Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra rīkojumu Nr. 647 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai".

Ministru kabineta rīkojums Nr. 535

Rīgā 2019. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 50 21. §)

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai

1. Lai veicinātu Latvijas un Igaunijas sociāli ekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, sekmētu abu valstu sadarbību specifisko pierobežas teritoriju problēmu risināšanā, apstiprināt darbam Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai Latvijas Republikas pārstāvju grupu šādā sastāvā:

Pārstāvju grupas vadītājs

J. Pūce - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

Pārstāvju grupas locekļi:

V. Bārda - Alojas novada domes priekšsēdētājs

A. Dukulis - Alūksnes novada domes priekšsēdētājs

G. Gladkins - Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

V. A. Krauklis - Valkas novada domes priekšsēdētājs

I. Kravale - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore

J. Liberts - Apes novada domes priekšsēdētājs

I. Liepiņš - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas departamenta direktors

D. Merirands - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

H. Rokpelnis - Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis, Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs

D. Straubergs - Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

G. Švika - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors

E. Tanne − Ārlietu ministrijas Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un reģionālās sadarbības nodaļas vadītāja

L. Timša - Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore

J. Vītoliņš - Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos

I. Zitāns - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

J. Zuments - Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs

2. Pārstāvju grupas loceklis uz savas prombūtnes laiku norīko aizvietotāju un informē par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, tādējādi nodrošinot savas iestādes pārstāvniecību šā rīkojuma 1. punktā minētajā starpvaldību komisijā.

3. Pārstāvju grupas darbību koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

4. Pārstāvju grupas vadītājs var izveidot tematiskās darba grupas aktuālu jautājumu risināšanai, pieaicinot attiecīgus speciālistus.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 488 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 200. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

29.10.2019