Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"

Izdarīt likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32., 33., 34. nr.; 1993, 18./19. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1. nr.; 1995, 2. nr.; 1996, 1., 15. nr.; 1997, 2. nr.; 2001, 22. nr.; 2003, 9. nr.; 2005, 24. nr.; 2007, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2011, 65. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 17., 140., 228. nr.; 2017, 106. nr.; 2019, 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 28.1 panta pirmajā daļā vārdu "tekošajā" ar vārdu "kārtējā".

2. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi lauksaimniecības zemes izmantošanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

39. pants. Administratīvā atbildība lauksaimniecības zemes izmantošanas jomā

Par apliecinājumā ietvertā pienākuma nepildīšanu uzsākt lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā gada laikā pēc tās iegādes un nodrošināt tās izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem un lauksaimniecības zemes platība ir:

1) no viena hektāra līdz 20 hektāriem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trim līdz divpadsmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām;

2) no 21 hektāra līdz 50 hektāriem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz simt trīsdesmit naudas soda vienībām;

3) no 51 hektāra līdz 100 hektāriem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņdesmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt trīsdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām;

4) lielāka par 100 hektāriem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no simt līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīssimt līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

Par apliecinājumā ietvertā pienākuma nepildīšanu uzsākt lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā triju gadu laikā pēc tās iegādes un nodrošināt tās izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem un lauksaimniecības zemes platība ir:

1) no viena hektāra līdz 20 hektāriem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trim līdz divpadsmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām;

2) no 21 hektāra līdz 50 hektāriem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz simt trīsdesmit naudas soda vienībām;

3) no 51 hektāra līdz 100 hektāriem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņdesmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt trīsdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām;

4) lielāka par 100 hektāriem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no simt līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīssimt līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

40. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 39. pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības vides kontroles amatpersona vai pašvaldības policija.

Administratīvā pārkāpuma lietu par šā likuma 39. pantā minētajiem pārkāpumiem izskata pašvaldības administratīvā komisija."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šā likuma VIII nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 7. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 21. novembrī

05.12.2019