Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66. nr.; 2005, 104. nr.; 2007, 203. nr.; 2011, 33. nr.; 2014, 66. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5. panta trešajā daļā vārdus "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "savā tīmekļvietnē (www.lvs.lv)".

2. Aizstāt 8. panta pirmajā daļā vārdus "(arī brīdinājumus)" ar vārdiem "(arī brīdinājumus un lietošanas noteikumus)".

3. Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tirgus uzraudzības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Tirgus uzraudzības padomes personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs, iekļaujot tajā pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, no attiecīgajām tirgus uzraudzības iestādēm, Valsts ieņēmumu dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts policijas."

4. Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV nodaļa
Administratīvie pārkāpumi preču un pakalpojumu drošuma jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

17. pants. (1) Par tādu preču vai pakalpojumu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kuriem nav veikti šā likuma 8. pantā noteiktie pasākumi risku novērtēšanai vai novēršanai, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par šā likuma 8.1 pantā noteikto speciālo prasību neievērošanu vai riska mazināšanai vai novēršanai nepieciešamo pasākumu neveikšanu, kā arī par preču aprites vai pakalpojumu piedāvāšanas kārtības neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par tādu gāzes balonu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kuriem nav veikts tehniskais novērtējums, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz četrsimt naudas soda vienībām.

(4) Par tādu kosmētikas līdzekļu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuriem nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norādīts derīguma termiņš, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

18. pants. (1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 17. panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 17. panta pirmajā, otrajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Veselības inspekcija."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma IV nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 24. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 6. novembrī

20.11.2019