Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

Izdarīt Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 249. nr.; 2017, 242. nr.; 2019, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. panta 2. punktā vārdus un skaitli "sakarā ar to, ka viņš nenodrošina bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets".

2. 2. pantā:

izslēgt vārdu "minimālo";

papildināt panta tekstu pēc vārda "izmaksai" ar vārdiem "šajā likumā noteiktajā apmērā".

3. Izteikt 3. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus vismaz šā likuma 13. panta 2.2 daļā noteiktajā apmērā un nepastāv kāds no šā likuma 11. panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem;".

4. Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja vecākam nav ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus un vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus vismaz šā likuma 13. panta 2.2 daļā noteiktajā apmērā, iesniedzējam ir tiesības iesniegt Fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda."

5. Izteikt 12. panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums paziņot Fonda administrācijai par piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie sasniedz šā likuma 13. panta 2.2 daļā noteikto apmēru."

6. 13. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"13. pants. Uzturlīdzekļu apmērs, izmaksas kārtība un ilgums";

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(22) No Fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru nosaka Ministru kabinets.

(23) Fonda administrācijas izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs nepārsniedz apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.";

izslēgt trešās daļas otro teikumu.

7. Aizstāt 19. panta ievaddaļā vārdus "nenodrošina bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru un līdz ar to nepilda" ar vārdiem "nepilda bērna uzturēšanas pienākumu, kas viņam uzlikts ar".

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 14. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 28. novembrī

01.01.2020