Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augstskolu likumā

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 3. nr.; 2001, 1. nr.; 2003, 12. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 8. nr.; 2007, 6., 11. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 38., 206. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 40., 92., 188. nr.; 2014, 214., 257. nr.; 2016, 108., 125., 241. nr.; 2017, 90., 236. nr.; 2018, 36., 132., 216. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 79. pantu šādā redakcijā:

"79. pants. Studiju un studējošo kreditēšana

(1) Akreditētās un licencētās studiju programmās studējošajiem ir tiesības pretendēt uz:

1) studiju kredītu - aizdevumu no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēts no valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem, lai segtu maksu par studijām;

2) studējošo kredītu - aizdevumu no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēts no valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem, lai nodrošinātu studējošo sociālās vajadzības.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem, nosaka Ministru kabinets."

2. 82. panta pirmajā daļā:

izslēgt otrajā teikumā vārdus "kredītus un";

papildināt daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ārvalstīs studējošajiem ir tiesības pretendēt uz šā likuma 79. pantā noteiktajiem studiju kredītiem un studējošo kredītiem. Kārtību, kādā studijām ārvalstīs tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti, nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 50., 51. un 52. punktu šādā redakcijā:

"50. Ministru kabinets līdz 2020. gada 30. martam izdod šā likuma 79. panta otrajā daļā un 82. panta pirmās daļas ceturtajā teikumā minētos noteikumus. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30. martam piemēro Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu", Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" un Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumus Nr. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts".

51. Studiju un studējošo kredīta līgumi, kas noslēgti, pamatojoties uz šā likuma 79. un 82. panta noteikumiem redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz attiecīgajā studiju vai studējošā kredīta līgumā noteiktā termiņa beigām.

52. Līdz 2019. gada 31. decembrim noslēgto studiju un studējošo kredīta līgumu saistību pilnīgai izpildei (kredīta atmaksai vai dzēšanai) piemēro Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu", Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" un Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumus Nr. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts"."

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 14. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 28. novembrī

01.01.2020