Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 500

Rīgā 2019. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 50 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
78. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 156. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "noraksts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kopija" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 2. punkta ievaddaļā vārdu "rakstisku".

3. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Pašvaldības institūcija šo noteikumu 2. punktā minēto izziņu nekavējoties nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu."

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pašvaldības institūcija ne vēlāk kā trešajā dienā pēc vietējās pašvaldības domes lēmuma spēkā stāšanās vai izziņas sagatavošanas dienas lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, un informē par to pārdevēju un pirkuma līguma (vai tā kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs."

5. Izteikt 10. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Vietējā pašvaldība zaudē pirmpirkuma tiesības, ja:".

6. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pircēja tiesības nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu zemesgrāmatā šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos apliecina:

11.1. šo noteikumu 2. punktā minētā izziņa ne ātrāk kā divdesmit ceturtajā dienā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas pašvaldības institūcijā - šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētajā gadījumā;

11.2. šo noteikumu 3. punktā minētais lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai šo noteikumu 4. punktā minētā izziņa, ko nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, - šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētajā gadījumā."

7. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Šo noteikumu 2.1 punkts, kā arī grozījumi šo noteikumu 5. punktā un 11.2. apakšpunktā par izziņas par pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanu, lēmuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, lēmuma par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietošanu Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

01.11.2019