Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 166

Rīgā 2019. gada 22. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 51 5. p.)

Grozījumi "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
11. panta 1. un 2. punktu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 13.02.2018. normatīvajos noteikumos Nr. 36 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Izteikt IV nodaļu "Korekcijas koeficienta noteikšana krājaizdevu sabiedrībām" šādā redakcijā:

"IV. Korekcijas koeficienta noteikšana krājaizdevu sabiedrībām

18. Krājaizdevu sabiedrības nosaka un līdz katra gada 15. aprīlim informē Komisiju par maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu saskaņā ar noteikumu 3. pielikumā ietverto formulu, izmantojot kapitāla pietiekamības rādītāju (K), likviditātes rādītāju (L), lielo riska darījumu rādītāju (R) un kredītportfeļa kvalitātes rādītāju (Q), kurus aprēķina kā ceturkšņa vidējo aritmētisko lielumu iepriekšējā kalendārajā gadā.

19. Kapitāla pietiekamības rādītāju (K) nosaka atbilstoši Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 1. pielikuma "Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins" 100. rindai.

20. Augsti likvīdo aktīvu īpatsvaru kopējos aktīvos (L) nosaka, izmantojot:

20.1. augsti likvīdos aktīvus, kas ir šādi neapgrūtinātie aktīvi:

20.1.1. nauda kasē atbilstoši Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 2. pielikuma "Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats" (tālāk tekstā - Krājaizdevu sabiedrību APT pārskats) 110. pozīcijas 1. ailei;

20.1.2. prasības pret Latvijas Republikas maksātspējīgām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiebrībām, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz septiņas dienas, atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 120. un 130. pozīcijas 1. un 2. ailes kopsummai;

20.1.3. parāda vērtspapīri atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 150. pozīcijas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. ailes kopsummai;

20.1.4. kopējie aktīvi atbilstoši Latvijas Bankas 16.05.2014. normatīvo noteikumu Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (tālāk tekstā - Mēneša bilances pārskats) 200000. pozīcijas 7. ailei;

20.2. iekļaujot augsti likvīdo aktīvu aprēķinā noteikumu 20.1.3. punktā minētos vērtspapīrus, tiek novērtēta šo vērtspapīru likviditāte, t.i., iespēja tos pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot kā nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

21. Lielo riska darījumu rādītāju (R) nosaka, izmantojot:

21.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 3. pielikuma "Lielo riska darījumu pārskats" 8. ailes pozīcijai "Lielo riska darījumu kopsumma";

21.2. pašu kapitālu atbilstoši Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 1. pielikuma "Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins" 220. rindai. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs.

22. Kredītportfeļa kvalitātes rādītāju (Q) nosaka, izmantojot:

22.1. kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas kopsummu atbilstoši Komisijas 26.03.2019. normatīvo noteikumu Nr. 52 "Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi" 2. pielikuma "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas pārskats" (tālāk tekstā - Krājaizdevu sabiedrību AĀSN pārskats) 020. pozīcijas 4., 5. un 6. ailes kopsummai;

22.2. kredītportfeli atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību AĀSN pārskata 020. pozīcijas 1. ailei."

2. Papildināt V nodaļu "Pārejas noteikumi" ar 24., 25., 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"24. Šo noteikumu 19. punktā minēto rādītāju 2019. gada 1. un 2. ceturksnī nosaka kā krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla attiecību pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, izmantojot:

24.1. pašu kapitālu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 390000. pozīcijas 7. ailei. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs;

24.2. aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 200000., 510000., 520000 un 530000. pozīcijas 7. ailes kopsummai.

25. Šo noteikumu 20. punktā minēto rādītāju 2019. gada 1. un 2. ceturksnī nosaka, izmantojot:

25.1. augsti likvīdos aktīvus, kas ir šādi neapgrūtinātie aktīvi:

25.1.1. nauda kasē atbilstoši Komisijas 23.11.2001. normatīvo noteikumu Nr. 20/8 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi" 1. pielikuma "Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats" (tālāk tekstā - Krājaizdevu sabiedrību APT pārskats) 110. pozīcijas 1. ailei;

25.1.2. prasības pret Latvijas Republikas maksātspējīgām kredītiestādēm, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz septiņas dienas, atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 120. pozīcijas 2. un 3. ailei;

25.1.3. parāda vērtspapīri atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 140. pozīcijas 1. ailē uzrādītajai summai, no kuras atskaitīta summa atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 140. pozīcijas 10. ailei;

25.1.4. kopējie aktīvi atbilstoši Mēneša bilances pārskata 200000. pozīcijas 7. ailei;

25.2. iekļaujot augsti likvīdo aktīvu aprēķinā noteikumu 25.1.3. punktā minētos vērtspapīrus, tiek novērtēta šo vērtspapīru likviditāte, t.i., iespēja tos pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot kā nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

26. Šo noteikumu 21. punktā minēto rādītāju 2019. gada 1. un 2. ceturksnī nosaka, izmantojot:

26.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši Komisijas 23.11.2001. normatīvo noteikumu Nr. 20/8 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi" 2. pielikuma "Lielo riska darījumu pārskats" 8. ailes pozīcijai "Lielo riska darījumu kopsumma";

26.2. pašu kapitālu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 390000. pozīcijas 7. ailei. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs.

27. Šo noteikumu 21. punktā minēto rādītāju 2019. gada 1. ceturksnī nosaka, izmantojot:

27.1. kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas kopsummu atbilstoši Komisijas 21.12.2001. normatīvo noteikumu Nr. 24/9 "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi" 1. pielikuma "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas pārskats" 020. pozīcijas 4., 5. un 6. ailes kopsummai;

27.2. kredītportfeli atbilstoši Mēneša bilances pārskata 240000. pozīcijas 7. ailei."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja K. Černaja-Mežmale

02.11.2019