Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.325

Valmierā 2019.gada 26.septembrī (prot. Nr.12, 27.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1. punktu, 24.pantu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. papildināt 1.6.1.3.3.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "Jāņa Ekmaņa iela 14" ar vārdiem un skaitli "Ūdens iela 2C";

2. papildināt 1.6.2.6. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "Beātes iela 42, Valmiera" ar vārdiem un skaitli "Leona Paegles iela 40A, Valmiera";

3. izteikt 1.6.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.3.4. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (Zvaigžņu iela 4, Valmiera)";

4. svītrot 1.6.3.5.1. apakšpunktu;

5. izteikt 1.6.3.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.3.5.2. struktūrvienība "Pirmskolas izglītības grupas "Varavīksne"" (Raiņa iela 11, Valmiera);

6. svītrot 1.18.6.apakšpunktu;

7. papildināt noteikumus ar 1.18.1punktu šādā redakcijā:

"1.18.1 Valmieras Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas atbilstoši likumam "Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.";

8. aizstāt 2.1.20.apakšpunktā vārdus "Attīstības un būvniecības pārvaldes" ar vārdiem "Attīstības pārvaldes, Valmieras pilsētas Būvvaldes".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.325 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes 2018.gada 29.novembra lēmumu Nr.415 (protokols Nr.17, 9.§) "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai", Pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.232 (protokols Nr.10, 12.§) "Par Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas nosaukuma maiņu", Pašvaldības domes 2018.gada 25.oktobra lēmumu Nr.383 (protokols Nr.12, 47.§) "Par Valmieras 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu", tostarp Pašvaldības domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.147 (protokols Nr.6, 18.§ "Par grozījumu iestādes "Valmieras 2.vidusskola" nolikumā, Pašvaldības domes 29.08.2019. lēmumu Nr.264 (protokols Nr.11, 24.§) "Par grozījumu Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Buratino" nolikumā.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi saistošajos noteikumos veikti atbilstoši iepriekš minētajiem Pašvaldības domes lēmumiem.

Vienlaikus tiek veikti arī redakcionāla rakstura grozījumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

27.09.2019