Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā

Izdarīt Preču un pakalpojumu loteriju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15., 23. nr.; 2006, 1. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 188. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 20. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "tabaka un zāles" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, zāles un enerģijas dzērieni" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt likumu ar 26. un 27. pantu šādā redakcijā:

"26. pants. (1) Par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas kārtības pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu bez Inspekcijas atļaujas saņemšanas piemēro naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

27. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 26. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Inspekcija."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Preču vai pakalpojumu loterijām, par kurām komersants Inspekcijai iesniedzis iesniegumu un pievienojis dokumentus loterijas atļaujas saņemšanai līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 20. panta pirmajā un otrajā daļā par papildu aizlieguma noteikšanu preču vai pakalpojumu loteriju organizēšanai un laimestam, piemēro šā likuma 20. panta pirmās un otrās daļas redakciju, kas bija spēkā pirms grozījumu šā likuma 20. panta pirmajā un otrajā daļā spēkā stāšanās dienas.

7. Šā likuma 26. un 27. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 17. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 5. novembrī

19.11.2019