Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 513

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
36. panta 6. punktu un 54. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 1. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 38. nr.; 2007, 113. nr.; 2014, 119. nr.; 2016, 201. nr.; 2018, 211. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2.3. izglītība to ieguvei ir uzsākta:".

2. Izteikt 2.4.3. un 2.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.3. ne mazāk kā divus gadus ilga pilna laika vecmātes izglītības programma, kuras apjoms ir vismaz 3600 stundu un kurā uzņem personas pēc Latvijas Republikā noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošas vispārējās aprūpes māsas izglītības programmas apgūšanas;

2.4.4. ne mazāk kā 18 mēnešus ilga pilna laika vecmātes izglītības programma, kuras apjoms ir vismaz 3000 stundu un kurā uzņem personas pēc Latvijas Republikā noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošas vispārējās aprūpes māsas izglītības programmas apgūšanas, un kura papildināta ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izsniegtu sertifikātu, kas apliecina vienu gadu ilgu profesionālo praksi, sekmīgi strādājot par vecmāti slimnīcā vai citā atbilstošā veselības aprūpes iestādē, pēc vecmātes kvalifikācijas ieguves;".

3. Svītrot 3. punktā vārdus un skaitļus "Šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajās valstīs pēc šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā datuma izsniegtajiem".

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 2.4.4. apakšpunktā minētajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, ja tiem nav pievienots šo noteikumu 2.4.4. apakšpunktā minētais sertifikāts, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izpildītas šādas prasības:

4.1. izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā datuma;

4.2. tiem ir pievienots profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendenta mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā divus gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Vecmātes kvalifikācijas dokumentiem (izņemot Polijas Republikā un Rumānijas Republikā izsniegtos kvalifikācijas dokumentus), kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst nevienai no šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

6. Izteikt 6. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Polijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2.3.18. apakšpunktā minētā datuma un ja vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina bakalaura diploms, kas iegūts, pamatojoties uz vienu no kvalifikācijas celšanas programmām, kuru nosaka:".

7. Aizstāt 10. punkta ievaddaļā vārdus "to saņemšanai izglītības iegūšana" ar vārdiem "izglītība to ieguvei".

8. Papildināt noteikumus ar 10.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim - Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

9. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Rumānijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kuri dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst nevienai no šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2.3.29. apakšpunktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā piecus gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā septiņu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

10. Izteikt pielikuma 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Lietuvas Republika

Nosaukums Izdevējiestāde
1. Augstākās izglītības diploms, kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju, un apliecība, kas apliecina profesionālu vecmātes praksi
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją. Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
1. Universitāte
Universitetas
2. Augstākās izglītības diploms (ne universitātes studijas), kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju, un apliecība, kas apliecina profesionālu vecmātes praksi
Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją. Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
2. Koledža
Kolegija
3. Augstākās izglītības diploms (ne universitātes studijas), kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju
Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
3. Koledža
Kolegija
4. Bakalaura diploms (bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija) un profesionālās kvalifikācijas apliecība (vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
4. Universitāte
Universitetas
5. Profesionālā bakalaura diploms (profesionālā bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija) un profesionālās kvalifikācijas apliecība (vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
5. Koledža
Kolegija
6. Profesionālā bakalaura diploms (vecmātes profesionālā bakalaura grāds un vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)
6. Koledža
Kolegija"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

09.11.2019