Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21. nr.; 2000, 9. nr.; 2004, 20. nr.; 2005, 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 1. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 96. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4. pantu.

2. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. Bīstamo iekārtu pārbaudi veic inspicēšanas institūcijas, kurām ir juridiskās personas statuss un kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā."

3. Aizstāt 11. pantā vārdu "pasē" ar vārdu "reģistrā".

4. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

19. pants. (1) Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par nereģistrētas bīstamās iekārtas lietošanu piemēro naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam fiziskajai personai no piecām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus personu drošībai un veselībai, piemēro naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam fiziskajai personai no piecām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par neziņošanu normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, ja notikusi bīstamās iekārtas avārija, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam fiziskajai personai no piecām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

20. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 19. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma VII nodaļas jaunā redakcija, kas nosaka administratīvos pārkāpumus bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 10. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 29. oktobrī

12.11.2019