Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14. nr.; 2003, 2., 15. nr.; 2004, 14. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2., 14., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 51./52., 178. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 40., 187., 191. nr.; 2015, 49., 245. nr.; 2017, 236. nr.; 2019, 57. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. pantu ar 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"15) atšķirības zīme - zīme, kuru valkā pie karavīra formas tērpa un kura norāda dienesta pakāpi, identitāti, specialitāti, kā arī piederību Nacionālo bruņoto spēku vienībai;

16) karavīra formas tērpa vai atšķirības zīmju aprite - karavīra formas tērpa vai atšķirības zīmju pasūtīšana, izgatavošana, iegāde vai izplatīšana."

2. 45. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīra kaujas, ikdienas, svētku un ceremoniālo formas tērpu aprakstu, šo formas tērpu komplektējošās sastāvdaļas un papildu elementus, kā arī pie šiem formas tērpiem nēsājamo kokaržu, dienesta pakāpju un uzvārda atšķirības zīmju aprakstu nosaka Ministru kabinets. Citu karavīra formas tērpa veidu, šo formas tērpu komplektējošo sastāvdaļu, papildu elementu un atšķirības zīmju aprakstu un valkāšanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vienīgi Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki un šajā likumā noteiktajos gadījumos citas personas ir tiesīgas pasūtīt karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju izgatavošanu un iegādāties tos. Karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju aprite ir atļauta tikai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām."

3. Papildināt likumu ar XIV nodaļu šādā redakcijā:

"XIV nodaļa
Administratīvie pārkāpumi militārā dienesta izpildes jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

76. pants. Karavīra formas tērpa, tā komplektējošo sastāvdaļu vai atšķirības zīmju prettiesiska aprite

Par karavīra kaujas, ikdienas, svētku vai ceremoniālā formas tērpa vai tā komplektējošo sastāvdaļu, dienesta pakāpju vai uzvārda atšķirības zīmju prettiesisku apriti piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

77. pants. Karavīra formas tērpa prettiesiska valkāšana

Par karavīra kaujas, ikdienas, svētku vai ceremoniālā formas tērpa prettiesisku valkāšanu neatkarīgi no tā, vai tas tiek valkāts ar atšķirības zīmēm vai bez tām, piemēro naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām.

78. pants. Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites kārtības neievērošana

Par Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites kārtības neievērošanu, ja to izdarījusi šai uzskaitei pakļauta persona, piemēro naudas sodu līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

79. pants. Rezerves karavīra neierašanās uz militārajām mācībām

Par rezerves karavīra neierašanos uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteiktajā vietā un laikā piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

80. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šajā nodaļā minētajiem pārkāpumiem veic Militārā policija."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Šā likuma XIV nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

27. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. janvārim izdod šā likuma 45. panta pirmajā daļā paredzētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 3. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 18. oktobrī

01.11.2019