Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 496

Rīgā 2019. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 50 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 116. nr.; 2018, 23. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja uz šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju ir attiecināmi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktie projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumi."

2. Papildināt noteikumus ar 34.3., 34.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.3. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju īstenoto projektu gala labuma guvējiem - no dienas, kad pieņemts finansējuma saņēmēja lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām;

34.4. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja īstenotā projekta gala labuma guvējiem - no dienas, kad sadarbības iestādē iesniegts finansējuma saņēmēja izvērtējums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām. Ja sadarbības iestāde pieņem negatīvu lēmumu par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām, gala labuma guvējs uzņemas risku segt visas radušās izmaksas no saviem līdzekļiem."

3. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Projektu var īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim."

4. Aizstāt 48. punktā vārdus "attiecināmajām izmaksām" ar vārdiem "fonda finansējuma apmēra".

5. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Atbalsta piešķiršanas kārtība finansējuma saņēmējam un gala labuma guvējam ir šāda:

57.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013 izvērtē sadarbības iestāde. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 ir sadarbības iestādes lēmums par finansējuma saņēmēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām;

57.2. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā finansējuma saņēmējs izvērtē gala labuma guvēja atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir finansējuma saņēmēja lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām;

57.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā finansējuma saņēmējs izvērtē gala labuma guvēja atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 un iesniedz sadarbības iestādē izvērtējuma dokumentus. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir sadarbības iestādes lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām."

6. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu projektu ietvaros var pieņemt līdz 2021. gada 30. jūnijam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktu."

7. Papildināt noteikumus ar 64.1 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Ja šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības vai šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā gala labuma guvējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, minētajiem finansējuma saņēmējiem un gala labuma guvējiem ir pienākums atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar konkrēto regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu. Procentiem pieskaita 100 pamata punktus no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz finansējuma atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs S. Ģirģens

01.11.2019