Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 355

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 63. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96., 202. nr.; 2016, 7., 62., 137. nr.; 2017, 46., 173. nr.; 2018, 54. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.2.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.2.1. un 18.2.3." ar skaitļiem un vārdu "18.2.1., 18.2.3. un 18.2.5.".

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pasākumu ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

5.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

5.1.1. iznākuma rādītājs - bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) - 19 000;

5.1.2. finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi 48 708 012 euro;

5.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

5.2.1. iznākuma rādītāji:

5.2.1.1. ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) - 5 700;

5.2.1.2. izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas (atbalstu saņēmušās, dalību uzsākušās) - 10 078;

5.2.1.3. Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā - 29 078;

5.2.1.4. nodarbinātas personas (atbalstu saņēmušās, dalību uzsākušās) - 2 206;

5.2.2. rezultāta rādītāji:

5.2.2.1. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās - 12 271;

5.2.2.2. dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci, - 12 920;

5.2.2.3. dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu, - 11 266;

5.2.2.4. dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, - 11 266;

5.2.2.5. dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci, - 3 420;

5.2.2.6. dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā), - 2 052;

5.2.2.7. dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, - 2 052;

5.2.2.8. dalībnieki, kas piedalās pieaugušo izglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā), - 1 673;

5.2.2.9. neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci, - 6 756;

5.2.2.10. neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā), - 2 838;

5.2.2.11. neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, - 3 310;

5.2.2.12. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) - 6 781;

5.2.2.13. pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) - 80;

5.2.2.14. kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās - 1 496."

3. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pasākumiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 70 161 383 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 34 978 130 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 4 679 040 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 1 493 574 euro, tai skaitā:

8.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 33 285 989 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 15 186 315 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 15 356 595 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 1 249 505 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāk kā 1 493 574 euro;

8.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 875 394 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 824 324 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 19 621 535 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 3 429 535 euro."

4. Izteikt 9.1. un 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 45,62 procentus no projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 47,77 procentus no projekta attiecināmo publisko izmaksu kopsummas, un maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 46,14 procentus no projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 48,30 procentus no projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas (tai skaitā ievērojot šo noteikumu 41., 41.1 un 41.2 punktu);

9.2. pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 37,49 procentus no projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 53,21 procentu no projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas (tai skaitā ievērojot šo noteikumu 41., 41.1 un 41.2 punktu)."

5. Aizstāt 11.1. apakšpunktā skaitli "33 977 163" ar skaitli "33 285 989".

6. Aizstāt 11.2. apakšpunktā skaitli "36 184 219" ar skaitli "36 875 394".

7. Aizstāt 13. punktā skaitli "18.2.1." ar skaitļiem un vārdu "18.2.1. un 18.2.5.".

8. Aizstāt 15.2. un 15.3. apakšpunktā skaitli "18.2.1." ar skaitļiem un vārdu "18.2.1. un 18.2.5.".

9. Papildināt noteikumus ar 18.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.5. individuālās pieejas nodrošināšana izglītības turpināšanai profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai prasmju novērtējumam šo noteikumu 3.2.1.1. un 3.2.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;".

10. Aizstāt 22.13. apakšpunktā skaitli "50 000" ar skaitli "57 670".

11. Papildināt noteikumus ar 22.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13.1 izmaksas šo noteikumu 18.2.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

22.13.1 1. izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei profesionālajā tālākizglītībā, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;

22.13.1 2. pārējās izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai:

22.13.1 2.1. izglītojamā ceļa izdevumi un izdevumi par naktsmītni mācību un kvalifikācijas prakses laikā, kas nepārsniedz 71 euro mēnesī vienam izglītojamam;

22.13.1 2.2. civiltiesiskā apdrošināšana izglītojamam uz kvalifikācijas prakses laiku;

22.13.1 2.3. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas izglītojamiem;

22.13.1 2.4. profesionālās izglītības iestādes vai koledžas pedagoga - prakses vadītāja - darba braucienu un komandējumu izmaksas, tai skaitā kvalifikācijas prakses pārbaudei;

22.13.1 2.5. mērķstipendiju izmaksas atbilstoši šo noteikumu 18.2.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros noteiktajam mācību periodam, ja ikmēneša vidējais sekmju vērtējums katrā mācību priekšmetā ir ne mazāks par četrām ballēm vai ieskaitīts un nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu. Ik mēnesi piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes izglītojamam ir no 70 līdz 115 euro mēnesī. Izglītojamiem, kuri iegūst kvalifikāciju, tiek veikts mērķstipendijas pārrēķins līdz 115 euro mēnesī par visiem mēnešiem, kuros mērķstipendija saņemta daļējā apmērā;

22.13.1 2.6. izglītojamā profesijas prasībām atbilstošu papildu zināšanu un prasmju apliecinošu dokumentu (sertifikāts, apliecība) ieguves izmaksas;

22.13.1 2.7. nelaimes gadījumu apdrošināšana izglītojamam modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguves laikā;

22.13.1 2.8. izdevumi dalībai nozaru pārstāvju organizētās izstādēs un konkursos;

22.13.1 3. izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai izglītības programmu īstenošanā iesaistītajam atbalsta personālam un kurām piemēro vienas vienības izmaksu metodi:

22.13.1 3.1. projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta koordinatoru atlīdzības izmaksas;

22.13.1 3.2. projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta grāmatvežu atlīdzības izmaksas;".

12. Aizstāt 38.1. apakšpunktā skaitli "18.2.1." ar skaitļiem un vārdu "18.2.1. un 18.2.5.".

13. Aizstāt 38.6. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18.2.1., 18.2.2. un 18.2.3." ar skaitļiem un vārdu "18.2.1., 18.2.2., 18.2.3. un 18.2.5.".

14. Izteikt 40.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.7. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar projekta īstenošanas un vadības personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai piemērojot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;".

15. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Izmaksas, kas radušās šo noteikumu 18.1.10., 18.1.11., 18.2.4., 22.8., 22.9., 22.13., 34.2. un 38.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī šo noteikumu 22.10. un 22.12. apakšpunktā minētās izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai uzskaita kā tiešo attiecināmo finansējumu un finansē no šo noteikumu 8. punktā minētajiem plānotajiem Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Minēto izmaksu maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no šo izmaksu kopējā apmēra. Minēto izmaksu apmērs ir 7 020 579 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 967 491 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 053 088 euro, un to var izlietot:

41.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" 200 330 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 170 280 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 30 050 euro;

41.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 6 820 249 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 797 211 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 023 038 euro."

16. Izteikt 41.1 1. un 41.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1 1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ne mazāk kā 33 085 659 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 15 186 315 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 15 186 315 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 1 219 455 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 1 493 574 euro;

41.1 2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 30 055 145 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 824 324 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 13 824 324 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 406 497 euro."

17. Izteikt 41.2 1. un 41.2 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.2 1. pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 45,90 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 48,07 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 45,90 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 48,07 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas;

41.2 2. pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 46,00 procentus no šo noteikumu 41.1 2. apakšpunktā minētās projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 46,00 procentus no šo noteikumu 41.1 2. apakšpunktā minētās projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

20.07.2019