Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 300

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā (prot. Nr. 31 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 59. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57. nr.; 2008, 61. nr.; 2009, 166. nr.; 2011, 151. nr.; 2012, 52. nr.; 2013, 14., 250. nr.; 2014, 236. nr.; 2015, 193. nr.; 2016, 34. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"31. Stacionārās ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 83., 85., 89., 90., 91., 94., 104. un 105. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

32. Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši darbības profilam izmanto šo noteikumu 3., 12., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 30., 32., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 51., 53., 57., 58., 60., 61., 84., 85., 89., 90., 91., 92., 94., 95., 96., 99., 100., 101., 102., 103. un 105. pielikumā minētos uzskaites dokumentus."

2. Svītrot 33. punktā skaitli "68.".

3. Svītrot 34. punktā skaitli "80.".

4. Izteikt 35.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. šo noteikumu 5., 8., 10., 15., 18., 24., 29., 39., 40., 41., 53., 63., 75., 83. un 100. pielikumā minētajos dokumentos, glabā vienu gadu pēc pēdējā ieraksta;".

5. Svītrot 35.2. apakšpunktu.

6. Izteikt 35.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.4. šo noteikumu 4., 7., 9., 11., 23., 30., 32., 38., 42., 45., 46., 51., 58., 60., 66., 76., 79., 81., 82. un 91. pielikumā minētajos dokumentos, glabā piecus gadus pēc pēdējā ieraksta;".

7. Izteikt 35.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.6. šo noteikumu 1., 13., 19., 20., 22., 43., 44., 59., 77. un 105. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 15 gadus pēc pēdējā ieraksta;".

8. Izteikt 35.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.8. šo noteikumu 2., 3., 34., 35., 47., 49., 64., 70., 73., 93. un 95. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 40 gadus pēc pēdējā ieraksta vai 15 gadus pēc pacienta nāves;".

9. Papildināt noteikumus ar 35.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.10. šo noteikumu pielikumos minētajos dokumentos un ievietoti uzglabāšanai šo noteikumu 3., 34., 35., 47. un 95. pielikumā minētajos dokumentos, glabā atbilstoši šo noteikumu 3., 34., 35., 47. un 95. pielikuma uzglabāšanas laikam."

10. Papildināt V nodaļu ar 35.2 un 35.3 punktu šādā redakcijā:

"35.2 Pēc šo noteikumu 35. punktā minētā medicīnisko ierakstu uzglabāšanas laika tos iznīcina, sastādot medicīnisko ierakstu iznīcināšanas aktu. Iznīcināšanas aktu glabā pastāvīgi. Medicīnisko ierakstu iznīcināšanas aktā iekļauj informāciju par pacienta identifikāciju, pēdējā ieraksta datumu, iznīcināšanas datumu un iemeslu.

35.3 Likvidējamo un reorganizējamo ārstniecības iestāžu medicīniskos ierakstus uzglabā saskaņā ar Arhīvu likumu."

11. Papildināt noteikumus ar 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 3., 5., 10., 12., 13., 32., 40., 41., 47., 57., 58., 60., 66., 76. un 103. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2019. gada 1. jūlijam, drīkst lietot līdz 2019. gada 31. decembrim.

44. Šo noteikumu 35. punktā minētās prasības attiecināmas arī uz medicīniskajiem ierakstiem, kas veikti līdz 2019. gada 1. jūlijam."

12. Izteikt 3. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Stacionāra un dienas stacionāra pacienta medicīniskā karte".

13. Aizstāt 3. pielikumā vārdu "paraksts" ar vārdu un skaitli "paraksts1".

14. Papildināt 3. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks."

15. Aizstāt 5. pielikuma I sadaļas tabulas otrās ailes nosaukumā vārdus "Profila kods" ar vārdiem un skaitli "Profila kods1".

16. Papildināt 5. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

1 Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra uzturētajam stacionāro gultu profilu klasifikatoram."

17. Izteikt 10. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Pacientu kustības un gultu fonda uzskaites kopsavilkums stacionārā (nodaļā)1
(veidlapa Nr. 016/u)".

18. Izteikt 10. pielikuma tabulas pirmās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Attiecīgās ārstniecības nozares gultas profils (vajadzīgo ierakstīt)2".

19. Papildināt 10. pielikumu ar piezīmēm šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1 Stacionārā ārstniecības iestāde reizi mēnesī līdz mēneša piecpadsmitajam datumam veidlapu iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā.

2 Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra uzturētajam stacionāro gultu profilu klasifikatoram."

20. Izteikt 12. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta (vajadzīgo pasvītrot) medicīniskās kartes1
(veidlapa Nr. 027/u)".

21. Papildināt 12. pielikuma 9.2. apakšpunktu aiz vārdiem "rekomendācijas sociālajiem dienestiem" ar vārdiem "un izglītības iestādēm".

22. Aizstāt 12. pielikuma 11. punktā vārdu "paraksts" ar vārdu un skaitli "paraksts2".

23. Izteikt 12. pielikuma piezīmju daļu šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1 Ja izrakstu izsniedz pēc personas pieprasījuma, aizpilda tikai 1., 2., 3., 10., 11. un 12. punktu.

2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks."

24. Aizstāt 13. pielikuma 22. punktā vārdu "paraksts" ar vārdu un skaitli "paraksts1".

25. Papildināt 13. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks."

26. Svītrot 28. pielikumu.

27. Izteikt 32. pielikumu šādā redakcijā:

"32. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa 
noteikumiem Nr. 265

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods         

Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi vai latentas tuberkulozes infekciju1
(veidlapa Nr. 89/u-t)

Pamatdaļa
(Aizpilda katrā diagnosticētas tuberkulozes gadījumā)

 sākotnējais (pagaidu) ziņojums  galīgais ziņojums

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods       -     
3.  Latvijas iedzīvotājs  ārvalstnieks (norādīt valsti)  

 nav datu

4. Dzimums:  vīrietis  sieviete
5. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.), ja atšķiras no personas koda   .   .     .
6. Dzimšanas valsts: Latvija cita valsts (norādīt) ________________________________ nav datu
7. Dzīvesvieta:  
 deklarētā  
  (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
  faktiskā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta  
  (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
8. Diagnoze    
     
    Kods    
9. Diagnoze noteikta/apstiprināta:  histoloģiski,  skopiski, atrodot acidorezistentās baktērijas,  uzsējumā,
molekulāri, klīniski un/vai radioloģiski
9.1. izmeklētais materiāls ___________________________________
9.2. diagnozes noteikšanas/apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg.  .   .     .  nav datu
10. Saslimšana:  pirmreizēja   recidīvs   nav datu
11. Slimība atklāta:  
 vēršoties pie ārsta ar sūdzībām  izmeklējot profilaktiski
 izmeklējot pēc kontakta ar tuberkulozes slimnieku  autopsijā
   cits (norādīt) _____________________
12. Saslimšanas (simptomu parādīšanās) datums (ja nav zināms precīzi, - mēnesis)
(dd.mm.gggg.  .   .     .  nav datu   neattiecas
13. Datums, kad pacients pirmo reizi vērsies pie ārsta saistībā ar pašreizējo saslimšanas epizodi
(dd.mm.gggg.)   .   .      .  nav datu   neattiecas
14. Ārstniecības iestāde, kurā pacients pirmo reizi ir vērsies
saistībā ar pašreizējo saslimšanas epizodi (norādīt nosaukumu)
 
   
15. Hospitalizācijas datums tuberkulozes ārstēšanai
(dd.mm.gggg.)   .   .     .  nav datu   neattiecas
16. Riska faktori: pārmērīga alkohola lietošana narkotisko vielu lietošana
17. Vai pacients izmeklēts uz HIV:   jā  nē  nav datu

Papilddaļa

Aizpilda, ja ir nepieciešama pretepidēmijas pasākumu veikšana:

1) elpceļu tuberkulozes gadījumā, kas apstiprināta skopiski, bakterioloģiski vai molekulāri, pārbaudot materiālu no elpceļiem;

2) pastāv pamatotas aizdomas, ka atbilstoši tuberkulozes klīniskajai formai (piem., destrukcijas dobumi plaušās) pacients izdala tuberkulozes izraisītājus no elpceļiem, vai tuberkuloze diagnosticēta pēc personas nāves, konstatējot destrukcijas dobumus plaušās;

3) tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas gadījumā bērniem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), ja nav zināms infekcijas avots.

18. Tālruņa numurs saziņai ar pacientu vai pacienta likumīgo pārstāvi  
19. Pacienta faktiskās dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas raksturojums:
 atsevišķs dzīvoklis  ārstniecības iestāde  patversme
 māja  viesnīca  bezpajumtnieks(-ce)
 dienesta viesnīca  ieslodzījuma vieta  nav datu
 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija  kazarmas  cits _____________________

20. Pacienta nodarbošanās:

20.1. bērniem: 20.2. pieaugušajiem:  nav zināms
 apmeklē izglītības iestādi  strādā  cits _______________
 t. sk. pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja  nestrādā _____________________
 neapmeklē izglītības iestādi  students(-e)/skolnieks(-ce)  
 cits __________________    
21. Darbavieta, izglītības/bērnu uzraudzības iestāde:
21.1. nosaukums  
21.2. adrese  
  (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
   
21.3. tālruņa nr.  
21.4. amats/statuss  
22. Datums, kad pacients pēdējo reizi apmeklēja darbavietu vai izglītības/bērnu uzraudzības iestādi
(dd.mm.gggg.  .   .     .  nav datu   neattiecas
23. Stacionārās ārstniecības iestādes, kurās pacients uzturējies esošās saslimšanas epizodes laikā:
Nosaukums Struktūrvienība Datums (no-līdz)

24. Informācija par citām pacienta uzturēšanās vietām (nosaukums, adrese), kas nav norādītas iepriekš:

 
25. Kontakts ar tuberkulozes slimnieku:  nav  nav datu
 ir (norādīt kontaktēšanās vietu, informāciju par personu, t. sk. vārdu un uzvārdu)  
   

26. Pacientam tuberkulozes simptomi parādījušies:

 
 Latvijā  nav datu

 dzīvojot citā valstī (norādīt, kur)_____________________

 neattiecas

27. Pacients, būdams infekciozs (iespējami infekciozs), ir ceļojis uz ārzemēm:

 
 jā (norādīt valsti, laiku un transportlīdzekļus)    nē
     nav datu
     neattiecas
28. Informācija par veiktajiem epidemioloģiskās drošības
pasākumiem un ar pasākumu veikšanu saistītām problēmām
 
   
   
29. Papildinformācija  
   

30. Pacienta iespējamais infekciozitātes periods kontaktpersonu noteikšanai (ja nav zināms precīzi, - mēnesis)
no (dd.mm.gggg.)   .   .     .

31. Apzināto pacienta kontaktpersonu skaits2

  kopā t. sk. bērni nav datu neattiecas
31.1. dzīvesvietā (kopā dzīvojošās personas) __________ __________
31.2. citas kontaktpersonas (radinieki, draugi), kuras bija tuvā kontaktā ar pacientu, t. sk. bieži apmeklēja pacienta dzīvesvietu __________ __________

32. Vai informācija par 31. punktā minētajām kontaktpersonām ir paziņota pacienta dzīvesvietai tuvāk praktizējošajam pneimonologam
 jā    nē   neattiecas

33. Informācija par kontaktpersonām, par kurām nav paziņots dzīvesvietai tuvāk praktizējošajam pneimonologam

Nr. p. k. Vārds Uzvārds Personas kods vai dzimšanas datums Adrese Kontakttālrunis Kontakta veids ar tuberkulozes slimnieku Pēdējā kontakta datums
1 2 3 4 5 6 7 8

34. Ziņojuma nosūtīšanas datums 
(dd.mm.gggg.)   .   .     .

35. Ārsts  
  (vārds, uzvārds, paraksts3)
Pneimonologs  
  (vārds, uzvārds, paraksts3)

Piezīmes.

1 Aizpildītu ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību nosūta Slimību profilakses un kontroles centram.

2 Ja apzinātas kontaktpersonas, aizpilda 33. punktā minēto informāciju par kontaktpersonām.

3 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks."

28. Svītrot 36. un 37. pielikumu.

29. Izteikt 47. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"Ambulatorā pacienta medicīniskās kartes Nr. _________

Personas kods       -     

Invalīda apliecības Nr. _____________".

30. Aizstāt 47. pielikuma III sadaļā vārdu "paraksts" ar vārdu un skaitli "paraksts1".

31. Papildināt 47. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks."

32. Izteikt 57. pielikumu šādā redakcijā:

"57. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods         

Zobārstniecības pacienta ambulatorā karte
(veidlapa Nr. 043/u)

1. Pacienta uzvārds, vārds  
2. Personas kods

      -     

3. Dzimšanas dati              
  (diena)   (mēnesis)   (gads)  
4. Adrese  
5. Tālruņa numurs   6. E-pasts  
7. Ģimenes ārsts  
  (vārds, uzvārds)
8. Vispārīgā informācija:
8.1. fluoru saturošo preparātu lietošana (vajadzīgo atzīmēt) 1 - zobu pasta; 2 - tabletes; 3 - citi  
8.2. zobus tīra (vajadzīgo atzīmēt) 1 - regulāri; 2 - neregulāri  
8.3. medikamentu lietošana 1 - regulāri; 2 - neregulāri  
8.4. smēķē 1 - regulāri; 2 - neregulāri  

9. Medicīniskā informācija (atbildēt "jā" vai "nē")

Slimības un lietotie medikamenti Datums Datums Datums Datums Datums Datums
           
Sirds-asinsvadu slimības/sirdsdarbības stimulators            
Plaušu slimības/astma            
Kuņģa-zarnu trakta slimības            
Nieru slimības            
Aknu slimības            
Onkoloģiskās slimības/staru vai ķīmijterapija            
Imūnsistēmu ietekmējošas slimības            
Izmainīts asinsspiediens            
Asins recēšanas traucējumi            
Epilepsija            
Diabēts            
Alerģijas pret medikamentiem            
Sievietēm - grūtniecība            
Apstiprinu medicīnisko informāciju   /paraksts1/

10. Klīniskā karte

Aplikums                                
Zobakmens                                
Zobu formula                                

Zobu formula                                
Zobakmens                                
Aplikums                                

Apzīmējumi:

Kariess - C (sarkans); PlA - amalgamas plombe (zils); PlK - kompozīta plombe (arī stikla jonomēra) (zils); Ex - ekstrahēts zobs; K - kronis; ^ - starpdaļa; pulpas/periapikāla patoloģija - sarkans; pildīts kanāls - zils

11. Zobakmens (vajadzīgo atzīmēt) 1 - viegls; 2 - vidējs; 3 - izteikts  
12. Aplikums (vajadzīgo atzīmēt) 1 - viegls; 2 - vidējs; 3 - izteikts  
13. Mutes higiēna (vajadzīgo atzīmēt) 1 - laba; 2 - vidēja; 3 - slikta  

14. Gļotāda

Mutes dobuma un mīksto audu vēža ekspresizmeklējums
Rīkles rajons   Mutes pamatne  
Mandeles   Vaigu gļotāda  
Mīkstās aukslējas   Lūpu āda  
Cietās aukslējas   Limfmezgli  
Mēle      
15. Sakodiens (ortognātisks vai ar patoloģiju)  
16. Deniņu apakšžokļa locītavas novērtējums (ortognātisks vai ar patoloģiju)  
17. Protēzes/ortodontiskie aparāti (veids, materiāls)  

18. Ārstēšana:

Iepakojuma indikators Datums Zobs, virsma Dg, padarītais darbs Vārds, uzvārds, paraksts1
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks."

33. Svītrot 58. pielikuma 6.10. un 6.11. apakšpunktu.

34. Izteikt 60. pielikumu šādā redakcijā:

"60. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods         

Profesionālās zobu higiēnas pacienta ambulatorā karte
(veidlapa Nr. 043/u-2)

1. Pacienta uzvārds, vārds  
 2. Personas kods       -     
3. Dzimšanas dati              
  (diena)   (mēnesis)   (gads)  
4. Adrese  
5. Tālruņa numurs   6. E-pasts  
6. Vispārīgā informācija:
6.1. fluoru saturošo preparātu lietošana (vajadzīgo atzīmēt) 1 - zobu pasta; 2 - tabletes; 3 - citi  
6.2. zobus tīra (vajadzīgo atzīmēt) 1 - regulāri; 2 - neregulāri  
6.3. medikamentu lietošana 1 - regulāri; 2 - neregulāri  
6.4. smēķē 1 - regulāri; 2 - neregulāri  

7. Medicīniskā informācija (atbildēt "jā" vai "nē")

Slimības un lietotie medikamenti Datums Datums Datums Datums Datums Datums
           
Sirds-asinsvadu slimības/sirdsdarbības stimulators            
Onkoloģiskās slimības/staru vai ķīmijterapija            
Diabēts            
Epilepsija            
Asins recēšanas traucējumi            
Izmainīts asinsspiediens            
Alerģija pret medikamentiem            
Sievietēm - grūtniecība            
Apstiprinu medicīnisko informāciju   /paraksts1/

8. Profesionālie zobu higiēnas pasākumi:

Iepakojuma indikators Datums Padarītais darbs, lietotie medikamenti, materiāli Zobu higiēnista vārds, uzvārds, paraksts1
       
     
     
     
     
     
     
     

9. Klīniskā karte

Aplikums                                
Zobakmens                                
Zobu formula                                

Zobu formula                                
Zobakmens                                
Aplikums                                

Apzīmējumi:
Kariess - C (sarkans); PlA - amalgamas plomba (zils); PlK - kompozīta plomba (arī stikla jonomēra) (zils); Ex - ekstrahēts zobs; K - kronis; ^ - starpdaļa

10. Zobakmens (vajadzīgo atzīmēt) 1 - viegls; 2 - vidējs; 3 - izteikts  
11. Aplikums (vajadzīgo atzīmēt) 1 - viegls; 2 - vidējs; 3 - izteikts  
12. Mutes higiēna (vajadzīgo atzīmēt) 1 - laba; 2 - vidēja; 3 - slikta  

13. Gļotāda

Mutes dobuma un mīksto audu vēža ekspresizmeklējums
Rīkles rajons   Mutes pamatne  
Mandeles   Vaigu gļotāda  
Mīkstās aukslējas   Lūpu āda  
Cietās aukslējas   Limfmezgli  
Mēle      
14. Sakodiens (ortognātisks vai ar patoloģiju)  
15. Deniņu apakšžokļa locītavas novērtējums (ortognātisks vai ar patoloģiju)  
16. Protēzes/ortodontiskie aparāti (veids, materiāls)  

Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks."

35. Izteikt 66. pielikumu šādā redakcijā:

"66. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Paziņojums par apstiprinātu HIV infekcijas gadījumu

I. Pacienta dati

1. Ārstniecības iestāde  

    -     

  (nosaukums un kods Ārstniecības iestāžu reģistrā)  
2. Pacienta personas kods       -     
3. Pacienta dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)   .   .     .
4. Pacienta vārds  

5. Pacienta uzvārds

 
6. Pacienta dzimums (1 - vīrietis; 2 - sieviete; 99 - nav zināms)  
7. Deklarētā dzīvesvieta  
  (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts, pasta indekss)
8. HIV infekcija antenatālā un perinatālā periodā

II. Epidemioloģiskā anamnēze

9. Atrodas apcietinājumā vai izcieš brīvības atņemšanas sodu (norādīt atbilstošo)  
(1 - ir pašlaik; 2 - ir anamnēzē; 3 - nav; 4 - nav zināms; 99 - neattiecas)  
10. Bioloģisko materiālu vai orgānu donors (norādīt atbilstošo)  
(1 - pirmreizējs; 2 - atkārtots ; 3 - nav; 4 - nav zināms; 99 - neattiecas)  
11. Bioloģisko materiālu vai orgānu recipients (norādīt atbilstošo)  
(1 - vienu reizi; 2 - vairāk par vienu reizi; 3 - nav; 4 - nav zināms; 99 - neattiecas)  
12. Infekcijas slimība (norādīt atbilstošo):  
(1 - ir pašlaik; 2 - ir anamnēzē; 3 - nav; 99 - nav zināms)  
12.1. tuberkuloze  
12.2. sifiliss  
12.3. gonoreja  
12.4. uroģenitāla hlamīdiju infekcija  
12.5. B hepatīts  
12.6. C hepatīts  

III. Visticamākais inficēšanās ceļš, izvērtējot no pacienta iegūto informāciju 
(norādīt atbilstošo, arī sekojošo apmeklējumu laikā)

13. Injicējamo narkotisko vielu lietošana ar kopējiem injicēšanas piederumiem
14. Seksuāls kontakts ar HIV inficētu vai iespējami inficētu personu
14.1. heteroseksuāls kontakts
14.2. homoseksuāls kontakts
14.3. partneris ir injicējamo narkotisko vielu lietotājs
15. Vertikālā transmisija
15.1. Mātes personas kods       -     
16. Cits inficēšanās ceļš  
  (norādīt)  
17. Valsts, kurā ir inficējies (norādīt valsti un kodu )     
17.1. Nezina, kurā valstī ir inficējies  
18. Inficēšanās ceļš nav noskaidrots

IV. Diagnostika

19. Galvenais iemesls izmeklēšanai uz HIV infekciju (norādīt vienu)  
19.1. pacienta/vecāku/aizbildņu/aizgādņu vēlēšanās
19.2. sakarā ar HIV eksprestesta pozitīvo rezultātu  
(1 - HIV profilakses punktā; 2 - pie ārstniecības personas; 3 - veikts paštests; 99 - cits)  
19.3. klīniskas indikācijas (simptomi, kas rada aizdomas par HIV infekciju)
19.4. kontaktpersona
19.5. pacienta ar seksuāli transmisīvu infekciju pārbaude
19.6. asins/spermas/orgānu donors
19.7. grūtniecības laikā
19.8. HIV pozitīvai mātei dzimušā bērna izmeklēšana
19.9. tuberkulozes gadījumā
19.10. ieslodzījuma vietā

V. Noslēguma jautājumi

20. Cita epidemioloģiski svarīga informācija  
21. Ārsts             
  (vārds, uzvārds un identifikācijas numurs)  
22. Kartes aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.)   .   .     ."

36. Svītrot 68. pielikumu.

37. Izteikt 76. pielikuma pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Datums (dd.mm.gggg.)   .   .      .

laiks (stunda, minūte)   .   .

valsts apmaksāts pakalpojums maksas pakalpojums".

38. Svītrot 80. un 92. pielikumu.

39. Aizstāt 103. pielikumā skaitli "500961" ar skaitli "50096", skaitli "602581" ar skaitli "60258", skaitli "501881" ar skaitli "50188", skaitli "501891" ar skaitli "50189", skaitli "501901" ar skaitli "50190", skaitli "501911" ar skaitli "50191" un skaitli "501921" ar skaitli "50192".

40. Aizstāt 103. pielikumā vārdu un skaitli "pierakstam2" ar vārdu un skaitli "pierakstam1".

41. Izteikt 103. pielikuma piezīmju daļu šādā redakcijā:

"Piezīme.

1Norāda visas ārstniecības iestādes, kuras nodrošina turpmāko izmeklējumu veikšanu atbilstoši Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē publicētajai informācijai."

42. Papildināt noteikumus ar 105. pielikumu šādā redakcijā:

"105. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods         

Tuberkulozes karte

1. Tuberkulozes pacienta un kontaktpersonu aprūpes karte

Pacienta vārds, uzvārds   Personas kods  
Adrese   Tālruņa numurs  
Persona, ar kuru sazināties nepieciešamības gadījumā  
Adrese   Tālruņa numurs  
Tuberkulozes reģistrācijas grupa    
Kartes sākšanas datums    
         
Nr. p. k.

Pacienta ģimenes sastāvs un personas, kas dzīvo kopējā apdzīvojamā platībā (kontaktpersonas) Kontaktpersonas personas kods Attiecības ar pacientu (dzīvesbiedrs, vecāks, bērns, kaimiņš, īrnieks u. c.) Pārbaudes datums

Pacienta dienasgrāmata

Datums Pacienta izglītošana, novērojumi, ieteikumi un darbības Māsas paraksts
     

2. Tuberkulozes pacienta ārstēšanas karte

Pacienta vārds, uzvārds   Personas kods  
Adrese  
Pacienta svars, uzsākot ārstēšanos   Augums  
       
Medi-
kamen-
ti
Gads Mēnesis Svars
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Par saņemtajiem medikamentiem medicīnas māsa atzīmi ārstēšanas lapā izdara katru dienu.

Medikamentu saņemšanas apzīmējumi:

V - saņemti;

O - nav saņemti;

P - nav saņemti blakņu dēļ;

─ - doti uz mājām.

3. Izmeklējumi uz tuberkulozes mikobaktērijām

Pacienta vārds, uzvārds  
Personas kods    
Adrese  
Tuberkulozes diagnosticēšanas gads, mēnesis  
Atkārtotas ārstēšanās gads, mēnesis  
     

Bakterioskopijas metode

Uzsējumi

Zāļu rezistences dati

mikroskopijas datums izmeklējamais materiāls Cīl-Nīlsena metode luminiscentā mikroskopija uzsēšanas datums analīzes reģistrācijas numurs izmeklējamais materiāls rezultāts nolasīšanas datums
                  analīzes nr. un uzsējuma datums, kad pārsēts uz rezistenci  
                  rezultāta nolasīšanas datums  
                  jutība  
                  rezistence  
                  analīzes nr. un uzsējuma datums, kad pārsēts uz rezistenci  
                  rezultāta nolasīšanas datums  
                  jutība  
                  rezistence  
                  MTB DNS  
                     
                     
                     
                  Papildu analīzes  
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Piezīme. Uzsējuma datumu un analīzes numuru ieraksta, kad materiāls ir uzsēts, lai nākamā iestāde ir informēta par veiktajiem izmeklējumiem.

4. Konsīlija lēmumu lapa zāļu rezistentas tuberkulozes pacienta ārstēšanai1

Pacienta vārds, uzvārds   Personas kods  
Adrese  
HIV negatīvs/pozitīvs/nav testēts
MR-TB2: Primāra Iegūta MR-TB diagnostikas gads __________

Rezistences dati, uzsākot ārstēšanas kursu ar II rindas medikamentiem

Analīzes uzsējuma datums Rezistence Jutīgums Nav zināms
Medikamenti, kurus slimnieks saņēmis pirms   Blakusslimības____________________
MR-TB ārstēšanas uzsākšanas:   Blaknes, reģistrētas TB terapijas laikā
H R E Z S Saņemtās devas   Medikaments Blakne/datums
Km Cm FQ Pto Cs    
PAS Thz Amx/Clr Clr        
     

Konsīlija datums

Noteiktais ārstēšanas režīms/atkārtotas konsultācijas termiņš

Ārstējošā ārsta un komisijas locekļu uzvārdi un paraksti

Piezīmes.

1 Aizpilda zāļu rezistentas tuberkulozes pacientam.

2 MR-TB - multirezistenta tuberkuloze.

5. Multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas kopsavilkums1, 2

Pacienta vārds, uzvārds   Personas kods  
MR-TB ārstēšanas uzsākšanas gads  
                                                 
Mēnesis
Mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Medikamenti
Etambutols
Pirazinamīds
Kanamicīns
Kapreomicīns
Amikacīns
Levofloksacīns
Moksifloksacīns
Protionamīds
Cikloserīns
Terizidons
PASS
Delamanīds
Bedahilīns
Clofazimīns
Linezolīds
Co-trimoksazols

ART:

Piezīmes.

1 Aizpilda zāļu rezistentas tuberkulozes pacientam.

2 Medikamentu un tā lietošanas ilgumu un devas aizkrāso, norādot konkrēto terapijas uzsākšanas un pabeigšanas termiņu.

6. Zāļu jutības testu kopsavilkums

Pacienta vārds, uzvārds   Personas kods  
Adrese  
Pirmo reizi saslimis ar TB (gads, mēnesis)  
MR-TB ārstēšanas uzsākšana (gads, mēnesis)  
                                     
Datums Metode:
L-J, MGIT, BACTEC,
GeneXpert*
Analīzes numurs H R E Z Km Cm Am Mfx Lfx Pto Cs PAS Lzd Bdq Dlm Cfz
Analīzes nodošana Rezultāta nolasīšana
GeneXpert
BACTEC

Piezīme. *Atzīmēt metodi, ar kādu noteikta zāļu jutība.

Apzīmējumi: R - rezistence; J - jutība; 0 - nezināms.

Ja rezistence pret H ir tikai koncentrācijā 0,2, atzīmēt (R 0,2).

Saīsinājumi: Isoniasidum (H), Rifampicinum (R), Ethambutoli hydrochloridum (E), Pyrazinamidum (Z), Kanamycinum (Km), Capreomycinum (Cm), Amikacini sulfas (Am), Moxifloxacin (Mfx), Levofloxacini (Lfx), Protianamidum (Pto), Cicloserinum (Cs), Natrii paraaminosalicylas (PAS), Linezolidum (Lzd), Bedaquiline (Bdq), Delamanidum (Dlm), Clofaziminum (Cfz)

7. Tuberkulozes pacienta zāļu kontrolējamās terapijas karte

Pacienta vārds, uzvārds   Personas kods  
Adrese  
Kur saņem zāles  
Par pacienta ārstēšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds  
Gads, mēnesis   Gads, mēnesis  
           
Dienas Pacienta paraksts Zāļu izsniedzēja paraksts Dienas Pacienta paraksts Zāļu izsniedzēja paraksts
1     1    
2     2    
3     3    
4     4    
5     5    
6     6    
7     7    
8     8    
9     9    
10     10    
11     11    
12     12    
13     13    
14     14    
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25    
26     26    
27     27    
28     28    
29     29    
30     30    
31     31    
Piezīmes  
Struktūrvienība   ".

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Veselības ministre I. Viņķele

20.07.2019