Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 532

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
12. panta 1.1, 1.3, 1.4 un 4.2 daļu
un 13. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 240. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.1.3. apakšpunktā skaitli "3000" ar skaitli "3600";

1.2. aizstāt 3.2. apakšpunktā skaitli "5280" ar skaitli "6000";

1.3. aizstāt 3.4.3. apakšpunktā skaitli "0,32895" ar skaitli "0,42857";

1.4. svītrot 4.2. apakšpunktā vārdus "un ienākumus periodā, par kuru nodokļa maksātājs maksā mikrouzņēmumu nodokli, saņem pensijas ienākumu vai ir citas personas apgādībā";

1.5. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

PMNM = (GNMmax - K × (AImvid × 12 × K2 - AImin))/12, kur

PMNM - prognozētais mēneša neapliekamais minimums;

GNMmax - maksimālais gada neapliekamais minimums gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;

K - koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = GNMmax/(AImax - AImin) gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins, kur:

AImax - apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;

AImin - apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;

AImvid - nodokļa maksātāja periodā IP(t) gūto apliekamo ienākumu vidējā mēneša ienākumu summa;

IP(t) - periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM aprēķinam (nosakot no 1. janvāra līdz 31. jūlijam piemērojamo PMNM, tas ir periods no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim, bet, nosakot no 1. augusta līdz 31. decembrim piemērojamo PMNM, tas ir periods no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam);

K2 - ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,09;

AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:

AImvid = AI/IP(m), kur

AI - nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

IP(m) - mēnešu skaits periodā IP(t), kuros ir gūts ienākums.";

1.6. aizstāt 12.1. apakšpunktā skaitli "12" ar vārdiem "mēnešu skaitu, par kuru piemēro diferencēto neapliekamo minimumu";

1.7. papildināt 12.2. apakšpunktu aiz vārda "aprēķina" ar vārdu "piemērojamā";

1.8. papildināt noteikumus ar 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. ja, piemērojot šo noteikumu 13.2. apakšpunktu, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir lielāks par vienu divpadsmito daļu no šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma, tad prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir viena divpadsmitā daļa no šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma.";

1.9. izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. ienākumus, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā par to taksācijas gada periodu, par kuru nodokļa maksātājam nav tiesību piemērot likuma 12. panta piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu;";

1.10. papildināt noteikumus ar 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. diferencētais neapliekamais minimums par nepilnu gadu nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma vienas divpadsmitās daļas reizinājumu ar mēnešu skaitu, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu.";

1.11. izteikt pielikuma 3. piemēru šādā redakcijā:

"3. piemērs.

Nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamie ienākumi periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim ir 11840 euro, bet periodā no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 31. maijam - 4800 euro.

1. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim:

AImvid = 11840/12 = 986,67 euro.

2. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam aprēķina šādi:

PMNM = (3600 - 0,42857 × (986,67 × 12 × 1,09 - 6000))/12 = 53,37 euro.

3. Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. decembrim, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 31. maijam:

AImvid = 4800/6 = 800 euro.

4. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam, aprēķina prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam - 373,59 euro (53,37 euro × 7) un prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru:

3600 - 0,42857 × (800 × 12 × 1,09 - 6000) = 1686,86 euro.

5. Ņemot vērā, ka prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir mazāks par prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru, no prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējā gada apmēra atskaita prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam un iegūto vērtību sadala atlikušajam periodam no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. decembrim.

PMNM = (1686,86 - 373,59)/5 = 262,65 euro.";

1.12. izteikt pielikuma 6. piemēru šādā redakcijā:

"6. piemērs.

Nodokļa maksātājs līdz 2019. gada 30. jūnijam ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta septīto daļu nav piemērojams. No 2019. gada 1. decembra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ decembrī nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.

1. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par pieciem mēnešiem - no 1. jūlija līdz 30. novembrim. 2019. gadā nodokļa maksātājs ir guvis šādus ienākumus:

1.1. no 1. janvāra līdz 30. jūnijam - algota darba ienākumu no mikrouzņēmuma - 2000 euro;

1.2. 15. maijā - ienākumu no dividendēm - 3500 euro;

1.3. 10. jūnijā - ienākumu no lauksaimniecībā izmantojamas zemes atsavināšanas - 4500 euro;

1.4. no 1. marta līdz 1. jūnijam - autoratlīdzību - 1600 euro;

1.5. no 1. janvāra līdz 31. decembrim - algota darba ienākumu - 15000 euro (no 1. janvāra līdz 30. jūnijam 8560 euro, no 1. jūlija līdz 30. novembrim 5190 euro un no 1. decembra līdz 31. decembrim 1250 euro);

1.6. no 1. decembra līdz 31. decembrim - vecuma pensiju - 300 euro.

2. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, neņem vērā algota darba ienākumus par periodu, kurā nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu. Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par pieciem mēnešiem ir:

(13750 + (3500 + 4500 + 1600)/12 × 5) = (13750 + 9600/12 × 5) = 13750 + 4000 = 17750 euro.

3. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu (pieciem mēnešiem) aprēķina šādi:

DNM = 2760/12 × 5 - 0,34848 × (17750 - 5280/12 × 5) = 1150 - 0,34848 × (17750 - 2200) = 1150 - 5418,86 = -4268,86.

Tā kā diferencētā neapliekamā minimuma rezultāts ir negatīvs skaitlis, tad atbilstoši šo noteikumu 5. punktam diferencētais neapliekamais minimums ir 0.

4. Nodokļa maksātājam darbavietā piecus mēnešus (no 1. jūlija līdz 30. novembrim) ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums - 1000 euro (200 × 5). Tā kā gada diferencētais neapliekamais minimums ir 0, bet taksācijas gada laikā piemērotais prognozētais neapliekamais minimums ir 1000 euro, tad atbilstoši šo noteikumu 7. punktam gada ienākumu deklarācijā palielināsies maksājamā nodokļa apmērs (veidosies nodokļa piemaksa - 200 euro (1000 × 20 % = 200)).";

1.13. papildināt pielikumu ar 7. piemēru šādā redakcijā:

"7. piemērs.

Nodokļa maksātājs līdz 2019. gada 31. martam ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta septīto daļu nav piemērojams. No 2019. gada 1. novembra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ no novembra nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.

1. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par septiņiem mēnešiem - no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. 2019. gadā nodokļa maksātājs ir guvis šādus ienākumus:

1.1. no 1. janvāra līdz 31. martam - algota darba ienākumu no mikrouzņēmuma - 1500 euro;

1.2. 10. februārī - ienākumu no dividendēm - 400 euro;

1.3. 15. jūlijā - ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas - 3000 euro;

1.4. no 1. janvāra līdz 31. decembrim - algota darba ienākumu - 4200 euro (no 1. janvāra līdz 31. martam 966 euro, no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 2534 euro un no 1. novembra līdz 31. decembrim 700 euro);

1.5. 10. novembrī - procentu ienākumu - 150 euro;

1.6. no 1. novembra līdz 31. decembrim - vecuma pensiju - 600 euro.

2. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, neņem vērā algota darba ienākumus par periodu, kurā nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu. Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par septiņiem mēnešiem ir:

(3500 + (400 + 3000 + 150)/12 × 7) = (3500 + 3550/12 × 7) = 3500 + 2070,83 = 5570,83 euro.

3. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu (septiņiem mēnešiem) aprēķina šādi:

DNM = 2760/12 × 7 - 0, 34848 × (5570,83 - 5280/12 × 7) = 1610 - 0,34848 × (5570,83 - 3080) = 1610 - 868 = 742 euro.

Nodokļa maksātājam darbavietā septiņus mēnešus (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums - 672 euro (96 × 7). Nodokļa maksātājam veidosies nodokļa atmaksa no starpības 742 - 672 = 70 euro, savukārt atmaksājamais nodoklis būs 20 % no 70 = 14 euro."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

3. Šo noteikumu 1.5. un 1.11. apakšpunkts piemērojams ar 2020. gada 1. janvāri.

4. Šo noteikumu 1.9. un 1.10. apakšpunkts piemērojams ar 2019. taksācijas gadu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

22.11.2019