Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 490

Rīgā 2019. gada 22. oktobrī (prot. Nr. 49 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
16. panta septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 147. nr.; 2018, 140. nr.; 2019, 67. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "CSDD nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "CSDD klientu apkalpošanas centrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 21.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.8. beidzies transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības derīguma termiņš;";

1.3. izteikt 22. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiek konstatēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai transportlīdzekļu reģistra ierakstu neatbilstība faktiskajam stāvoklim (piemēram, transportlīdzekļa modelis), bet ir iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli un tam izsniegto reģistrācijas apliecību, inspektors turpina veikt tehnisko kontroli, izdara attiecīgu ierakstu tehniskās apskates protokolā, bet tehniskās apskates uzlīmi izsniedz tikai pēc neatbilstības novēršanas, izņemot šo noteikumu 1. pielikuma 0.2. kodā minētos gadījumus.";

1.4. izteikt 49. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības ieraksti nav salasāmi vai tiek konstatēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai transportlīdzekļu reģistra ierakstu neatbilstība faktiskajam stāvoklim, bet ir iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli un tam izsniegto reģistrācijas apliecību, inspektors turpina veikt tehnisko kontroli uz ceļa.";

1.5. papildināt noteikumus ar 59.1 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Aizturēto transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi (zīmes) uzglabā ne ilgāk kā sešus mēnešus no pārbaudes veikšanas dienas. Aizturēto transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi (zīmes) iznīcina, ja sešu mēnešu laikā tā (tās) nav saņemta (saņemtas) atpakaļ šo noteikumu 60. punktā minētajā kārtībā.";

1.6. aizstāt 87. un 88. punktā vārdu "priekšnieka" ar vārdu "vadītāja";

1.7. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 1.4.2. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

1.4.2. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Pārbaude bremžu stendā

vai

2) pārbaude uz ceļa, izmantojot palēninājumu uzrādošu vai ierakstošu ierīci

vai

3) pārbaudot transportlīdzekli zināmā ceļa slīpumā

B1. Nav sasniegta prasībās noteiktā stāvbremzes bremzēšanas efektivitātes minimālā vērtība transportlīdzeklim ar pneimatisku bremžu sistēmu; stāvbremzes bremzēšanas spēki transportlīdzeklim ar hidraulisku bremžu sistēmu nav pietiekami prasībās noteiktās stāvbremzes bremzēšanas efektivitātes minimālās vērtības sasniegšanai un riteņu nobloķēšanai bremžu stendā 2
B1. Stāvbremzes bremzēšanas efektivitāte transportlīdzeklim ar pneimatisku bremžu sistēmu vai transportlīdzekļa sastāvam ar pneimatisku bremžu sistēmu nesasniedz 50 % no prasībās noteiktās minimālās vērtības attiecībā pret transportlīdzekļa masu pārbaudes laikā 3"

1.8. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.2.3. koda A1 daļu šādā redakcijā:

"A1. Gabarītlukturiem, kontūrgaismas lukturiem un dienas gaitas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, gabarītlukturi, kontūrgaismas lukturi un dienas gaitas lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli.

Aizmugurējos gabarītlukturos, kontūrgaismas lukturos un dienas gaitas lukturos atļauts uzstādīt tikai izgatavotāja paredzētos vienāda tipa un jaudas gaismas avotus. Tiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, gaismas avoti var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli. Aizliegts aizmugurējos gabarītlukturos, kontūrgaismas lukturos un dienas gaitas lukturos lietot tādus gaismas avotus, kādus tiem nav paredzējis luktura izgatavotājs.

Aizmugurējā gabarītluktura gaismas spilgtums nedrīkst būt vienāds ar bremžu signāllukturu gaismas spilgtumu vai lielāks par to.";

1.9. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.3.1. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

4.3.1. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Vizuāla

2) Darbības pārbaude

B1. Nedroši nostiprināts lukturis; nedeg līdz vienai trešdaļai kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes; transportlīdzeklim nedeg papildu bremžu lukturis 1
B1. Neatbilstoši nostiprināts lukturis; nedeg viens obligāti uzstādāms bremžu lukturis; obligāti uzstādāmajam bremžu lukturim nedeg vairāk kā viena trešdaļa kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes 2
B1. Nedeg neviens bremžu lukturis 3
B2. Nelieli luktura bojājumi (piemēram, daļēji aizsvīdis lukturis) 1
B2. Bojāts lukturis (piemēram, plaisas, izlūzumi, korozija, šķidrums lukturī) 2
B3. Pārklājuma vai gaismas krāsas filtra izmantošana uz luktura vai lukturī; papildu elements, kas samazina luktura gaismu izstarojošās virsmas laukumu 2
B4. Lukturis darbojas pārtrauktā (mirgojošā) režīmā, kas nav ārkārtas bremzēšanas režīms 2"

1.10. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.3.2. kodu šādā redakcijā:

"4.3.2. Slēgums

A. Prasības

A1. Nospiežot bremžu pedāli vai jebkuru darba bremžu sviru, tai vienlaikus jāaktivizē visi obligāti uzstādāmie un papildus uzstādītie bremžu lukturi.

A2. Vadības ierīce nedrīkst būt bojāta, un tās darbība nedrīkst būt traucēta.

B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

4.3.2. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Vizuāla

2) Darbības pārbaude

3) Kļūmes vai bojājuma indikatora vizuāla pārbaude vai pārbaude, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni

B1. Prasībām neatbilstošs bremžu lukturu slēgums; novēlota bremžu lukturu ieslēgšanās; OBD (ja tiek lietota šajā nolūkā), kam pieslēdzas, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni, uzrāda kļūmi bremžu lukturu elektriskajā ķēdē; tehniskajā apskatē - bremžu lukturis nedarbojas vai nepareizi darbojas ārkārtas bremzēšanas režīmā 2
B2. Bojāta vadības ierīce vai traucēta tās darbība 2"

1.11. papildināt 1. pielikuma II sadaļas 4.3.3. koda A1 daļu aiz teksta

"A1. Bremžu lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli, ar nosacījumu, ka lukturu marķējumā norādīts luktura tips."

ar tekstu

"Bremžu lukturos atļauts uzstādīt tikai izgatavotāja paredzētos vienāda tipa un jaudas gaismas avotus. Tiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, gaismas avoti var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli. Aizliegts lietot lukturos tādus gaismas avotus, kādus tiem nav paredzējis luktura izgatavotājs.";

1.12. aizstāt 1. pielikuma II sadaļas 4.3.3. koda A1 daļā tekstu

"[S3] tipa papildu bremžu lukturim jābūt uzstādītam (skat. 4.3.3.1. att.) uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes augstāk par galvenajiem bremžu lukturiem, bet ne zemāk kā 850 mm attālumā no ceļa virsmas. Ja konstrukcijas īpatnību dēļ [S3] tipa papildu bremžu lukturi nav iespējams novietot simetriski, atļauts uzstādīt vienu šādu lukturi ne tālāk kā 150 mm uz vienu vai uz otru pusi no automobiļa vidējās garenplaknes vai divus šādus lukturus - pēc iespējas tuvu transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un simetriski attiecībā pret to. [S1] vai [S2] kategorijas papildu bremžu lukturiem jābūt uzstādītiem simetriski pret automobiļa vidējo garenplakni, augstāk par galvenajiem bremžu lukturiem."

ar tekstu

"[S3] tipa bremžu lukturim jābūt uzstādītam (skat. 4.3.3.1. att.) uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes augstāk par galvenajiem bremžu lukturiem, bet ne zemāk kā 850 mm attālumā no ceļa virsmas. Ja konstrukcijas īpatnību dēļ [S3] tipa bremžu lukturi nav iespējams novietot simetriski, atļauts uzstādīt vienu šādu lukturi ne tālāk kā 150 mm uz vienu vai uz otru pusi no automobiļa vidējās garenplaknes vai divus šādus lukturus - pēc iespējas tuvu transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un simetriski attiecībā pret to. [S1] vai [S2] tipa papildu bremžu lukturiem jābūt uzstādītiem simetriski pret automobiļa vidējo garenplakni, augstāk par galvenajiem bremžu lukturiem.";

1.13. aizstāt 1. pielikuma II sadaļas 4.4.3. koda A1 daļā tekstu

"A1. Virzienrādītāju lukturiem un pagriešanās gaismu lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, kas piemēroti, veicot transportlīdzekļa izgatavošanu (sertificēšanu)."

ar tekstu

"A1. Virzienrādītāju lukturiem un pagriešanās gaismu lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli, ar nosacījumu, ka lukturu marķējumā norādīts luktura tips.

Virzienrādītāju lukturos un pagriešanās gaismu lukturos atļauts uzstādīt tikai izgatavotāja paredzētos vienāda tipa un jaudas gaismas avotus. Tiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, gaismas avoti var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli. Aizliegts lietot lukturos tādus gaismas avotus, kādus tiem nav paredzējis luktura izgatavotājs.";

1.14. aizstāt 1. pielikuma II sadaļas 4.5.4. koda A1 daļā tekstu

"A1. Priekšējiem miglas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, priekšējie miglas lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli, ar nosacījumu, ka marķējumā norādīts luktura tips.

Aizmugurējiem miglas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, aizmugurējie miglas lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli, ar nosacījumu, ka marķējumā norādīts luktura tips.

Miglas lukturos atļauts uzstādīt tikai izgatavotāja paredzētos vienāda tipa un jaudas gaismas avotus: B klases miglas lukturos - tikai kvēlspuldzes; F3 klases miglas lukturos - kvēlspuldzes, lokizlādes gaismas avotus, gaismas diožu moduļus vai gaismas ģeneratorus. Lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem.

Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, gaismas avoti var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli."

ar tekstu

"A1. Priekšējiem un aizmugurējiem miglas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli, ar nosacījumu, ka lukturu marķējumā norādīts luktura tips.

Priekšējos un aizmugurējos miglas lukturos atļauts uzstādīt tikai izgatavotāja paredzētos vienāda tipa un jaudas gaismas avotus. Tiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, gaismas avoti var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli. B klases priekšējos miglas lukturos atļauts uzstādīt tikai kvēlspuldzes, F3 klases priekšējos miglas lukturos - kvēlspuldzes, lokizlādes gaismas avotus, gaismas diožu moduļus vai gaismas ģeneratorus. Aizliegts lietot lukturos tādus gaismas avotus, kādus tiem nav paredzējis luktura izgatavotājs.";

1.15. papildināt 1. pielikuma II sadaļas 4.6.2. koda A1 daļu aiz teksta

"A1. Atpakaļgaitas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli, ar nosacījumu, ka lukturu marķējumā norādīts luktura tips."

ar tekstu

"Atpakaļgaitas lukturos atļauts uzstādīt tikai izgatavotāja paredzētos vienāda tipa un jaudas gaismas avotus. Tiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, gaismas avoti var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kuras tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli. Aizliegts lietot lukturos tādus gaismas avotus, kādus tiem nav paredzējis luktura izgatavotājs.";

1.16. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.8.1. koda A1 daļas ceturtās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:

"Jebkāda cita veida zīmes vai informācija, kurās izmantotas CSN noteiktās ceļa zīmju formu vai krāsu kombinācijas, kas var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus, ir aizliegtas.";

1.17. papildināt 1. pielikuma II sadaļas 5.2.3.2. tabulu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16. RETREAD Atjaunota riepa"

1.18. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 5.2.3. koda A1 daļas "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) autobusam un kravas automobilim, kura pilna masa pārsniedz 3,5 t, aprīkot priekšējās ass riteņus ar atjaunotām riepām;";

1.19. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 6.1.3. koda A7 daļu šādā redakcijā:

"A7. Uz transportlīdzekļa nostiprināts gāzes balons nedrīkst atrasties zemāk kā 200 mm virs ceļa, ja tam nav atbilstoša aizsargelementa no priekšpuses un sāniem. Gāzes balons nedrīkst saskarties ar citām metāliskām transportlīdzekļa daļām, izņemot tā stiprinājuma elementus. Gāzes balonam nedrīkst būt remontmetinājumi.

Ja gāzes balons atrodas transportlīdzekļa ārpusē tiešā riteņu mesto akmeņu zonā, tam jābūt aizsargātam ar metālisku vairogu pret iespējamajiem riteņu mesto akmeņu triecieniem. Uzstādot gāzes balonu uz jumta, tam jāatrodas speciālā, jumtam pastāvīgi piestiprinātā nodalījumā.

Saskaņā ar Ženēvā 1958. gada 20. martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtā Nolīguma "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" (turpmāk - ANO EEK) Noteikumu Nr. 110 (ietverot 02. sērijas grozījumus) prasībām SDG balonam jābūt veiktai periodiskajai pārbaudei atbilstošā inspicēšanas institūcijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību. SDG balona periodiskās pārbaudes datiem (piemēram, transportlīdzekļa VIN, gāzes balona sērijas numuram, nākošās pārbaudes termiņam) jāļauj identificēt SDG balonu un tā periodiskās pārbaudes apliecinājuma derīguma termiņu. SDG balona periodiskās pārbaudes datus inspicēšanas institūcija ievada transportlīdzekļu reģistrā. Periodiskajai pārbaudei jābūt veiktai ne retāk kā reizi 48 mēnešos pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas uzsākšanas ar motoram uzstādītu SDG barošanas iekārtu (transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums vai datums, kad reģistrēta motora aprīkošana ar SDG barošanas iekārtu).

Uz SDG balona jābūt skaidri, salasāmi un neizdzēšami norādītam sērijas numuram, tilpumam (litros), apzīmējumam "CNG", ekspluatācijas spiedienam/pārbaudes spiedienam (MPa), masai (kilogramos), gāzes balona apstiprināšanas gadam un mēnesim, apstiprinājuma marķējumam.

Ja SNG gāzes barošanas iekārta uzstādīta, sākot ar 2002. gada 18. martu, uz gāzes balona jābūt skaidri, salasāmi un neizdzēšami norādītam sērijas numuram, tilpumam (litros), marķējumam "LPG", pārbaudes spiedienam (kPa), uzrakstam "maksimālais piepildījums 80 %" (maximum degree of filling 80 %), gāzes balona apstiprināšanas gadam un mēnesim, apstiprinājuma marķējumam un tekstam "Sūknis iekšpusē" (Pump inside) ar sūkni identificējošu marķējumu, ja tas atrodas gāzes balona iekšpusē.";

1.20. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 6.1.3. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

6.1.3. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Vizuāla pārbaude, transportlīdzeklim atrodoties uz bedres vai pacēlāja

2) Ja motoru darbina ar gāzi, izmantot gāzes noplūdes detektoru

B1. Transportlīdzekļa motora darbināšanai izmantojamās degvielas veida maiņa nav fiksēta transportlīdzekļu reģistrā 2
B2. Degvielas tvertnes (gāzes balona) virspusēja korozija vai nelieli bojājumi, kas neietekmē degvielas tvertnes (gāzes balona) izturību vai hermētiskumu 1
B2. Nav izgatavotāja paredzētās degvielas tvertnes (gāzes balona); degvielas tvertnes vai SNG gāzes balona dziļi korozijas bojājumi vai deformācija, kas ietekmē degvielas tvertnes vai SNG gāzes balona izturību vai hermētiskumu; degvielas tvertnes pārveidojumi, kas palielina degvielas tvertnes ietilpību; neatbilstošs vai vaļīgs degvielas tvertnes (gāzes balona) stiprinājums; nav degvielas tvertnes (gāzes balona) uzpildes atveri nosedzošā vāciņa 2
B2. Degvielas noplūde no degvielas tvertnes (gāzes balona); SDG gāzes balona dziļi korozijas bojājumi vai deformācija, kas ietekmē SDG gāzes balona izturību vai hermētiskumu; bīstami nedrošs degvielas tvertnes (gāzes balona) stiprinājums 3
B3. Barošanas sistēmas cauruļvada vai citas sastāvdaļas korozija sākuma stadijā; cauruļvada vai šļūtenes neatbilstošs stiprinājums, bet cauruļvads vai šļūtene ir fiksēta un nerīvējas pret citām sastāvdaļām 1
B3. Barošanas iekārtas šļūtene vai cauruļvads nav piemērots konkrētajai degvielai; mehāniski bojāti, stipri korodējuši vai asā leņķī saliekti cauruļvadi; nav vairāku pēc kārtas šļūtenes vai cauruļvada stiprinājuma elementu; nenostiprināts degvielas cauruļvads vai barošanas sistēmas cita sastāvdaļa; iespējama cauruļvada vai šļūtenes aizķeršanās aiz ceļa nelīdzenumiem; mitra dīzeļdegvielas šļūtene, cauruļvads vai barošanas sistēmas cita sastāvdaļa; barošanas sistēmas sastāvdaļa neveic savu funkciju 2
B3. Barošanas iekārtas cauruļvads vai šļūtene rīvējas pret citām transportlīdzekļa sastāvdaļām; barošanas iekārtas cauruļvads vai šļūtene var viegli aizķerties aiz ceļa nelīdzenumiem; benzīna vai gāzes noplūde no šļūtenes, cauruļvada vai barošanas sistēmas citas sastāvdaļas; dīzeļdegvielas pilēšana vai plūšana no šļūtenes, cauruļvada vai barošanas sistēmas citas sastāvdaļas; iespējams šļūtenes plīsums; savienojuma izjukšanas bīstamība barošanas sistēmā 3
B4. Nesertificēta gāzes barošanas sistēmas sastāvdaļa, ja gāzes barošanas iekārta transportlīdzeklim uzstādīta, sākot ar 2002. gada 18. martu; uzstādīta gāzes barošanas iekārta, bet motors nedarbojas ar gāzi; pilnībā nedemontēta gāzes barošanas iekārta 2
B5. Neatļautas ierīces pievienošana gāzes barošanas iekārtai 2
B6. Nav apzīmējuma M2 vai M3 kategorijas transportlīdzeklim, kam uzstādīta iekārta motora darbināšanai ar gāzi; apzīmējums nav izturīgs pret ārējās vides iedarbību vai neatbilstoši novietots 2
B7. Prasībām neatbilstošs gāzes balona novietojums; neatbilstoša gāzes balona aizsardzība pret ārējiem triecieniem; gāzes balons saskaras ar citu metālisku transportlīdzekļa daļu, izņemot tā stiprinājuma elementus; nav nepieciešamās informācijas par SNG gāzes balonu, ja gāzes barošanas sistēma uzstādīta, sākot ar 2002. gada 18. martu 2
B7. Gāzes balona remontmetinājums; neatbilstoši dati vai nav datu par SDG balona periodiskās pārbaudes apliecinājumu transportlīdzekļu reģistrā; beidzies SDG balona derīguma termiņš vai SDG balona periodiskās pārbaudes apliecinājums; nav nepieciešamās informācijas par SDG gāzes balonu 3
B8. Prasībām neatbilstoša gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļa; prasībām neatbilstošs gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļas novietojums vai aizsardzība; neatbilstošs gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļu savienojums; neatbilstošs gāzes barošanas sistēmas aprīkojums starpsienu šķērsojuma vietās, salonā vai slēgtā nodalījumā; neatbilstoša gāzes barošanas sistēmas ventilācijas konstrukcija; nav gāznecaurlaidīgā apvalka vai tas bojāts vai deformēts 2
B8. Šļūtene nav paredzēta gāzes barošanas iekārtai 3"

1.21. izteikt 1. pielikuma II sadaļas 6.1.6. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

6.1.6. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Vizuāla

2) Izmantojot kalibrus vai bīdmēru, vai citu šim nolūkam izmantojamu ierīci

B1. Nav sakabes ierīces plāksnītes 1
B1. Nesertificēta vai neatbilstoši sertificēta sakabes ierīce transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti, sākot ar 2001. gada 1. janvāri 2
B1. Tehniskajā kontrolē uz ceļa - nesavietojamas velkošā un velkamā transportlīdzekļa sakabes ierīces 3
B2. Pašizgatavota sakabes ierīce; izmainīta sakabes ierīces konstrukcija; sakabes ierīce uzstādīta transportlīdzeklim, kuru izgatavotājs nav paredzējis piekabes (puspiekabes) vilkšanai; kāds no piekabei (puspiekabei) uzstādītās sakabes ierīces parametriem neatbilst piekabes (puspiekabes) pilnajai masai; nenospriegots sakabes ierīces stiprinājuma skrūvjsavienojums vai būtiski bojāts kniedētais savienojums; palielināta brīvkustība sakabes ierīces vai jūgstieņa stiprinājumā; sakabes ierīces vai jūgstieņa stiprinājuma vietas pie rāmja vai virsbūves stiprību ietekmējoši korozijas bojājumi; remontmetinājums rāmja šķērssijā, kur stiprinās sakabes ierīce; plaisas, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi vai remontmetinājumi sakabes ierīcē vai jūgstienī; bojāts sakabes ierīces fiksēšanas mehānisms; drošības trose (ķēde) mehāniski bojāta vai tās stiprinājums traucē inerces bremzes darbību; sakabes lodgalva ierobežo valsts reģistrācijas numura vai gaismas ierīču redzamību 2
B2. Sakabes ierīces izlūšanas bīstamība vai funkcionalitāti ietekmējoša deformācija; lūzums sakabes ierīces funkcionējošajā daļā 3
B3. Neatbilstošs sakabes lodgalvas novietojums; sakabes ierīces minimālais diametrs vai sakabes ierīces ieliktņa maksimālais diametrs pārsniedz pieļaujamo diametru mazāk nekā par 2 mm; palielināta brīvkustība sakabes ierīcē 2
B3. Sakabes ierīces minimālais diametrs vai sakabes ierīces ieliktņa maksimālais diametrs pārsniedz pieļaujamo diametru vairāk nekā par 2 mm 3"

1.22. aizstāt 1. pielikuma 9.13. kodā tekstu

"- apliecinājums par bremžu iekārtas atbilstību Direktīvas 71/320/EEK vai Ženēvā 1958. gada 20. martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtajam Nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" (turpmāk - ANO EEK) Noteikumu Nr. 13 (ietverot 06. sērijas grozījumus) prasībām vai norādīto tiesību aktu jaunākiem grozījumiem;"

ar tekstu

"- apliecinājums par bremžu iekārtas atbilstību Direktīvas 71/320/EEK vai ANO EEK Noteikumu Nr. 13 (ietverot 06. sērijas grozījumus) prasībām vai norādīto tiesību aktu jaunākiem grozījumiem;";

1.23. izteikt 2. pielikuma 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. iekārta balstiekārtas pārbaudei bez ass pacelšanas (ass spēles detektors), kas atbilst šādām prasībām:

4.7.1. lai pārbaudītu transportlīdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām:

4.7.1.1. tā ir aprīkota ar vismaz divām ar piedziņu kustināmām plāksnēm, kas var šķērseniski pārvietoties pretējos virzienos;

4.7.1.2. plākšņu kustību no savas vietas vada iekārtas operators;

4.7.2. lai pārbaudītu transportlīdzekļus ar pilnu masu, lielāku par 3,5 tonnām:

4.7.2.1. tā ir aprīkota ar vismaz divām ar piedziņu kustināmām plāksnēm, kas var pārvietoties pretējos virzienos gan gareniski, gan šķērseniski;

4.7.2.2. plākšņu kustību no savas vietas vada iekārtas operators;

4.7.2.3. plāksnēm jāatbilst šādām prasībām:

4.7.2.3.1. gareniskais un šķērseniskais pārvietojums ir vismaz 95 mm;

4.7.2.3.2. gareniskās un šķērseniskās pārvietošanās ātrums ir no 5 cm/sek. līdz 15 cm/sek.;";

1.24. izteikt 2. pielikuma 3P.2. tabulu šādā redakcijā:

"3P.2. tabula

Tehniskās apskates veikšanai nepieciešamais aprīkojums

Transportlīdzekļi Aprīkojums, kas nepieciešams saistībā ar katru no 3. un 4. punktā minētajām pozīcijām
pilna masa, kg kategorija deg-viela 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16.
  L1e B x x x x x x
  L1e E x x x x x
  L3e, L4e B x x x x x x
  L3e, L4e D x x x x x x
  L3e, L4e E x x x x x
  L2e B x x x x x x x
  L2e D x x x x x x x
  L2e E x x x x x x
  L5e B x x x x x x x
  L5e D x x x x x x x
  L5e E x x x x x x
  L6e B x x x x x x x
  L6e D x x x x x x x
  L6e E X X x x x x
  L7e B x x x x x x x
  L7e D x x x x x x x
  L7e E x x x x x x
Līdz 3500 kg M1, M2 B x x x x x x x x x x x x x
  M1, M2 D x x x x x x x x x x x x
  M1, M2 E x x x x x x x x x x x
>3500 kg M1, M2, M3 B x x x x x x x x x x x x x x x
  M1, M2, M3 D x x x x x x x x x x x x x x
  M1, M2, M3 E x x x x x x x x x x x x x
Līdz 3500 kg N1 B x x x x x x x x x x x x x
  N1 D x x x x x x x x x x x x
  N1 E x x x x x x x x x x x
>3500 kg N2, N3 B x x x x x x x x x x x x x x x
  N2, N3 D x x x x x x x x x x x x x x
  N2, N3 E x x x x x x x x x x x x x
Speciāli transportlīdzekļi, kas atvasināti no N kategorijas transportlīdzekļiem                                  
Līdz 3500 kg N1 B x x x x x x x x x x x x x
  N1 D x x x x x x x x x x x x
  N1 E x x x x x x x x x x x
>3500 kg N2, N3 B x x x x x x x x x x x x x x x
  N2, N3 D x x x x x x x x x x x x x x
  N2, N3 E x x x x x x x x x x x x x
Līdz 750 kg O1   x x x
750 līdz 3500 kg O2   x x x x x
>3500 kg O3, O4   x x x x x x x x
Piezīmes: B - benzīns, dzirksteļaizdedzes motors; D - dīzeļdegviela, kompresijas aizdedzes motors; E - elektrība"

1.25. Izteikt 4. pielikuma 6. punkta "g" un "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"(g) T5
(h) Cita kategorija(a): (norādīt) "

2. Šo noteikumu 1.19. un 1.20. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

25.10.2019