Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 519

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 22. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4. panta ceturto daļu,
4.1 panta trešo daļu, 4.2 panta trešo daļu
un Autoceļu lietošanas nodevas likuma 8. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 89., 190. nr.; 2014, 133. nr.; 2017, 56., 128., 248. nr.; 2018, 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "trešo daļu" ar skaitli un vārdiem "4.2 panta trešo daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā pašvaldības kontroles dienests aptur autotransporta līdzekļus, ar kuriem veic pasažieru komercpārvadājumus, un autotransporta līdzekļus, kas paredzēti kravu pārvadāšanai."

3. Izteikt 3.1. un 3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. pašvaldības kontroles dienests – saskaņā ar šo noteikumu 10.2 punktu;

3.1.1 pašvaldības policija – saskaņā ar šo noteikumu 6.1., 6.2. un 10.2 5. apakšpunktu;".

4. Papildināt 6. punkta ievaddaļu aiz vārda "darbiniekiem" ar vārdiem "un amatpersonām".

5. Svītrot 6.2. apakšpunktā vārdu "vieglos".

6. Svītrot 6.4. apakšpunktu.

7. Svītrot 6.1 punktu.

8. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Autopārvadājumu kontrole".

9. Svītrot 7. punktu.

10. Papildināt II nodaļu ar 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.2 Pašvaldības kontroles dienesta amatpersona:

10.2 1. veic autopārvadājumu kontroli formastērpā un aptur autotransporta līdzekli, izmantojot zizli vai norādot ar roku kontrolējamā autotransporta līdzekļa vadītājam;

10.2 2. pārbauda, vai pasažieru pārvadājumi ar autobusiem un kravu autopārvadājumi atbilst attiecīgo autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un par to sastāda šo noteikumu 9. punktā minēto kravu pārvadājumu kontroles vai pasažieru pārvadājumu kontroles aktu;

10.2 3. veic transportlīdzekļa faktiskās masas kontroli (svēršanu) ar autotransporta svariem, kas verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanu, apturēto autotransportlīdzekli novirzot uz autoceļa tuvumā esošām piemērotām vietām (piemēram, stāvlaukumiem, degvielas uzpildes staciju teritorijām, kravas iekraušanas un izkraušanas laukumiem);

10.2 4. veic autotransporta līdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces un ātruma ierobežotājierīces detalizētu pārbaudi (izņemot transportlīdzekļa kustības laikā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par minētajām ierīcēm un to lietošanas kārtību;

10.2 5. pārbauda, vai pasažieru komercpārvadājumi ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem atbilst attiecīgo autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām."

11. Aizstāt 12. punkta ievaddaļā vārdus "administratīvās teritorijas" ar vārdu "pašvaldības".

12. Aizstāt 12.3. apakšpunktā, 13., 14. un 16. punktā vārdu "pašvaldību" ar vārdu "pašvaldības".

13. Svītrot 17., 18., 19. un 20. punktu.

14. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Informāciju, kas norādīta kravu pārvadājumu kontroles aktā, pasažieru pārvadājumu kontroles aktā, bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolā un uzņēmuma kontroles aktā, šo noteikumu 3. punktā minētais kontroles institūcijas darbinieks vai amatpersona, kura sastādījusi aktu vai protokolu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā iekļauj sistēmā."

15. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Šo noteikumu 3. punktā minētais kontroles institūcijas darbinieks vai amatpersona, kura sastādījusi aktu vai protokolu, atbilstoši kontroles institūcijas tehniskajām iespējām informāciju sistēmā iekļauj tiešsaistes datu pārraides režīmā, ievadot attiecīgo informāciju manuāli, to kopējot vai nododot no citām informācijas sistēmām ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
09.11.2019