Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 318

Rīgā 2019. gada 9. jūlijā (prot. Nr. 32 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"

Izdoti saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma
18. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 8., 193. nr.; 2012, 147. nr.; 2013, 239. nr.; 2014, 113. nr.; 2015, 128. nr.; 2016, 122. nr.; 2017, 119. nr.; 2018, 142. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Šķirnes pārbaudes organizēšanas kārtība

28. Iesniegums šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā vai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai selekcionāra tiesību piešķiršanai dienestā iesniedzams pirms šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes uzsākšanas.

29. Dienests 10 darbdienu laikā elektroniski informē iesniedzēju par šķirnes pārbaudes veikšanas institūcijām, kas atbilst Augu šķirņu aizsardzības likuma 18. panta pirmās daļas 2. punkta prasībām un veic šķirnes pārbaudi saskaņā ar minētā likuma 18. panta trešās daļas nosacījumiem.

30. Iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29. punktā minētās informācijas saņemšanas informē dienestu par izvēlēto šķirnes pārbaudes institūciju.

30.1 Pēc informācijas saņemšanas no iesniedzēja par izvēlēto šķirnes pārbaudes institūciju dienests šķirnes pārbaudes veicēja konkrētajai sugai noteiktajā pieteikšanās termiņā nosūta pārbaudes veicējam pieprasījumu šķirnes pārbaudei.

30.2 Iesniedzējs nosūta veģetatīvi pavairojamo materiālu vai sēklu paraugu (turpmāk - pārbaudāmais materiāls) šķirnes pārbaudes veicējam, kā arī identisku sēklu paraugu - dienestam šķirnes pēcpārbaudes nodrošināšanai, ja tiek sūtīts sēklu paraugs. Dienestam nosūtāmā sēklu parauga masa norādīta šo noteikumu 4. pielikumā. Piegādājamā parauga sēklu kvalitāte atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos noteiktajām bāzes kategorijas sēklu kvalitātes prasībām, un to apliecina pievienotie dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.";

1.2. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Ar šķirnes pārbaudi saistītās izmaksas sedz iesniedzējs.";

1.3. izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Ja šķirnes pārbaudes starprezultāti ir negatīvi (šķirnes pārbaudes starprezultātu ziņojumā ir norādīts, ka pārbaudāmā šķirne pēc pirmā pārbaudes gada rezultātiem nav atšķirīga vai viendabīga), iesniedzējs var pieņemt lēmumu šķirnes pārbaudi neturpināt.";

1.4. izteikt 46. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"46. Šķirnes pārbaudes veicējs nosūta dienestam informāciju par:";

1.5. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14) Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2019/114, ar ko groza Direktīvas 2003/90/EK un 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem.";

1.6. izteikt 1. pielikuma I un II nodaļu šādā redakcijā:

"I. Laukaugu sugas

Nr.
p. k.
Laukaugu sugas nosaukums CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums
latīniski latviski
1.1. CPVO protokoli
1.1.1. Avena nuda L. Kailgraudu auzas TP 20/2 01.10.2015.
1.1.2. Avena sativa L. (arī Avena byzantina K. Koch) Auzas (arī Bizantijas auzas) TP 20/2 01.10.2015.
1.1.3. Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll Cukurbietes TP Sugarbeet/
1 Partial Rev.
21.03.2018.
1.1.4. Brassica napus L. Rapsis TP 36/2 16.11.2011.
1.1.5. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Lopbarības kāļi TP 89/1 11.03.2015.
1.1.6. Cannabis sativa L. Sējas kaņepes TP 276/1 daļēji rediģēts, 21.03.2018.
1.1.7. Festuca arundinacea Schreb. Niedru auzene TP 39/1 01.10.2015.
1.1.8. Festuca filiformis Pourr. Smalklapu auzene TP 67/1 23.06.2011.
1.1.9. Festuca ovina L. Aitu auzene TP 67/1 23.06.2011.
1.1.10. Festuca pratensis Huds. Pļavas auzene TP 39/1 01.10.2015.
1.1.11. Festuca rubra L. Sarkanā auzene TP 67/1 23.06.2011.
1.1.12. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Raupjā auzene TP 67/1 23.06.2011.
1.1.13. Glycine max (L.) Merr. Soja TP 80/1 15.03.2017.
1.1.14. Helianthus annuus L. Saulespuķes TP 81/1 31.10.2002.
1.1.15. Hordeum vulgare L. Mieži TP 19/4 01.10.2015.
1.1.16. Linum usitatissimum L. Sējas lini TP 57/2 19.03.2014.
1.1.17. Lolium multiflorum Lam. Daudzziedu airene, viengadīgā TP 4/1 23.06.2011.
1.1.18. Lolium perenne L. Ganību airene TP 4/1 23.06.2011.
1.1.19. Lolium x hybridum Hausskn. Hibrīdā airene TP 4/1 23.06.2011.
1.1.20. Pisum sativum L. (partim) Sējas zirņi TP 7/2 rev. 2 15.03.2017.
1.1.21. Poa pratensis L. Pļavas skarene TP 033/1 15.03.2017.
1.1.22. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Eļļas rutki TP 178/1 15.03.2017.
1.1.23. Secale cereale L. Rudzi TP 58/1 31.10.2002.
1.1.24. Sinapsis alba L. Baltās sinepes TP 179/1 15.03.2017.
1.1.25. Solanum tuberosum L. Kartupeļi TP 23/3 15.03.2017.
1.1.26. Triticum aestivum L. Mīkstie kvieši TP 3/4 rev. 2 16.02.2011.
1.1.27. Triticum durum Desf. Cietie kvieši TP 120/3 19.03.2014.
1.1.28. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugas ar Secale ģints sugām TP 121/2 rev. 1 16.02.2011.
1.1.29. Vicia sativa L. Sējas vīķi TP 32/1 19.04.2016.
1.1.30. Zea mays L. Kukurūza TP 2/3 11.03.2010.
1.2. UPOV vadlīnijas
1.2.1. Agrostis capillaris L. Parastā smilga TG 30/6 12.10.1990.
1.2.2. Agrostis gigantea Roth. Baltā smilga TG 30/6 12.10.1990.
1.2.3. Agrostis stolonifera L. Ložņu smilga TG 30/6 12.10.1990.
1.2.4. Beta vulgaris L. Lopbarības bietes TG 150/3 04.11.1994.
1.2.5. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ripsis TG 185/3 17.04.2002.
1.2.6. Dactylis glomerata L. Kamolzāle TG 31/8 17.04.2002.
1.2.7. Fagopyrum esculentum Moench Griķi TG 278/1 28.03.2012.
1.2.8. x Festulolium Asch. et Graebn. Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugas ar Lolium ģints sugām) TG 243/1 09.04.2008.
1.2.9. Lupinus albus L. Baltā lupīna TG 66/4 31.03.2004.
1.2.10. Lupinus angustifolius L. Šaurlapu lupīna TG 66/4 31.03.2004.
1.2.11. Lupinus luteus L. Dzeltenā lupīna TG 66/4 31.03.2004.
1.2.12. Lotus corniculatus L. Ragainie vanagnadziņi TG 193/1 09.04.2008.
1.2.13. Medicago sativa L. Sējas lucerna TG 6/5 06.04.2005.
1.2.14. Medicago x varia T. Martyn Hibrīdā lucerna TG 6/5 06.04.2005.
1.2.15. Phacelia tanacetifolia Benth. Facēlija TG 319/1 05.04.2017.
1.2.16. Phleum nodosum L. Gumainais timotiņš TG 34/6 07.11.1984.
1.2.17. Phleum pratense L. Pļavas timotiņš TG 34/6 07.11.1984.
1.2.18. Trifolium pratense L. Sarkanais āboliņš TG 5/7 04.04.2001.
1.2.19. Trifolium repens L. Baltais āboliņš TG 38/7 09.04.2003.
1.2.20. Vicia faba L. Lauka pupas TG 8/6 17.04.2002.

II. Dārzeņu sugas

Nr.
p. k.
Dārzeņu sugas nosaukums CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums
latīniski latviski
2.1. CPVO protokoli
2.1.1. Allium cepa L. (Cepa grupa) Sīpoli TP 46/2 01.04.2009.
2.1.2. Allium cepa L. (Aggregatum grupa) Šalotes TP 46/2 01.04.2009.
2.1.3. Allium fistulosum L. Lielloku sīpoli TP 161/1 11.03.2010.
2.1.4. Allium porrum L. Puravi TP 85/2 01.04.2009.
2.1.5. Allium sativum L. Ķiploki TP 162/1 25.03.2004.
2.1.6. Allium schoenoprasum L. Maurloki TP 198/2 11.03.2015.
2.1.7. Anethum graveolens L. Dilles TP 165/1 16.02.2011.
2.1.8. Apium graveolens L. Lapu un kātu selerijas TP 82/1 13.03.2008.
2.1.9. Apium graveolens L. Sakņu selerijas TP 74/1 13.03.2008.
2.1.10. Asparagus officinalis L. Sparģeļi TP 130/2 16.02.2011.
2.1.11. Beta vulgaris L. Galda bietes TP 60/1 01.04.2009.
2.1.12. Beta vulgaris L. Lapu bietes TP 106/1 11.03.2015.
2.1.13. Brassica oleracea L. Lapu kāposti TP 90/1 16.02.2011.
2.1.14. Brassica oleracea L. Ziedkāposti TP 45/2 rev. 2 21.03.2018.
2.1.15. Brassica oleracea L. Brokoļi TP 151/2 rev. 2 15.03.2017.
2.1.16. Brassica oleracea L. Briseles kāposti (rožkāposti) TP 54/2 rev. 2 15.03.2017.
2.1.17. Brassica oleracea L. Kolrābji TP 65/1 rev. 2 15.03.2017.
2.1.18. Brassica oleracea L. Savojas kāposti (virziņkāposti) TP 48/3 rev. 2 15.03.2017.
2.1.19. Brassica oleracea L. Baltie un sarkanie galviņkāposti TP 48/3 rev. 2 15.03.2017.
2.1.20. Brassica rapa L. Ķīnas kāposti TP 105/1 13.03.2008.
2.1.21. Capsicum annuum L. Paprika TP 76/2 rev. 2 15.03.2017.
2.1.22. Cichorium endivia L. Endīvijas TP 118/3 19.03.2014.
2.1.23. Cichorium intybus L. Sakņu cigoriņi TP 172/2 01.12.2005.
2.1.24. Cichorium intybus L Lapu cigoriņi TP 154/1 21.03.2018.
2.1.25. Cichorium intybus L. Vitlufa cigoriņi TP 173/2 21.03.2018.
2.1.26. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Arbūzi TP 142/2 19.03.2014.
2.1.27. Cucumis melo L. Melones TP 104/2 21.03.2007.
2.1.28. Cucumis sativus L. Gurķi TP 61/2 13.03.2008.
2.1.29. Cucurbita maxima Duchesne Lielaugļu ķirbji TP 155/1 11.03.2015.
2.1.30. Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne Lielaugļu un muskatķirbju Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne starpsugu hibrīdi izmantošanai potcelmiem TP 311/1 15.03.2017.
2.1.31. Cucurbita pepo L. Kabači TP 119/1 rev. 19.03.2014.
2.1.32. Cynara cardunculus L. Lapu artišoki TP 184/2 27.02.2013.
2.1.33. Daucus carota L. Burkāni TP 49/3 13.03.2008.
2.1.34. Foeniculum vulgare Mill. Fenheļi TP 183/1 25.03.2004.
2.1.35. Lactuca sativa L. Dārza salāti TP 13/6 rev. 2 21.03.2018.
2.1.36. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pētersīļi TP 136/1 21.03.2007.
2.1.37. Phaseolus coccineus L. Daudzziedu pupiņas TP 9/1 21.03.2007.
2.1.38. Phaseolus vulgaris L. Dārza pupiņas TP 12/4 27.02.2013.
2.1.39. Pisum sativum L. (partim) Zirņi, izņemot sējas zirņus TP 7/2 rev. 2 15.03.2017.
2.1.40. Raphanus sativus L. Redīsi, rutki TP 64/2 rev. 11.03.2015.
2.1.41. Rheum rhabarbarum L. Rabarberi TP 62/1 19.04.2016.
2.1.42. Scorzonera hispanica L. Melnsakne TP 116/1 11.03.2015.
2.1.43. Solanum lycopersicum L. Tomāti TP 44/4 rev. 3 21.03.2018.
2.1.44. Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D. m. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D. m. Spooner Tomātu potcelmi TP 294/1 rev. 3 21.03.2018.
2.1.45. Solanum melongena L. Baklažāni TP 117/1 13.03.2008.
2.1.46. Spinacia oleracea L. Spināti TP 55/5 rev. 2 15.03.2017.
2.1.47. Valerianella locusta (L.) Laterr. Lauka salāti TP 75/2 21.03.2007.
2.1.48. Vicia faba L. (partim) Dārza pupas TP BROADBEAN/1 25.03.2004.
2.1.49. Zea mays L. (partim) Cukurkukurūza TP 2/3 11.03.2010.
2.2. UPOV vadlīnijas
2.2.1. Brassica rapa L. Rāceņi TG 37/10 04.04.2001."

1.7. svītrot 3. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Zemkopības ministrs K. Gerhards

01.08.2019