Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 511

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 24. maija noteikumos Nr. 351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
36. panta 6. punktu un 54. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 24. maija noteikumos Nr. 351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 84. nr.; 2007, 149. nr.; 2014, 119. nr.; 2016, 204. nr.; 2018, 211. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "atzīti Eiropas Savienībā un tie" ar vārdiem "atbilst šādām prasībām".

2. Aizstāt 2.1. apakšpunktā vārdus "ir izsniegti" ar vārdiem "izglītība to ieguvei ir uzsākta".

3. Svītrot 3. punktā vārdus un skaitļus "Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajās valstīs pēc šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā datuma izsniegtajiem".

4. Svītrot 4. punktu.

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas ieguvei, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei uzsākta pirms šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir veikusi māsas profesionālo darbību ar pilnu atbildību par pacienta aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu un tai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

6. Papildināt noteikumus ar 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim - Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem māsas kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

09.11.2019