Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 322

Rīgā 2019. gada 9. jūlijā (prot. Nr. 32 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
27. panta trīspadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 98., 147. nr.; 2016, 227. nr.; 2018, 21. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atsevišķu iesniegumu cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai iesniedz arī tad, ja akcīzes nodokļa marku izmantos kā drošības elementu un piestiprinās tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu."

2. Papildināt 15. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atsevišķu iesniegumu smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai iesniedz arī tad, ja akcīzes nodokļa marku izmantos kā drošības elementu un piestiprinās tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu."

3. Papildināt 1. pielikuma 1. piezīmi ar tekstu šādā redakcijā:

"5.m grupa - pārējie alkoholiskie dzērieni, kas saražoti mazajā alkoholisko dzērienu darītavā."

4. Aizstāt 1. pielikuma 2. piezīmē skaitli un vārdu "5. grupai" ar skaitļiem un vārdiem "5. un 5.m grupai".

5. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai

Nodokļa maksātāja nosaukums

Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods

Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

Cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā drukā:

uz akcīzes nodokļa markas

uz iepakojuma vienības

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks izmantotas kā drošības elements un tiks piestiprinātas tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu.

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 5. panta pirmajai un otrajai daļai.

Nr.
p.k.
Papīra akcīzes nodokļa markas (loksnēs vai sagrieztas) Papīra akcīzes nodokļa marku izmērs Cigarešu Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.) Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)
nosaukums1 ražotājvalsts maksimālā mazumtirdzniecības cena (EUR) skaits paciņā (gab.) akcīzes nodokļa likmes koeficients2
                   
                   
Kopā X X    

Piezīmes.
1 Aizpilda importētājs vai cita persona.
2 Akcīzes nodokļa likmes koeficients atbilstoši cigarešu garumam (neieskaitot filtru vai iemuti):
1 - līdz 80 milimetriem (ieskaitot);
2 - virs 80 līdz 110 milimetriem (ieskaitot);
3 - virs 110 līdz 140 milimetriem (ieskaitot);
4 - virs 140 milimetriem."

6. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku saņemšanai

Nodokļa maksātāja nosaukums

Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods

Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks izmantotas kā drošības elements un tiks piestiprinātas tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu.

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 5. panta pirmajai un otrajai daļai.

Nr.
p.k.
Tabakas izstrādājuma veids1 Akcīzes nodokļa marku veids (papīra vai hologramma) Papīra akcīzes nodokļa marku izmērs Daudzums vienā iepakojuma vienībā (gab. vai grami) Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.) Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)
             
             
Kopā    

Piezīme. 1 Tabakas izstrādājumu veidi:
1.a grupa - cigāri;
1.b grupa - cigarillas;
3.a grupa - smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai;
3.b grupa - cita smēķējamā tabaka."

7. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

Pārskats par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti

Taksācijas periods  

Nodokļa maksātāja nosaukums

Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods

Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

preču marķēšana veikta ārpus Latvijas Republikas

preču marķēšana veikta Latvijas Republikā

reģistrēts saņēmējs

 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

1. tabula

(akcīzes nodokļa markas - gabalos, nodokļa summa - euro)

Nr.
p.k.
Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs1 Akcīzes nodokļa marku Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda sākumā Marķēto preču pārvietošana Taksācijas periodā saņemtās akcīzes nodokļa markas3 Taksācijas periodā atpakaļ saņemto marķēto preču daudzums, kas bija nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā4 Atdotas akcīzes nodokļa markas5 Iznīcinātas vai zudušas akcīzes nodokļa markas Akcīzes nodokļa markas, kuras izmanto kvalitātes noteikšanai vai kā drošības elementu8 Marķēto preču vienību skaits, kas nodots patēriņam vai laists brīvā apgrozībā Akcīzes nodokļa markas, kurām iestājies akcīzes nodokļa samaksas pienākums saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļu Aprēķinātais akcīzes nodoklis Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda beigās
sērija numura intervāla sākums numura intervāla beigas tā nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, no kura saņemti vai kuram izvesti marķētie tabakas izstrādājumi2 marķēto preču vienību skaits, kas izvests uz citu akcīzes preču noliktavu bojātās, nederīgās un neizmantotās par akcīzes precēm, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā akcīzes nodokļa markas, kas iznīcinātas citā ES dalībvalstī vai zudušas nepārvaramas varas dēļ6, un tās zudušās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem zudušās7 akcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis akcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem par tabakas izstrādājumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā9 saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļu kopā (6. - 8. + 9. + 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16.) t. sk. neuzlīmētās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis nav samaksāts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20a
                                           
                                           
Kopā x x x   x                              

Piezīmes.
1 Pieteikuma numurs, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā pavadzīmē, uz kuras pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.
2 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saņem vai izved ar akcīzes nodokļa markām marķētus tabakas izstrādājumus, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu.
3 No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtās akcīzes nodokļa markas un no cita nodokļa maksātāja saņemtie ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi.
4 Nodokļa maksātājs norāda taksācijas periodā atpakaļ saņemto akcīzes nodokļa marku skaitu tabakas izstrādājumiem, kas bija nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā.
5 Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par identificētajām akcīzes nodokļa markām taksācijas periodā.
6 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta pirmo daļu un 27. panta vienpadsmitās daļas otro teikumu.
7 Zudušas vai tādas akcīzes nodokļa markas, kurām identificēšanas procesā konstatēts, ka trūkst kāda no identifikācijas parametriem (sērija, numurs, maksimālā mazumtirdzniecības cena vai cigarešu skaits paciņā).
8 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmās daļas 2. punktu tabakas izstrādājumus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai vai ja akcīzes nodokļa markas izmanto kā drošības elementu un ar akcīzes nodokļa markām marķētos tabakas izstrādājumus realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu.
9 Aprēķinātais akcīzes nodoklis par zudušām vai neidentificētām akcīzes nodokļa markām un par akcīzes nodokļa markām tabakas izstrādājumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā, izņemot akcīzes nodokli par akcīzes nodokļa markām, par kurām tas aprēķināts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļu.

2. tabula

1. tabulas 15. ailes "Akcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis" un 16. ailes "Akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem" atšifrējums

Nr.
p.k.
Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs Cigarešu Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)
maksimālā mazumtirdzniecības cena (EUR) skaits paciņā (gab.) nosaukums
           
           
Kopā "

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns

Finanšu ministra vietā -
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks

25.07.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.