Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā

Izdarīt Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 82. nr.; 2017, 194. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1 nodaļa
Administratīvie pārkāpumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

28.1 pants. Tādas konfidenciālas informācijas atklāšana trešām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros

Par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, piemēro naudas sodu no divdesmit astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

28.2 pants. Informācijas nesniegšana darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas struktūru, darbiniekiem, to skaitu un izvietojumu dalībvalstīs Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā piemēro naudas sodu darba devējam līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

28.3 pants. Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšana Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā piemēro naudas sodu darba devējam līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

28.4 pants. Ziņojuma nesniegšana Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām piemēro naudas sodu darba devējam līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

28.5 pants. Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšana par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā, piemēro naudas sodu darba devējam līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

28.6 pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 un 28.5 pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts darba inspekcija."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma III1 nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 17. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 5. novembrī

19.11.2019