daļā par tās papildināšanu ar 5. punktu, grozījumi šā likuma 34. panta trešajā daļā (par pirmā teikuma papildināšanu pēc vārda "izvērtē" ar vārdu "administrē" un vārdu "Studiju un zinātnes administrācija" aizstāšanu otrajā teikumā ar vārdiem "Latvijas Zinātnes padome") stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā."

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 14. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 28. novembrī

01.07.2020