Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 521

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 172., 207. nr.; 2016, 196. nr.; 2018, 187. nr.; 2019, 48. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Dienā, kad atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 90 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu. Ja pieteiktais atbalsta finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina izmaksājamā atbalsta apmēru par vienu hektāru un vienu liellopu vienību.";

1.2. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Atbalsta intensitāte ir 70 procenti no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 37. panta 5. punktam, bet ne vairāk kā 50 euro par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību (2. pielikums).";

1.3. papildināt III nodaļu ar 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.2 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot minētās regulas 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.";

1.4. aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi";

1.5. papildināt IV nodaļu ar 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Atbalsta pretendents šo noteikumu 18. punktā minēto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz līdz 2019. gada 21. novembrim. Lauku atbalsta dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu pieņem līdz 2019. gada 21. decembrim.

22. Šo noteikumu 12. punktā minētais nosacījums attiecībā uz maksimālā atbalsta apmēra noteikšanu par vienu hektāru un vienu liellopu vienību ir piemērojams, ja polise iegādāta pēc 2019. gada 15. novembra."

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 15. novembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

15.11.2019