Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 539

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 32. §)

Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas pasākumiem

1. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2019. gadā Ārlietu ministrijas budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ietvaros, novirzot prioritārajam pasākumam "Latvijas prezidentūrai BJVP (no 2018. g. vidus - 2019. g. vidum) un BMP (2019. gadā)" 2019. gadā piešķirtos līdzekļus 18 600 euro apmērā Baltijas Mediju izcilības centra īstenoto pasākumu nodrošināšanai.

2. Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ārlietu ministra vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

05.11.2019