Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Darba likumā

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 5., 10. nr.; 2005, 12., 22. nr.; 2006, 21. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 47. nr.; 2011, 62., 103. nr.; 2012, 108. nr.; 2014, 225. nr.; 2016, 101. nr.; 2017, 152. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 57., 78., 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar E daļu šādā redakcijā:

"E DAĻA
ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA

36. nodaļa
Administratīvie pārkāpumi darba tiesisko attiecību jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

158. pants. Darba līguma nenoslēgšana rakstveida formā

Par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā piemēro naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz septiņsimt divdesmit naudas soda vienībām.

159. pants. Valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšana

Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu piemēro naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz simt četrpadsmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

160. pants. Atteikšanās no sarunām par darba koplīguma slēgšanu

Par darba devēja, darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības atteikšanos no sarunām par darba koplīguma (ģenerālvienošanās) slēgšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

161. pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana darba tiesisko attiecību jomā

Par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu darba tiesisko attiecību jomā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no divdesmit astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

162. pants. Citu darba tiesiskās attiecības regulējošu normatīvo aktu pārkāpšana

Par darba tiesiskās attiecības regulējošu normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kuri noteikti šā likuma 158., 159., 160. un 161. pantā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divsimt divdesmit naudas soda vienībām.

163. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 158., 159., 160., 161. un 162. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts darba inspekcija."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Šā likuma E daļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 17. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 5. novembrī

19.11.2019