Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Daugavpilī 2019.gada 25.jūlijā (prot. Nr.28, 33.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.484

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.2.apakšpunktā vārdu "seši" ar vārdu "septiņi".

2. Izteikt 8.79.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.79. Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte";".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmo daļu, pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:

1) 5.2.apakšpunktā tiek aizstāts vārds "seši" ar vārdu "septiņi", palielinot Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas locekļu skaitu;

2) 8.79.apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo mainīts iestādes nosaukums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

26.07.2019