Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 351

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 52. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9. panta divdesmit otrās daļas 1., 2. un 3. punktu,
17. panta divpadsmito daļu, 39. panta trešo daļu
un 42. panta trīspadsmito daļu,
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma
44. panta trīspadsmito daļu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
44. panta trešo daļu un 48. panta četrpadsmito daļu
un Publiskās un privātās partnerības likuma
19. panta trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45., 100. nr.; 2018, 75., 123., 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.18. nozares eksperts - publiskas personas norīkota persona, kurai ir piešķirtas tiesības strādāt e-pasūtījumu apakšsistēmā un pārraudzīt sistēmā veiktos darījumus attiecīgās publiskās personas kompetencē ietilpstošās preču vai pakalpojumu grupās;".

2. Papildināt noteikumus ar 2.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.20. iepirkumu uzraugs - persona, kurai ir piešķirtas tiesības strādāt e-konkursu apakšsistēmā un piekļūt iepirkumu un iepirkuma procedūru dokumentācijai, kā arī iesniegtajiem pieteikumiem un piedāvājumiem un kuru norīkojusi publiska persona, kam likumā noteiktas tiesības tieši piekļūt informācijas sistēmās esošiem datiem un iepirkuma procedūrām."

3. Papildināt 3.2. apakšpunktu aiz vārda "partnerus" ar vārdiem "nozares ekspertus, iepirkumu uzraugus".

4. Papildināt 4.3. apakšpunktu aiz vārda "palīdzību" ar vārdiem "šo noteikumu 1. pielikumā minētajās preču un pakalpojumu grupās".

5. Papildināt noteikumus ar 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. iepirkumu uzraugiem, lai apskates režīmā piekļūtu e-konkursu apakšsistēmā rīkotiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī iesniegtajiem pieteikumiem un piedāvājumiem."

6. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai iegūtu e-iepirkumu sistēmas dalībnieka statusu:

6.1. šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētās personas aģentūrā iesniedz e-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikumu un sākotnējā administratora pilnvarojumu (2. pielikums), kā arī e-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājumu (3. pielikums) vai, ja šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās personas pārstāvim pieejami Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās piekļuves risinājumā atbalstīti identifikācijas līdzekļi, veic dalībnieka pašreģistrāciju tiešsaistē e-iepirkumu sistēmas vietnē;

6.2. par šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto personu publiskā persona iesniedz e-iepirkumu sistēmas nozares eksperta pieteikumu (4. pielikums) un e-iepirkumu sistēmas nozares eksperta apliecinājumu (4.1 pielikums);

6.3. par šo noteikumu 4.4. apakšpunktā minēto personu publiskā persona iesniedz e-iepirkumu sistēmas iepirkumu uzrauga pieteikumu (4.2 pielikums) un iepirkumu uzrauga apliecinājumu (4.3 pielikums)."

7. Svītrot 79.4 punktu.

8. Izteikt 2., 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums un sākotnējā administratora pilnvarojums

       
(vieta)   (datums)  
 
(dalībnieka nosaukums)

ko pārstāv

  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs pilnvarotā persona prokūrists  
  cits pārstāvības pamats    
    (norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu)  
     
  (dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds)  

parakstot šo reģistrācijas pieteikumu:

■ piekrīt pievienoties e-iepirkumu sistēmai un iegūt e-iepirkumu sistēmas dalībnieka statusu (norādīt tikai vienu dalības veidu e-iepirkumu sistēmā):

  ○ piegādātājs (mikro uzņēmums) ○ piegādātājs (vidējais uzņēmums)    
  ○ piegādātājs (mazais uzņēmums) ○ piegādātājs (lielais uzņēmums)    
  ○ pasūtītājs      
    (norādīt pasūtītāja veidu)    
         
    (norādīt pasūtītāja augstāku institūciju vai pašvaldību (ja attiecināms))    

■ apņemas e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās ar sistēmā pieejamajiem paraksta rīkiem, kas nodrošina lietotāja identitātes apstiprināšanu, veiktās darbības, veidotos dokumentus un slēgtos darījumus atzīt par saistošiem un parakstītiem ar dalībniekam juridiski saistošu parakstu;

■ apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru dalībnieks izmantos, piesaistīto dokumentu un tiesisko darījumu (tostarp e-pasūtījumu apakšsistēmā spēkā esošo dinamisko iepirkumu sistēmu un vispārīgo vienošanos) nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;

■ sākotnējā administratora statusā pilnvaro  
  (administratora vārds un uzvārds)

Papildus identifikācijas iespēja sākotnējam administratoram (atzīmēt, ja nepieciešams):

vienotā piekļuve* (nepieciešams personas kods):       -       
* administratora identifikācijas veids e-iepirkumu sistēmā ar Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās pieteikšanās risinājumu (Latvija.lv vienotās pieteikšanās modulis, piemēram, e-paraksts) papildus e-iepirkumu sistēmas definētajai piekļuvei - parolei un kodu kartei.  

Dalībnieka rekvizīti:

identifikācijas numura veids un numurs (norādīt tikai vienu, vēlams PVN maksātāja, numuru):  
○ PVN maksātāja Nr.    
  (norādīt PVN maksātāja numuru)  
○ Cits numura veids        
  (norādīt numura veidu)   (norādīt citu identifikācijas numuru)  

dalībnieka kontaktinformācija un bankas konta numurs:  
juridiskā adrese    
e-pasts   tālruņa numurs    
banka   konta numurs    

Dalībnieka pārstāvis      
  (vārds un uzvārds)   (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka pilnvarotā administratora apliecinājums

       
(vieta)   (datums)  

Parakstot šo dokumentu, e-iepirkumu sistēmas dalībnieka

 
(e-iepirkumu sistēmas dalībnieka nosaukums)
pilnvarotais administrators  
  (pilnvarotā administratora vārds un uzvārds)

■ apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru tas izmantos, piesaistīto dokumentu un tiesisko darījumu (tostarp e-pasūtījumu apakšsistēmā spēkā esošo dinamisko iepirkumu sistēmu un vispārīgo vienošanos) nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;

■ apliecina, ka ir informēts par tā personas datu apstrādi e-iepirkumu sistēmas ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt identifikāciju sistēmā un e-iepirkumu sistēmas lietotāju kontaktinformāciju;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus;

■ apņemas nodrošināt, ka tā izveidotie e-iepirkumu sistēmas lietotāji rakstveidā apliecinās, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus.

Kontaktinformācija:

Administratora e-pasts    
Administratora tālruņa Nr.    

Pilnvarotais administrators      
  (vārds un uzvārds)   (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas nozares eksperta pieteikums

       
(vieta)   (datums)  
 
(nozari uzraugošās publiskās personas nosaukums)

ko pārstāv

  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs pilnvarotā persona prokūrists  
  cits pārstāvības pamats    
    (norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu)  
     
  (nozari uzraugošās publiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds)  

nozares eksperta statusā norīko  
  (nozares eksperta vārds un uzvārds)

šādās preču un pakalpojumu grupās (atzīmēt nepieciešamās grupas):

Biroja papīrs un kancelejas preces
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas veidlapas
Drukas iekārtu piederumi
Drukas un kopēšanas iekārtas
Datortehnika un datortehnikas uzstādīšana
Demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana
Programmatūra, programmatūras noma un programmatūras izmantošanas apmācības
Servertehnika un datu glabātavas, kā arī servertehnikas un datu glabātavu uzstādīšana
Medikamenti un medicīnas preces
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Pārtikas preces
Mēbeles
Saimniecības preces
Cita e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejama preču vai pakalpojumu grupa (norādīt grupu):
     
  (preču vai pakalpojumu grupas nosaukums)  

Papildu identifikācijas iespēja nozares ekspertam (atzīmēt, ja nepieciešams):

vienotā piekļuve* (nepieciešams personas kods):       -       
* nozares eksperta identifikācijas veids e-iepirkumu sistēmā ar Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās pieteikšanās risinājumu (Latvija.lv vienotās pieteikšanās modulis, piemēram, e-paraksts) papildus e-iepirkumu sistēmas definētajai piekļuvei - parolei un kodu kartei.  

Nozari uzraugošās publiskās personas pārstāvis      
  (vārds un uzvārds)   (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

9. Papildināt noteikumus ar 4.1, 4.2 un 4.3 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas nozares eksperta apliecinājums

       
(vieta)   (datums)  

Parakstot šo dokumentu, nozari uzraugošās publiskās personas

 
(nozari uzraugošās publiskās personas nosaukums)
norīkotais nozares eksperts  
  (nozares eksperta vārds un uzvārds)

■ apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru tas izmantos, piesaistīto dokumentu nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;

■ apliecina, ka ir informēts par tā personas datu apstrādi e-iepirkumu sistēmas ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt identifikāciju sistēmā un e-iepirkumu sistēmas lietotāju kontaktinformāciju;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus;

■ apliecina, ka e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās piešķirto tiesību ietvaros iegūs tikai tās ziņas, kas nepieciešamas nozares eksperta funkciju veikšanai nozari uzraugošās publiskās personas kompetencē ietilpstošajās preču un pakalpojumu grupās;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs ziņas, kas, veicot nozares eksperta funkcijas, iegūtas e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās.

Kontaktinformācija:

Nozares eksperta e-pasts    
Nozares eksperta tālruņa Nr.    

Nozares eksperts      
  (vārds un uzvārds)   (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.2 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas iepirkumu uzrauga pieteikums

       
(vieta)   (datums)  
 
(iepirkumus uzraugošās publiskās personas nosaukums)

ko pārstāv

  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs pilnvarotā persona prokūrists  
  cits pārstāvības pamats    
    (norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu)  
     
  (iepirkumus uzraugošās publiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds)  

pamatojoties uz šādu ārējo tiesību aktu, kurā noteiktas tiesības tieši un nepastarpināti piekļūt iepirkuma procedūrām un tajās esošajai informācijai:

 
(ārējais tiesību akts un atbilstošā tiesību akta norma)
iepirkumu uzrauga statusā norīko  
  (iepirkumu uzrauga vārds un uzvārds)

Papildu identifikācijas iespēja iepirkumu uzraugam (atzīmēt, ja nepieciešams):

vienotā piekļuve* (nepieciešams personas kods):       -       
* iepirkumu uzrauga identifikācijas veids e-iepirkumu sistēmā ar Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās pieteikšanās risinājumu (Latvija.lv vienotās pieteikšanās modulis, piemēram, e-paraksts) papildus e-iepirkumu sistēmas definētajai piekļuvei - parolei un kodu kartei.  

Iepirkumus uzraugošās publiskās personas pārstāvis      
  (vārds un uzvārds)   (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.3 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas iepirkumu uzrauga apliecinājums

       
(vieta)   (datums)  

Parakstot šo dokumentu, iepirkumus uzraugošās publiskās personas

 
(iepirkumus uzraugošās publiskās personas nosaukums)
norīkotais iepirkumu uzraugs  
  (iepirkumu uzrauga vārds un uzvārds)

■ apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru tas izmantos, piesaistīto dokumentu nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;

■ apliecina, ka ir informēts par tā personas datu apstrādi e-iepirkumu sistēmas ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt identifikāciju sistēmā un e-iepirkumu sistēmas lietotāju kontaktinformāciju;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus;

■ apliecina, ka e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās piešķirto tiesību ietvaros iegūs tikai tās ziņas, kas nepieciešamas iepirkumu uzrauga funkciju veikšanai iepirkumus uzraugošās publiskās personas kompetencē ietilpstošajos iepirkumos un iepirkuma procedūrās;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs ziņas, kas, veicot iepirkumu uzrauga funkcijas, iegūtas e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās.

Kontaktinformācija:

Iepirkumu uzrauga e-pasts    
Iepirkumu uzrauga tālruņa Nr.    

Iepirkumu uzraugs      
  (vārds un uzvārds)   (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

10. Izteikt 12. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

Sodu reģistrā pārbaudāmās tiesību normas e-izziņas vajadzībām

1. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendentu, kandidātu, personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) un personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Tiesību akts Tiesību akta norma Pārbaudes periods (mēneši)
Krimināllikums 79.1 pants 36
79.2 pants
79.3 pants
79.4 pants
79.5 pants
79.6 pants
88. pants
88.1 pants
88.2 pants
88.3 pants
89.1 pants
154.1 pants
177. pants
177.1 pants
178. pants
179. pants
184. panta trešā daļa
190.1 pants
195. pants
198. pants
199. pants
218. pants
320. pants
321. pants
322. pants
323. pants
326. pants
326.1 pants
326.2 pants
326.3 pants
Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome 12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss Vienlaikus konstatēti pārkāpumi:
41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa
12
189.2 panta trešā daļa 36

2. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz šā pielikuma 1. punktā minēto personu valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt šīs personas darbībās, kas saistītas ar filiāli

Tiesību akts Tiesību akta norma Pārbaudes periods (mēneši)
Krimināllikums 79.1 pants 36
79.2 pants
79.3 pants
79.4 pants
79.5 pants
79.6 pants
88. pants
88.1 pants
88.2 pants
88.3 pants
89.1 pants
154.1 pants
177. pants
177.1 pants
178. pants
179. pants
184. panta trešā daļa
190.1 pants
195. pants
198. pants
199. pants
218. pants
320. pants
321. pants
322. pants
323. pants
326. pants
326.1 pants
326.2 pants
326.3 pants

3. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības

Tiesību akts Tiesību akta norma Pārbaudes periods (mēneši)
Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome 12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss Vienlaikus konstatēti pārkāpumi:
41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa
12
189.2 panta trešā daļa 36"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

20.07.2019