Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 516

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumos Nr. 320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
36. panta 6. punktu un 54. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumos Nr. 320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 76. nr.; 2007, 96. nr.; 2014, 119. nr.; 2018, 211. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā vārdus "ir izsniegti" ar vārdiem "izglītība to ieguvei ir uzsākta".

2. Svītrot 3. punktā vārdus un skaitli "Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, pēc šo noteikumu 2. punktā minētā datuma izsniegtajiem".

3. Svītrot 4. punktu.

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai atbilstošus profesionālos nosaukumus veterinārārsta profesijā un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas ieguvei, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

5. Papildināt noteikumus ar 8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

6. Izteikt pielikuma 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Rumānijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārārsta diploms

Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar

2. Licenciāta un maģistra veterinārārsta diploms

Diplomă de licenţă și master de doctor medic veterinar

1. Universitāte

Universităţi

2. Nacionālā izglītības ministrija

(no 2011. gada 10. janvāra)

Ministerul Educatiei Nationale

-"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

09.11.2019