Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16. nr.; 1996, 19. nr.; 1997, 2., 14. nr.; 1998, 12. nr.; 2000, 2., 17., 23. nr.; 2001, 3., 16. nr.; 2002, 16. nr.; 2003, 23., 24. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 2., 13. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 6., 14., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 27., 105. nr.; 2013, 47., 191. nr.; 2014, 17., 131. nr.; 2017, 117. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 43. punktu, vārdus "valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošā institūcija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

3. Aizstāt 8.1 panta pirmajā daļā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"" ar vārdiem "Ministru kabineta noteikta institūcija (turpmāk - valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošā institūcija)".

4. Aizstāt 36. panta otrajā daļā vārdus "izdevumā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

5. Aizstāt 53. panta ceturtajā daļā vārdus "zemesgrāmatu nodaļā" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesā".

6.  59. pantā:

izteikt pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) glabāt informāciju par dzīvojamo māju privatizāciju un nodrošināt tās pieejamību pašvaldībām un citām valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma.";

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) pieprasīt un saņemt no valsts informācijas sistēmām bezmaksas informāciju, kas nepieciešama dzīvojamo māju privatizācijas procesa nodrošināšanai."

7. Pārejas noteikumos:

izslēgt 45. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Lēmumu par to, kura institūcija turpmāk veiks valsts dzīvojamo māju privatizāciju, Ministru kabinets pieņem ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. septembrim. Līdz brīdim, kad Ministru kabinets pieņem lēmumu par valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošo institūciju, šajā likumā noteiktos valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošās institūcijas uzdevumus pilda akciju sabiedrība "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)"."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 13. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 28. jūnijā

12.07.2019